szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieWYSZUKIWANIE W BAZIE DANYCH

zdarzenie
Benefis Reginy Cukier, sala wypełniona po brzegi, słynna wielce utalentowana artystka.Tego wieczora grano komedię Kalmanowicza "Dus Kabaret Majdł", reż. Karla Cymbalista treść oparta na zazdrości męża do żony - tragedia - zabójstwo ukochanego dziecka przez ojca i samobójstwo tegoż.  
wesoła premiera - pełna humoru komedia "Di freiliche Mechutonim" Zespół teatru specjalnie powiększony o wybitnych artystów  
sztuka ludowa - Weseli świekrowie - życe drobnomieszczaństwa Dwie rodziny - szewca i krawca. Syn szewca kocha się w córce krawca itp... reż, Kutner - bez zarzutu  
Godzina przed ślubem A. Sigala, reż. Sz Kutnera na tle nieszczęśliwej miłości syna byłego bogacza Alberta do służącej swej Soni. Gra artystów na b wysokim poziomie  
Der Dorfs-Jung L. Kobrynera, reż. MWiskinda tragedia dwojga lgnących dos sebie ludzi. rolę młodego chłopca z siłą i prawdą odtworzył p. Natan jako Chajka-narzeczona w Der Dorfs-jung - udatnie wżyła się w rolę niedorozwiniętego brzydactwa udatne wstawki choreografczne IPr  
Premiera "Komediantki" w Eldorado komedia Lewiego z muzyką Sz. Sekundy  
Poranek wokalno-muzyczny w Eldorado, widowisko rewiowe. Szczelnie zapełniona sala kompilacja numerów polsko-żydowskich, z przewagą języka polskiego  
Poranki w teatrze - pn i wt - święta Komediantka grana 2 razy dzienie (3 i 6 pp) 0 12.15 - parada przebojów w inscenizacji St. Stańskiego z baletem I. Prusickiej  
Wielki wieczór benefisowy, fragmenty przedstawień "Di mazełdyke chasene" "Dus dorfs mejdł", widowisko rewiowe z udziałem całego zespołu  
"Rywkełe dem rebns - recenzja [H.Cz] komedia w 2 aktach - motyw: walka ze zmurszałym, nieubłaganym kodeksem przesądów, zwyczyjów..nnóstwo charakterystycznych, zabawnych i wzrustzających epizodów. zasłużone oklaskirola tyt - RC - niezawodny talent, humor, temperament, dowcip i piosnka; Grynszpan w roli Lejzora w "Rywkełe dem rebns" - pierwszorządny amant, wybija się na czoło zespołu, ładny, melodyjny głos; w roli Dawida DB, zdobywając poklask publiczności; świetna interppretacja rutynowanej aktorki, arcykomiczna - rola starej panny, wiecznie nerwowej Brajny zabawny i budzący homeryczny śmiech jako narzeczony Josł Symche w pomniejszych rolach: Prawdziwą atraksją widowsika byŁ świetny balet IPrusickiej"  
co grają w teatrach ? Eldorado - premiera Kalmanowicza Kabaret-majdel Cukier- Cymbalist - reż  
premiera Kabaret-mejdł - 3,a ktach Kalmanowicza reż - Cymbalist  
"Eldorado", w gmachu b. teatru "Scala". Od piątku 6 grudnia r.b. codziennie o godz. 5,30 po poł wielkie widowisko muzyczne pt. "In rejdł" - w kółeczku w 2 częściach (14 obrazach). teksty Szolema Alejchema, Zylbercwajga, Gordina i innych. Muzyka Ajzensztadta, Gladsztejna, Wolsztejna i innych. w soboty i niedziele o godz. 3 popoł. spec. przedstawienie popularne  
Wspaniała rewia "In rejdł" bądzie grana tylko do środy włącznie. W pt- 10-01 premiera komedii muzycznej Di mazeldyke chasene. W roli głównej wystąpi znakomita artystka  
Przedstawienie "Kolorowy Szum" zespołu dziecięcego "Niebieskie pisklęta" Twórcy zespołu  
Dziś i codziennie o godz. 5.45 po poł, w sobotę o godz. 3 popoł i o godz. 5 .45 WSPANIAŁA KOMEDIA MUZYCZNA "Di Mazeldyke Chasene" w dwóch aktach i z prologiem w roli głównej REGINA CUKIER  
Nowa premiera w teatrze Eldorado "Na szczęśliwym ślubie" (Di mazełdyke chasene)  
"Dziś w piątek, o 5.45 w sobotę o 3 po południu i o 5.45 Premiera; "Dus Dorfs Mejdł" premiera w 2 aktach I. Majzla, reż. K. Cymbalist w roli tytułowej Regina Cukier bilety w kasie teatru od godz. 2-ej"  
Nowa premiera w teatrze Eldorado. Wiejska dziewczyna (Dus Dorfs Mejdł)  
Benefis R. Cukier, recenzja - wspaniałe wydarzenie udział wzięli  
Dziś i codziennie o godzinie 6-ej, w sobotę o gfodz. 3 .p i 6 wiecz. Wielka premiera RYWKEŁE DEM REBNS komedia w 2 akt. (5 obrazach) Z Kalmanowicza. Muzyka M. Elsztejna reż. Karl Cymbalist w roli tytułowej Regina Cukier Znakomita obsada  
Teatr Eldorado dziś i codziennie o godz 6-ej, w sobotę o godz 3 popoł i 6 wiecz Sensacyjna premiera CYPE FUN NOWOLIPE Komedia w 2-ch aktach S. Kornteuera, reż... w rolach głównych:  
Kronika artystyczna [H.Cz] Z teatru Eldoado - Cipe fun Nowolipie - oto tytuł ostatniej sensacyjnej premiery . Jest to dość oryginalnie pomyślana komedia w 2 aktach (pióra b. uzdolnionego autor s. Korn-Teuera) odzwierciedlająca życie "tutejsze" i "amerykańskie" w świetle różnych zabwanych epizodów i wydarzeń.... Cypa wraz z wujkiem Symche - para emigrantów z warszawy - przywędrowała za ocean...Na tej kanwie rozwija się seria scen i scenek, przeplatanych piosenkami o bardzo udanych tekstach i motywach, to znów kupletami i wstawkami aktualnymi - dają w sumie trafną całość, gorąco oklaskiwaną przez pubbliczność. Całość podtrzymują obok tytułowej CHL - dwa filary światka teatralnego w pozostałych rolach:  
Teatr Eldorado dziś i codziennie o godz. 5.45 a sobotę o godz. 3-ej (po cenach zniżonych) i o 5.45 Wielka Premiera A HAJM FAR A MAME w 3 aktach (obrazach) Kalmanowicza  
Kronika artystyczna 25-lecie pracy teatralnej dyr. M. Windera poświęcał się krzewieniu sztuki teatralnej wśród mas żydowskich. Przyczynił się do rozkwitu teatru żyd. był kierownikiem największego teatru żydowskiego "Nowości" w Warszawie Grupa wielbicieli i przyjaciół postanowiła uczcić jubileusz uroczystym przedstawieniem - pierwszy raz w dzielnicy wystawiona zostanie komedia ludowa "Di rumenisze chasene" z udziałem najlepszych artystów, baletu, powiększonej orkiestry Bilety w przedsprzedaży do nabycia codziennie  
W tych dniach odbyła się premiera oryginalnej sztuki Kalmanowicza pt. "A hajm far a mame". Zachwyt u publiczności - tematyka: zbolała kwestia stosunków rodzinnych. Asy żydowskiej sceny Młody i utalentowany HZ Recenzja ,- GŻ nr 61  
Kronika artystyczna - recenzja z A hajm far a mame - Eldorado  
Z okazji 25-lecia pracy teatralnej odegrana zostanie sztuka ludowa w 3-ch aktach "Unzer rebeniu" oraz odbędzie się wielki koncert z udziałem doborowych sił sceny żydowskiej M. Winder  
Utowrzył się honorowy komitet artystów żydowskich do urządzenia jubileuszu M Windera - odbędzie się 6-08 w Eldorado  
W ub. tygodniu odbyła się uroczysta premiera sztuki ludowej w 3 aktach pt. "Unzer rebeniu". Wielkie powodzenie. Co wieczór setki widzów codziennie o 6-ej, w sobotę 2 przedstawienia o 3 i 6.  
Dziś i codziennie Farkojfte neszumes w 3 aktach reż - muz w rolach głównych:  
Kronika artystyczna - Dusze sprzedane (farkojfte neszumes) - sztuka w 8 aktach Ajba Langa - ofiary skazane na pobyt w domach rozpusty, zdane na łaskę handlarzy żywym towarem - tragiczna historia młodej Blumy nastrojowe piosenki także w ogłoszeniu  
W ubiegły piątek - udana pemiera tryskającej humorem komedii w 2 aktach Steinberga pt. "Icyk Szołtyk". w roli tytułowej - ulubienica dzielnicy żydowskiej - RC przedstawienia o g. 6 wieczorem, w soboty i św dodatkowo o 3 popołudniu po cenach popularnych we wtorek. 7-10 specjalny poranek o g. 12.00 , dla tych, którzy jeszcze nie oglądali wspaniałej sztuki "Farkojfte Neszumes"  
Recenzja - występy Reginy Cukier w Icyk Szołtyk (Icek Kawalarz) - komedia w 2 aktach (autor I Steinberg, muz. M. Sekunda). Fontanna humoru i wesołości - ludowa opereta. RC - w roli tytułowej - prym na scenie - po 3 mies. przerwie entuzajstyczne przyjęcie. Reż - Cymbalist ewolucje taneczne baletu IP  
wielka premiera Di Grine Kale (narzeczona z prowincji) komedia w 2 aktach A. Angla w roli tytułowej reż - Cymbalist  
bezpretensjonalna, b. wesoła komedia Młoda rabinowa Di Inge rebecn - S. Goldberga w 3 aktach. Akcja na tle qui pro quo z cudzą żoną - humorystyczne epizody, przedstawiennie toczy się bardzo żywo reżyseria - K. Cymbalist  
rocznica otwarcia teatru - uroczyste przedstawinie w wypełnionej po brzegi sali teatralnej. W imieniu Przewodniczącego SCz powitał ES mówcy podkreślali doniosłość istnienia bogaty program: występy RC, ulubienicy publiczności - i cały zespół publiczność wiwatowała, nieustające oklaski  
Dziecko ulicy - 3 aktach A. Sigla, muz Sz Sekundy - typowy melodramat ludowy RC jako Kidi - jedna z jej najlepszych ról.reż K. Cymbalist  
po premierze - wystawił komedię muzyczną w 3 aktach i 6 odsłonach "Wus majdłech darfn wisn!". Powiększony zespół, balet IP  
Wus majdłech Darfn Wisn - o czym dziewczęta winny wiedzieć 2 aktach, 6 obrazach - melodramat z rep. t. ludowych, ma swego rodzaju cele propagandowe ( nie mówmy w tej chwili o walorach artystycznych) i zaopatrzona w odpowiedni morał społeczny sztuka urozmaicona - balet IP [HCZ]  
poranek muzyczny AW - od 15 mies kieruje stroną muzyczną teatru poranek - wyłącznie prace Wolsz wystąpili: bogaty program  
Sensacyjna premiera - grana jest codziennie ciekawa sztuka NAchbera/: "Git mir ub mein Harc" w reż i z udziałem znakomitego Sz. K. zespół został powiększony, a na jego czele występują obok SZK - Orkiestrą dyryguje prof. Izaaks  
Cypke Fajer - naiwna fabuła, zabwana orkiestra pod dyr. JZ  
Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: