Search in editorials articles
polski      english 

Main page

Time line

How to use

Find in database

LoginDATABASE QUERY SEARCH

event
"Chirurg; 10-12 i 5-6"  
Lekarz dentysta  
Zatrudnia 15 osób wytwórnia papieru  
Jedyna koncesjonowana i kaucjonowana sala aukcyjno-licytacyjna licytacja: portret sangwinowy, puchar srebrny, komplet platerów stołowych, zegarki, serwis, talerze malowane ręcznie, garnitur sportowy  
chor wewn, szczep tyfusowe dr med obecnie:  
Przychodnia dla umysłowo i nerwowo chorych Szpitala "Zofiówka" przyjęcia chorych 11-2 z wyj. sb i nd Dyrektor szpitala przyjmuje chorych we środy 2-3  
Korzystna okazja dla krawcowych i szwaczek posiadających własne pracownie. Wiadomość: miądzy 2-5  
Skradziono w tramwaju portfel z dokumentami na nazwisko: zwrot wynagrodzę  
Obwieszczenie Czerniakowa w/s kart żywnościowych na 02-42 1. zamieszkali i zameldowani 2. Odbiera w BO ZZ- prowadzący meldunki 3.4. opłata - 30 gr kalendarz czynnośc: 26-01-4-02: konsumenci rejestrują odcinek 1. kart ż. w punktach rozdzielczych art. spoż, zaś odcinek 2 - w punktach r. art. mydlarskich 6-02-42: Punkty r. spoż przedstawiają we wła.ciwym Biurze Okr listy konsumentów wraz z odcinkamim kontrolnymi i meldunkiem 9-02: punkty r. mydlarskie ....przedstawiają  
Patefon elektryczny kupię natychmiast  
Lekarz dentysta zmarł pochowany 8-02 na Okopowej córka i zięć  
zmarł, wybitny Rabin żegnał go:  
ZZ rozdzieli na karty na luty, kupon 34 - 500 gr białej soli po cenie 80 gr za 1 kg  
proszona jest o podanie swego obecnego miejsca zamieszkania do redakcji, gdzie czekają na nią wiadomości ostatnio: Mariańska 11  
Obwieszczenie Wobec nadmiernego nagromadzenia w domach Dzielnicy żydowskiej odpadków i śmieci, co zagraża zdrowiu całej ludności, zarządzam, aby każdy mieszkaniec Dzielnicy żydowskiej wpłacił po zł 0,50 na koszty usunięcia śmieci z domów. Sumę tę należy wpłacić prowadzącym meldunki w dwóch ratach: zł 0,30 przy wnoszeniu opłat należnych za karty żywnościowe na m. marzec 1942 r. zł 0,20 przy wnoszeniu opłat należnych za karty ż na m. kwiecień 1942r. Od opłat powyższych będą zwoolnieni jedynie: podopieczni na punktach dla przesiedleńców oraz pensjonariusze w domach starców i w sierocińcach. poza tymi wypadkami od opłat wymienionych żadne ulgi ani zwolnienia nie będą udzielane. Zainkasowane wpłaty na koszty wywózki śmieci prowadzący meldunki winni wpłacić przy odbiorze kart żywnościowych dla mieszka,ców domu.  
uruchomione nowe biuro - teren I oraz część II Rejonu SP - wydawanie kart rozpoznawczych czynne 8.30 rano do 15-tej  
chirurg, przyjmuje 5-7  
Unieważniam legitymację dozorcy  
Rzemieślnik (handlowiec) kulturalny, majętny, poważnie myślący (40 l) nawiąże kontakt ze swatem, rodziną. Zgłoszenia: adm "Kontakt"  
rozdzieli ZZ na karty na 03 - kupon 34 po 250 gr soli szarej w cenie 0,80 za kg  
ZZ - sól na bony kupon 34, 250 gr soli szarej w cenie 0,80 za kg  
Cudowne dziecko - wizyta w domu: gra Bacha, Mozarta, beethovena, Schuberta, Chopina - fugi, walce, preludia, sonaty --- przed nami gra wirtuozka. Kultura muzyczna, wytrwała praca przy absolutnym słuchu, talencie... przyszła gwiazda muzyczna. Rodzice niechętnie zgadzają się na występy - obawają się że to może wpłynąć ujemnie na pozom art. dziecka. Wystąpiła 3-krotnie, grając koncert Es,dur Mozarta.   
ZZ - na kupon 29 kart ż oraz na kupon 5 kart dod dla dzieci serii C po 250 gr miodu w cenie 9,60 za kg  
ZZ rozdzieli stopniowo na kupon 28 oraz na kupon 4 kart dod dla dzeci serii C po 250 gr marmolady w cenie 9,60 za kg  
DR, akuszer - ginekolog, obecnie: 4-6 pp  
Raczej wieczorem artystycznym - jak tego chce p. Kurc - a nie benefisem wypadałoby nazwać wieczóe ChB. W Wieczorze wzięli udział: wobec niedyspozycji p. Znicza powstrzymujemy się od oceny tego programu występ Beneficjantki - na wysokim poziomie  
Krawiec męski bryczesy, różne przeróbki, nicowanie, zwężanie itp.  
WD: z mieszkania ZK skradziono damskie palto wartości zł 250  
Dziś uroczysta premiera SULAMITA sztuka w 3 aktach w 6 odsłonach A. Goldfadena w rolach głównych: choreografia:  
ZZ - na kupon 51 i 52 kart majowych - po 50 dkg kapusty kwaszonej oraz 10 dkg buraków konserwowanych za łączną cenę 1,50  
  
MK nr 23075,  
unieważnia - MK nr 26131  
zegary kontrolne, jedno, dwu stacyjne w dobrym stanie kupi Plac Przeładunkowy  
Unieważnienie dokumentów  
Poświadczone zdjęcie  
OSSA SEPIAE 10-15 c/m dostaniesz w Składze aptecznym Zjednoczonych Drogistów Kupujemy paczki kosmetyczne  
O czystość w Dzielnicy został mianowany secjalny inspektor nad czystością - nadzór nad cz. ulic i placów - dzielnicowi SP - wezwali dozorców do poleania chodników i ulic - okólnik do dozorców raport grupowego: " W wyniku lustacji P. przew, któremu miałem zaszczyt towarzyszyć w nieruchomości CHł 22, gdzie stwierdzono wyjątkowo dobry stan sanitarny z wysoce estetycznie urządzonym zieleńcem-kwietnikiem w obydwu podwórkach, polecił p.przew RŻ wypłacić nagrodę w wysoko.ci zł 100 (sto) dozorcy domu, p. Hufnaglowi" ogródek w .rodku z drzewkami, trawą, krzakami, bez w drugim podwórku - w rokgach kwiaty, na środku - jarzyny, w jednym rogu - piaskowiec dla dzieci  
zmarł, 70 lat pochowany 10 zakże nekrolog od rodzny w ogłoszeniach  
Unieważnenie dokumentów  
niedawno zmarł w Warszawie, rabin z Puław  
unieważnienie dokumentów  
Unieważnienie dokumentów  
KM  
KM nr 11588  
KM  
KM  
Ogródek dziecięcy  
Szkoła nr 8, nagroda za udane przedstawienie dziecięce  
"WD: nadobna księżniczka Nalewek, odbywała spacer po dachu domu Nalewki 27 z Kulikiem z Zaksem; doprowadzonymi do IV Rejonu S.P. "  
dr. med., ginekolog z Litzmannstadt — godz. 5-6  
dr med tel. 11-06-49  
"Ur. 1888 w Nowym Dworze, człowiek czynu i pióra, wpływ osobiste zetknięcie się z Orzeszkową, której dzieła adaptował dla sceny. Od 1918 członek Straży Obywatelskiej, oficer policji, kryminolog; jednocze.nie publikuje w Gazetce Poli cyjnej, Na Posterunku, Naszym Przeglądzie, Kurierze Porannym, Ekspresie Porannym. W czasie wojny tworzy na pole- cenie Przewodniczącego Rady Komisję Centralnego Biura Rejestracji, następnie Referat Przesiedleńców, referat Sani- tarny, Akcję Zbiórkową na rzecz obozów pracy, Referat Mieszkaniowy, Wydział Akcji Doraźnych. Ostatnio kierownik Referatu Widowiskowego. Pierwszy podał ideę Komitetów Domowych. Zmarły osieciorił żonę, syna i 2 córki."  
"Nadeszła przesyłka z zagranicy z używanymi rzeczami; do dn. 7 lipca trzeba opłacić koszty firmy ekspedycyjnej Schenker & Co. i opłatę celną w kasie biura na Placu Przeładunkowym oraz odebrać przesyłkę. "  
Do odbioru na Placu Przeładunkowym do dn. 7 lipca, w godzinach 10-12, ul. Dzika 2, przesyłka z zagranicy zawierająca używaną odzież i bieliznę. zawiadomienia nie można było dostarczyć, gdyż zmienił(a) miejsce zamieszkania  
Do odbioru na Placu Przeładunkowym do dn. 7 lipca, w godzinach 10-12, ul. Dzika 2, przesyłka z zagranicy zawierająca używaną odzież i bieliznę. zawiadomienia nie można było dostarczyć, gdyż zmienił(a) miejsce zamieszkania  
Farbiarnia zajmuje 3 wielkie sale  
" Nowy Teatr Kameralny", trzeci tydzień przy wypełnionej po brzegi widowni idzie sztuka "Finał małżeństwa", reż. A. Marek wkrótce Motke Złodziej Szaloma Asza  
Likwidacja Biura Akcji Doraźnej - listopad 41- powstał na jej miejsce Referat Pomocy Najuboższym przy Przewodniczącym Rady Żydowskiej od połowy kwietnia przeniósł się z gmachu RŻ do: 3 działy: akcja śniadaniowa,(300-400 śniadań dziennie - chleb + kawa) dla osób z odp. legitymacjami obiadowa, 600 obiadów dziennie Akcja dyskrecjonalna - stałe paczki - po złożeniu przez petenta podania, zbadaniu stanu faktycznego na podstawie wywiadu - podanie rozpatrzone przez spec. komisję trzech. Gł. Magazyn referatu - Chł. 21, punkty rozdzielcze - Gęsia 7, Chł 21, śniadania - pl. Zamenhofa referat wydaje bezpłatne talony na pranie bielizny, rep. obuwia  
Rejon III Służby Porządkowej, dotychczas Leszno 40, teraz specjalnie wyremontowany lokal pokinowy Leszno 2  
Czytelnia i księgarnia, abonuje książki w języku polskim i żydowskim  
Unieważnia zgubioną Kartę  
Unieważnia zagubioną Meldekartę  
do odbioru na Placu Przeładunkowym do dn. 7 lipca, w godzinach 10-12, ul. Dzika 2, przesyłka z zagranicy zawierająca używaną odzież i bieliznę. zawiadomienia nie można było dostarczyć, gdyż zmienił(a) miejsce zamieszkania  
"Nadeszła przesyłka z zagranicy z używanymi rzeczami; do dn. 7 lipca trzeba opłacić koszty firmy ekspedycyjnej Schenker & Co. i opłatę celną w kasie biura na Placu Przeładunkowym oraz odebrać przesyłkę"  
Wydz. Op. Społ. śniadnia - 63.671 porcji chleba, 45.000 kubków kawy. Ref. Pom. Najub - 17.050 obiadów oraz paczki żywnościowe pod opieką Wydz - 111 schronisk przesiedleńców - 9.267 osób łączne z przesiedleńcami z Miłosnej, MArek, Wawra, Pustelnika  
Biuro Okręgowe ZZ przeniesione Referat kart dodatkowych przeniesiony  
ZZ zarządza, by konsumenci mogli nabywać kapustę kiszoną w każdym sklepie rozdzielczym, niezależnie od tego, gdzie się zarejestrowali  
Prześliczna bajka disney’owska - znalazła doskonałe odzwierciedlenie w teatrzyku kukiełkowym barwne kukiełki idekoracje wykonał art. malarz - lewin Przemiłe wrażenie - ściąga codziennie do akwiarni Sztuka liczne rzesze dziatwy i dorosłych  
wesoła premiera - pełna humoru komedia "Di freiliche Mechutonim" Zespół teatru specjalnie powiększony o wybitnych artystów  
Teatr Femina zaskabił już sobie sympatię publiczności swoimi arcywesołymi programami. Obecnie wystawiona jest jednak najweselsza ze wszystkich rewii pod frapującym tytułem: "Tylko dla dorosłych". Autorzy: Jerry, Jurandot, Schlechter, Tuwim i in. reż - EM Udział biorą na czele doborowego zespołu Feminy:  
Kochanej siostrze i kochanemu szwagrowi do ślubu (Lwów, marzec 1942) najserdeczniejsze gratulacje  
Książki różne kupuję  
Sklep przy ul Chłodnej sprzedam względnie odstąpię połowę wiadomość:  
Wózek spacerowy w dobrym stanie sprzedam  
Pracownia gorsetów: Śliska 7 m. 24, poza tym we wtorki i soboty przed południem: Dz 5 m. 6  
Książki różne kupuję lub Mariańska 10  
dr med., choroby wewnętrzne, przyjmuje obecnie: 4-6 pp  
Unieważnia się zagubioną Meldunkową Kartę pracy nr 2157/27g  
zaginęła legitymacja rządcowska oraz nominacja. Powyższe unieważnia się  
Unieważnia się zagubioną Meldekartę nr 28105  
Pokoju niekrępującego poszukuje młode małżeństwo. Wiadomość:  
Przekształcenie żyd. życia kulturalnego. utwprzenie referatu Widowiskowego. Podaje się do wiadomości, iż w myśl zarządzanie Pana Komisarza z dn 8-04-42 na terenie DzŻ w W nie mogą być wykonywane utwory muzyczne i symfoniczne kompozytorów nieżydowskich. W razie stwierdzenia, iż w lokalu teatru, kawiarni, na koncercie lub w innym miejscu publicznym zostają odegrane utwory muzyczne kompozytorów nieżyd - lokal będzie niezwłocznie opieczętowany ACz powołał Ref. Widowiskowy - kontrola nad widowiskami w dzż - podniesienie poziomu kulturalnego i artystycznego widowisk. Wszystkie lokalr, teatry itd gzie wykonywane są publicznie utwory - muszą się zarejestrować w Referacie. Programy przedstawiane Referatowi dla uzyskania zezwolenia  
przybył do W trzeci transport ok. 1000 Żydów z Rzeszy. Na dworcu oczekiwał Prezes . Tymczasowe schronienie na Tło 5 . lokale zaopatrzone w prycze, sienniki, wióry, ławki, krzesła. Wypożyczono 2 kuchnie polowe - gotuje się kawę dla przesiedleńców. biady w kuchniSzpitala Leszno 1 zatrudnenie w warsztatach wytwórczych - 162 osoby  
praca dla uchodźców - wytwórnia torebek papierowych - zarabiają akordowo 5-12 zł dziennie oraz 1/4 kg chleba OBECNIE CZYNI SIę PRZYGOTOWANIA DO URUCHOMIENIA WARSZTATÓW wyrobu zabawek oraz wyplatanych pantofli - skierowano do fabryk kilku podopieczynch celem wyuczenia się tego rzemiosła.  
Wydz op społ - wzmógł działalność. Opeiak nad dzieckem w ost mies - do zakładów 77 dzieci zebranych z ulicy - mieszkanie i odżywianie ilość dzieci. Główny dom Schronienia - 547 Dom Starców i Dzieci - 175 Schronisko na Śliskiej - 59 Razem - 771 dzieic pozostaje pod bezp. opieką Wydziału Niezależne od tego - opieka nad dziećmi w sekcji Przesedleńców - pod jej opieką nast. ośrodki sieroce: razem w nich 376 dzieci. Przystąpiono do uruchomienia 6. ośrodka Gęsia 8, który pomieści blisko 100 dzieci  
W. Op Społ organizuje akcję propagandową na terne schronisk dla dzieci opuszczonych pn. "Miesiąc Czystości", Lustrowane przez komisje sanitarne - specjalnie powołane. nagrody za czystość: paczki żywnościowe, naczynia z blachy ocynkowanej  
przyznano 70.000 zł zapomóg doraźnych oraz 50.000 na zasiłki mieięczne. W rmach akcji pomocy dyskrecjonalnej wydano 2489 paczek żywnościowych - chleb, kawa, cukier, kasza, mąka, zacierki i marmolada  
błędy w GŻ nr 34 - 20-03-42 pkt 2 - prac zatr w przeds. aryjskich - przydz. specjalny nie 4 kg a 2,6 kg chleba mies. pkt 3 przydział spec. nie 2,6 a 4 kg chleba mies. ponadto wymienieni w pkt 3 otrzymują dodatkowo mąkę, miód sztuczny, marmoladę, kap. kwadz, warzywa konserwowe i warzywa świeże  
ZZ: na kartki kwietniowe kupon 43 - po 1 kawałku mydła toaletowego 80 gr oraz 1 porcja proszku do prania (waga ca 250 gr) za łączną cenę 1,80 zł. Proszek paczkowany w torbach po 2 lub 4 porcje wobec tego należy wydawać jedną paczkę dwuporcjową na 2 karty, jedną paczkę czteroporcjową na 4 karty. Mydło i proszek winy być łącznie wykupione i odebrane. Chleb w 04 - na 7 kuponów  
zmarł, długoletni kasjer Gminy  
WD: przesiedleniec przyłapany w obcym domu - jeszcze nic nie zdążył ukraść, ale miał przuy sobie: latarkę, nóż oraz "sztamajzę" i ukrywał się w cieniu schodów - oddany do SP  
WD: włamanie do sklepu - przez okno wystawowe - wyjęli szybę. Skoble były poprzecinane. przed sklepem - pusty worek. Nie zdążyli wiele zabrać. SP - ujęła 3 podejrzanych osobników, którzy kręcili się w miejscu kradzieży  
akademia z okazji roku działalności powstanie - w dużej mierze zasługa AF - administratora teatru - ne szczędził sił. Odp. zespół aktorski  
unieważniam skradzioną legitymację Wydz Zab Nier WN 2347/41  
Palniki prymusowe wytwórnia:  
Specjalista szklarski, były pracownik inż. Leszczyńskiego w ogrodzie miejskim, poszukuje roboty budowlanej, szklarskiej itp.  
ZZ - rozdział nafty w domach bez światła. W najbl dniach kontroler odwiedzi domy wi wręczy lokatorom bony, uprawniające do nabycia nafty w ilo.ci 1/2 l na jedną izbę nieoświetloną. Przy odbiorze bonu lokator obowiłązany zapłacić zł 1,10 za każdy bon tytułem opłat manipulacyjnych. Każdy bon ostemplowany jest pieczątką mydlarni, w której nafta będzie do nabycia. Cen anafty - 0,65 zł z 1 l. termin odbioru - 15-05. jeżeli nie wpłacą 1,10 zł - utracą przydział  
ZZ: na kupon 44 kart kwietniowych po 1 pud zapałek o zaw. ok. 48 sztuk po cenie 0,15 zł za pudełko  
rocznica zgonu - jeden z najstarszych właścicieli czytelni w W.Humanite  
WD:MW zaginęła skrzynka z cukierkami wraz z koszem. Przechodząc ulicą przed kilkoma dniamu zauważył, swoją skrzynkę w posiadaniu niejakiego MZ. ten nie mógł wskazać, od kogo ją otrzymał - skkrzynkę zwróconow rejonie poprzedniemu wła.cicielowi  
WD: SZ K. sprzedawał do sklepów świeczniki mosiężne stanowiące własność synagogi Nożyka. Po zatrzymaniu przekazanoo go do I rejonu SP  
WD: U zbiegu ulic Gęsiej i Smoczej wyrwano RJ mufkę z bardzo ważnymi dokumentami, poleceniami, legitymacjami itp.  
Nowe możliwości zarobkowe dla kobiet: egzamin dyplomowy na kursach masażu - pow. 30. absolwentek. Szkoła Kosmetyczna znana od 15 lat w połowie amja - zapisy na nowy kurs nauki - duże zainteresowanie. program nauki: anatomia z fizjologią, dermatologia, chemia kosmetyczna, fizyka i atownictwo część praktyczna - ćwiczenia z zakresu kosmetyki toaletowej, higienicznej i upiększającej. w kalsie masażu - ćwiczenia z zakresu masażu leczniczego, odtłuszczającego pod kerunkiem znakomitych lekarzy - pedagogów 4 miesiące  
sztuka ludowa - Weseli świekrowie - życe drobnomieszczaństwa Dwie rodziny - szewca i krawca. Syn szewca kocha się w córce krawca itp... reż, Kutner - bez zarzutu  
Der Maskirter (Zamaskowany) - sensacyjny temat, przejaskrawiony - sztuka w 3 aktach - nieudolne naśladownictwo Boga zemsty Asza W. Sigał - autor całość uratowała dobra reżyseria AS - także w gł roli ojca-przestępcy (Simona Rozmana vel Ajby Ringla) Na czoło wysunął się młody utalentowany artysta - JS w epizodach wyróżnili się znani artysści  
Lekarz dentysta, przyjmuje  
Lekarz dentysta, obecnie:  
Unieważniam nominację skradzioną prowadzącego meldunki  
Unieważniam zgubioną legitymację dozorcy. Zwrot za wynagrodzeniem  
Unieważniam zagubioną legitymację dozorcy domu na nazwisko:  
W niedzielę jako w dzień szlojszym odbądzie się odsłoniącie tablicy na grobie naszej najdroższej Żony i Matki mąż i dzieci  
Kupujemy paczki kosmetyczne z Francji Płacimy pełną wartość  
Nowootwarty zakład kąpielowy czynny codziennie od 7 rano do 8 pp  
Wspólnika (czki) do biura podań, z maszyną lub kapitałem poszukuję. Oferty:  
Pracownia sukien, okryć oraz przeróbek, przeniesiona: ceny przystępne  
Pralnia b. prac firmy OPUS Pierze czyści farbuje  
Przewodniczący RŻ, zarząd RŻ, Wydział Gospodarczy ogłasza się przetrag na zbiórkę siana na terenie Cmentarza Żydowskiego w Warszawie termin składania ofert - 5-05-42 Bliższych informacji udziela gdzie również należy składać zapieczętowane oferty  
Można już nadawać karty pocztowe na obszar Ukrainy (wykaz miejscowości) - opłata 12 gr - można nadawać tylko przy okienku na Zamenhofa, nie wrzucać do skrzynek - za nadanie pobiera się specjalną opłatę. Można nadawać karty do obszaru Ostland (j.w.) na Ciepłej - zmiana godzin urzędowania jedynie 13-19 1/2 Dla ułatwienia szerokim rzeszom korzystania z usług Biura Wymiany Pocztowej dzż w dziale depesz, wprowadzono ostatnio korzystną nowość. Można, za pośrednictwem Biura, nadać telegramy telefonicznie. Przyjmowane cały dzień - przekazywane natychmiast do urzędu telegrafu. Specjalna dopłata  
Kontrola ZZ stwierdziła, że większość narzędzi mierniczych znajdująych się w posiadaniu sklepów rozdzielczych, nie odpowiada obowiązującym przepisom. ZZ zarządza, by wszelkie posiadane narządzia miernicze (wagi i odważniki)zaopatrzone w cechę legalizacyjną sprzed 1941 r. dostarczone zostały do Ekspozytury celem uzyskania legalizacji w podanych do wiadomości terminach Eksp. zalegalizuje zgłoszone wagi dostarczone tegoż dnia za minmalną opłatą: waga stołowa 5-10 kg - 2 zł, odważniki do 5 dkg - 10 gr  
Aby otrzymać dodakowe bony dla personelu przedsiębiorstwa, należy przede wszystkim w podanym każdomiesiącznie terminie złożyć czteroarkuszowe druki - wykazy pracowników. Arkusze te należy wypełnić pod kalką na maszynie ew atramentem ( nie ołówkiem). Drukie nabywać można w specjalnym biurze - Wykaz poświadczony przez firmę lub pracodawcę. Przy podawaniu nazwisk nowozatrudnionych pracowników - z boku litera N. Przychodzi zawuiadomienia - z Referatu RKA Nal 28 - należy zgłosić się z nast dok: 1) pokwitowany przez pracowników wykaz otrzymanych kart za mies. ubiegły 2) białe zgłoszenia indywidualne nowych pracowników oraz tych starych, których dane personalne uległy zmianie od czasu złożenia poprzednich zgłoszeń 3) upoważnienie od firmy lub pracodawcy wraz z dokumentem osobistym, z fotografią 4) wezwanie z biura Referatu Kart cena karty dodatk - 1,20 zł  
ZZ - na kuon 22 kart na 04-42 po 1 jajku zaznaczonym stemplem w owalu z napisem "Zakł. Zaop." po cenie 0,70 za 1 sztukę  
WD: Awantura melomańska KAWIARNIE .ciągają wielu chętnych usłyszenia muzyki. Do takich melomanów, którzy jednak z powodu braku forsy musiał słuchać pod drzwiami, należy p. Jakub Bloch, starszawy handlowiec - zasłuchał sićę, stanął na środku jezdni Nalewekzapomniał o istnieniu tramwajów i riksz awantura z policjantem, który go przeprowadził na chodnik  
WD:do mieszkania PL wdarł się niejaki Goldberg z jeszcze jednym osobnikiem. pobili oni jej męża, po czym zamknęli w pokoju na klucz - klucz zabrali i poszli  
przejeżdżający ul Gęsią furgon z chlebem piekarni firmy Blajman (P.M.B.) potrącił SZS, który doznał dotkliwych obrażeń. Karetka odwiozła go do szpitala Czyste  
Funkcjonariusz zauważył podejrzanego osobnika, który na jego widok skrył się i odrzucił trzymaną w ręku piłę. Porządjkowy zaczaił się. Po chwili opryszek wyszedł z ukrycia i zaczął piłować belki stropowe. Zabrał belkę i usiłował zbiec. Zawalił się szfit. Złapano szkodnika - do PP  
"Tylko dla dorosłych": Jurandot zebrał w jedną całość 17 numerów - dają w sumie dozę szczerego humoru, dowcipu - 2 godziny zabawy rewiowej. Może tu i ówdzie pewne skróty, może niektóre numery zbyt znane, ale widowisko na tym nie ucierpiało. Tym razem rewia wzbogacona b. efektownymi popisami tanecznymi, przy efektownej oprawie dekoracyjnej. rej na estradzie: EM. SG i LR - niemal wypełniają cały program. zabawny skecz ŤPanna Mania" tylko tej miary artystka co SG mogła z taką finezją i urokiem godnym specjalnego podkreślenia zaprezentować się jako typowa Panna Mania, tudzież w innych numerach ("Przyajciel mojego przyjaciela", "Kochanek"). Dużo niefrasobliwego humoru dostarczył skecz pt. "Milusińscy" z EM i LR jako dziećmi w kołyskach, oraz ID i Ap w roli bon. Zasłużonym powodzeniem cieszy się DB. IP ze swym tak świetnie wyszkolonym baletem imponowała bogactwem wyrazu i sztuki choreograficznej w stylowym numerze pt. 0Melodie Wschodu". O "Salome" w wyk. FM pisaliśmy już  
Bateryj kieszonkowych wszelkiego rodzaju fabrykację podejmuje się natychmiast uruchomić samodzielny fachowiec. Zdolność i fachowość niedościgniona. Łaskawe zgłoszenia:  
dr med, choroby gardła, nosa i uszu. Inhalatorium  
dr med wener. - skórne - płciowe obecnie: 1-3 popoł  
Kupujemy książki ceny wyjątkowo korzystne  
Kant-maszynę do galanterii skórzanej w dobrym stanie kupię:  
Sklep oraz 3 pokoje z kuchnią w ruchliwym punkcie odnajmę, wydzierżawię, Wiadomość:  
Unieważniam meldekartę  
Unieważniam zagubione zaświadczenie zbieracza pierza i puchu wystawione przez Wydz przem-Handlowy Rady Starszych  
Unieważniam zagubioną Meldekartę  
Samotna przyjmie każdą pracę za samo jedzenie. Również szyje. referencje  
Unieważniam zagubiony d.o. na nazwisko. Odnieść za nagrodą:  
Unieważniam zgubioną Mledekartę nr 12886  
zgubiono Meldekartę nr 2344  
warsztaty - 174 młodzieńców - symfonia maszyn i narządzi - oni rozpoczynają akrierę rzemieślniczą ślusarstwo, tokarstwo, kowalstwo, Tu się wyczuwa ten prawdziwy, niekłamany pęd do pracy. Tu widzi się pozytywne rezultaty pracy warsztatowej (szkoła 1939 - obchodziła 60-lecie istnienia) 2 godz dziennie - nauki teoretyczne. Oprowadza mnie po całym gmachu dyrektor - zasłużony i długoletni tej szkoły ... wkuźni tej wykuwa się przecież nowy typ inteligentnego rzemie.lnika Żyda  
Wydział Nieruchomości i Urządzeń Użyteczno.ci publicznej przy Przew RŻ podjął akcję celem uporządkowania panujących w tej dziedzinie stosunków. w marcu usunięto 93 dozorców domowych - wyznaczono nowych, Łącznie z Wydziałem zdrowia zorganizowano kurs przeszkolń dla dozoców Kurs - seriami po 200 osób i liczył 12 godzin wykładowych: 1) obowiązlki dozorcy w stosunku do administracji i lokatorów 2) Gospodarka nieruchomo.cią ze szcz. uwzgl urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych i gazowych 3) czystość na terenie nieruchomo.ci  
WD: Niemile rozczarowała się p. P (Waliców) po wizycie pewnego pana, który przyszedł specjalnie oddać jej ukłony od brata, przebywającego we Francji. Ucieszona - zaprosiła - towarzyska rozmowa. Pan poprosił o szklankę wody. Powiedziała, że zrobi mu herbatę wprawdzie wojenną - firmy Tokio i ze sacharyną, ale z całego serca"... udała się do kuchni. On - zabrał chustkę wełnianą - uciekł  
Szlama zawarł związek małżeński z nadobną panną Pesą. Ślub udał się nadzwyczajnie, goście bawili się dobrze. Zostawili ubrania w jednym pokoju, spali w drugim . Rano zobaczyli brak strojów ślubnych - pierwszorzędny smoking  
Na ul. Karmelickiej dostała się pod przejeżdżającą rikszę, przechodząca tamtędy kobieta lat ok. 50, doznając licznych ran. przewieziona do szpitala  
Dozorca domu Zamenhofa 27 doprowadził do V Rejonu SP - ZF i BO, którzy dobierali się do mieszkania MK. przekazano ich PP  
WD: z mieszkania DN skradziono chustkę wełnianą i wierzch od palta ogólnej wartości 200 zł z piwnicy w tymże domu skradziono dwoje drzwi  
WD: pracownik - SG wyniósł z mieszkała pryncypała MW pod jego nieobecność garderobę wartośvi 1500 zł.  
serdeczne życzenia gratulacyjne z okazji zaślubin naszego kochanego szefa składa personel firmy ARWA 2: koleżanki i koledzy, Warszawa  
Unieważniam zagubioną meldekartę. d.o i ine dokumenty  
  
Poszukiwane krawcowe samodzielne sukien, okryć. Robota wykwintna  
Okazyjnie sprzedam rikszę w dobrym stanie Wiadomość:  
dziś dawno oczekiwana premiera Finał małżeństwa tragikomedia małżeńska w 7 obrazach andrzeja Marka osnuta na tle powieści Stefana Pollatschka reż. AM. następna premiera Chasia sierota J. Gordina  
"mieszczanin jako rolnik wraz z pierwszymi promienami wiosennymi rozgorzała wszędzie praca polna. Z jakim entuzjazmem i zamiłowaniem zabierają się samorzutnie młodzi i starzy do uprawy chociażby małego własnego ogródka, który już wkrótce zazieleni się i rozbuja! po zryciu i przegrabieniu uporządkowujemy grządki na: marchwie, buraki, sałatę, cebulę; sadzimy drobne rozsady kupione za kilka zaledwie groszy, pomidorów, rabarbaru, agrestu. W końcu nic prostszego jak zasadzić szeregi kartofli, z których każdy obrodzi nam po 6-15 ziemniaków. Radość zborów bądzie nieopisana... Nie przepuśćmy też okazji samopomocy. Niech żadna polanka i ogródek nie leży ugorem. przyroda zdobędzie nas i swoimi niezbadanymi tajnikami zaprzątnie ansze umysły i zapały. wzbudzi w nas umiłowanie zdrowej i pożytecznej pracy"  
zgłosił się po odbiór karty pracy z opóźnieniem - był chory - do Komisji reklamacyjnej (nie chcał płacić kary) reklamacje uwzględnione - opłaty tyllko 5 zł bez kary  
Refrat Opieki nad Najuboższymi - przeniesiony do nowego obszernego lokalu wobec usuwania gruzu na śW.Jerskiej - wejście chwilowo przez Wałową 6  
Unieważniam Meldekarte rok 1942, wydaną przez urząd Pracy w Warszawie nr 5916  
Jedyna koncesjonowana Sala aukcyjno-licytacyjna dzielnicy żydowskiej chł 16 - wiadomość Leszno 25 kupno/sprzedaż mebli, dywanów, dzieł sztuki, kryształów, porcelany odzeży bielizny, oraz innych przedmiotów domowego i osobstego użytku. Bezwzględna gwarancja, najwyższej ceny ocena przez fachowców specjalistów  
Starszy felczer, przeprowadził się  
Mechanik przyjmuje do reparacji amszyny do szycia. Na żądanie naprawa na miejscu  
Wyuczam fachu  
Bank spółdzielczy Dz ż w W z o.o. podaje do wiadomości, że zakłady przemysłowe, zespoły pracy, związki rzemieślnicze itp. mające swoją siedzibę w Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie mogą ubiegać się o kredyty krótkoterminowe na cele produkcyjne. Zgłoszenia przyjmuje Sekretariat Banku codziennie prócz sobót w godzinach biurowych  
Aparat do wulkanizacji opon i dętek rowerowych z formą do opon fartuchowych i drutowych. - śruba przyciskowa - Automat cieplny  
Młoda panna, uko,czone gmnazjum, władająca niemieckim i angielskim poszukuje zajęcia ew. do dzieci oferty sub "655"  
wyniki ankiety meldunkowej: 368.902 , pomiędzy 369 a 377 tysięcy: zwiększył się udział ludno.ci w wieku produkcyjnym (14-60 lat) z 66,3% ogółu ludno.ci w 1931 do 68,2% w 1942. Poważnie zmniejszyła się liczba mężczyzn 1931 110 kobiet na 100 m., obecnie 134 kobiety na 100 m. Zmniejzsyła się o połowę liczba niemowląt (0,7% ogółu 1942, 1,4% 1931). Zmniejszył się udział dzieci najmłodszych, w wieku przedszkolnym z 12% do 9%, szczególnie dziewczynek (1931 stanowiły 11,3% ogółu kobiet - obecnie 7,7%). do 30 lat - zmniejszenie lictebności poszczególmnych zespołów (1931 - 58,2%, obecnie 49,5%), zmniejszeniu uległa również grupa młodzieży 15-25 lat. Udział ludności najstarszej ópow. 65 lat - nie zmieniła się. liczba osób 12-60: 273.925, w tym. 112.822 mężczyzn i 161 103 kobiety liczba osób pow 15 (obowiązak kart rozpoznawczych): 280.630. dzieci w wieku szkolnym: 7-14: 48207 (24122 chł i 24 085 dz). Licząc się z przesiedleniami (po terminie ankiety) można przypu.cić, że aktualna liczba ludności - ok. 400.000  
w ostatnim miesiącu przybyli do W w kilku etapach przesiedleńcy z Rzeszy 3872 osób. Zostali umieszczeni w gmachz Leszno 109 (kwarantanna), Tłom 5 i 7 350 - znalazło zatrudnienie  
łWydział Pracy - opieka nad obozowiczami i ich rodzinami kontynuowana - 2170 obiadów, 2210 kg chleba i 900 kg miodu  
Biuro Pośrednictwa Pracy - przydzielono zatrudnienie w różnych placówkach 2258 osobom  
w chwili obecnej czynnych 18 szkół z 6482 dziećmi. Dożywianie dziatwy szkolnej doznało ostatnio poprawy  
w ob. chwili 62 domy w dzż pozostają bez wody, z tego 47 z powodu nieuiszczenia należności  
SP przeprowadziła inspekcję wystaw sklepów i dokonała konfiskaty niedozwolonego pieczywa, które zostało przydzielone internatom sierot oraz przesiedleńcom  
ul. Stawki zamknięta dla ruchu - między nr 1 a 19 - dla ruchu pieszego i kołowego.  
Referat Wet przeprowadził szereg inspekcji. Stwierdzono polepszenie stanu sanitarnego sklepów i miejsc sprzedaży mięsa i mleka  
zezwolenie Władz - bądą w maju szczepienia p-ko tyfusowi brzusznemu i dyzenterii.  
Nowa placówka handlowo-gospodarczaw dzż. Sala aukcyjno-licytacyjna dwa razy w tygodniu będą licytacje z wolnej ręki. Każdy mieszkaniec może przystąpić, przedłożyć do sprzedaży. Aukcje bądą się odbywać w obecności delegata Wydziału Przemysłowo-Handlowego i Inspekcji Handlowej RŻ Biuro informacyjne - dla wygody mieszkańców cz,. pn -  
ZZ : na kupon 29 kart na maj oraz kupon 8 kart dla dzeci serii C po 250 gr miodu 16 zł za 1 kg  
:WD: Ostatnio rozpanoszyła sięw okolicach Smoczej i Gęsiej zorganizowana szajka złodziei, którzy korzystając z ciemności wieczornych i natłoku, wyrywają przechodniom niesione przedmioty. Ofiarą ich padli: nazajutrz rozpoznał swoje ubranie u ulicznego handlarza - NK - przekazano go do PP MB wyrwano kostium damski  
WD: w czasie nieobecno.ci domowników dostali się do mieszkania JG - zabrali z szafy garnitur, kostium i 5 sukien. SP zatrzymała złodziei,, rzeczy odebrano  
Z okazji urodzin naszego najukochańszego syna - NC składamy do Kasy KD dla najbiedniejszych dzieci - zł 10 Rodzice  
Wyrazy gł współczucia naszemu v-ce prezesowi p. JN z okazji śmierci Ojca jego składa KD  
Lekarz dentysta i technik dentystyczny - S i N. Sz z Grzybowskiej 2, obecnie:  
skradzioną legitymację administratorki unieważniam. proszę o zwrot  
unieważniam zagubioną Meldekartę nr 16394 12K  
unieważniam kartę pracy nr 661 na nazwisko:  
ze sceny żyd: doskonałe ujęcie sceniczne popularnej powieści - 7 barwnych obrazów  
Dla funkc. SP i Pogotowia Ratunkowego w GG wykonuje zakład art-graweski emblematy, numery, miniaturki, żetony emal., sygnety, stemple, szablony, fascimile, monogramy oraz wszelką galanterię grawerską  
Unieważniam zgubioną legitymację administratorską nr 77 na nazwisko  
Unieważniam zagubioną Meldekartę: nr 8674  
Pracownia wykwintnego obuwia Obuwie na karty zapotrzebowania  
Pośrednictwo matrymonialne - przeprowadze pierwszorzędne artie. Znajomość w sferach towarzyskich: N 14 m. 31 - g. 10-3 TW 18 m. 7 - 5-8 pp  
Potrzebne malarki do malowania apaszek, ręcznie i maszynowo  
Krawiecczyzny, konfekcji dziecięcej, modniarstwa, zdobnictwa Wwyuczają Kursy Zawodowe  
zaginęły dokumenty z przepustką kolejową MSz z Żelechowa. proszę uczciwego znalazcę o doręczenie za sowitym wynagrodzeniem: Dyskrecja zapewniona  
ZZ rozdzieli stopniowo na karty na maj na kupon 34 po 500 gr soli szarej po cenie 0,80 zł za 1 kg  
Sulamita / sytuka Goldfadena w 3 aktach. 6 odsłonach reż AS - istna uczta dlamiłośników teatru żyd. Treść na tle złamania słowa danego swojej ukochanej przez przzpadkowo napotkanego młodzieńca - szereg konfliktów tragicznych. znakomity układ tańców wschodu - AR, zwłaszcza taniec żałoby i Hora  
Lecznica Wszystkie specjalności. Czynna cały dzień  
chor. skórne, włosów, wener i kosmetyka lekarska Aparaty elektryczne są czynne: godz 4-6 i na zamówienia  
Posiadam lokal fabryczny, siła, na Lesznie. Oczekuję propozycji Wiadomość:  
Poszukuję pracy jako gospodyni. Energiczna, znajomość kuchni. W domu lub nteresie Oferty do red sub "Pilna"  
Poszukujemy akwizytorów (ek) z kaucją 70 zł - do sprzedaży artykułu zapewniającego zarobek na dziennie utrzymanie. Wiadomość "Amerykanka":  
Pralnia  
śmierć zabrała nam jednego z najwierniejszych współpracowników. Głęboko wstrząśnięci poczuwamy się do smutnego obowiązku powiadomienia naszych Czytelników i Przyjaciół, iż odszedł od nas na zawsze.. Od pierwszej chwili ukazania się GŻ należał on do najgorliwszych jej współpracowników. Trudno nam będzie obejść się bez jego prac nacechowanych głęboką wnikliwością, prawdziwym człowieczeństwem i kulturalnym podejściem do sprawy. Wraz z nami i nasi Czytelnicy będą opłakiwać zgon szlachetnego człoweka i wybitnego felietonisty. Pamięć o nim zachowamy w wdziączności  
szpitale borykają się z trudnościami finans. Miesiąc maj został przez sektor społeczny przy Wydzale Opłat na rzecz szpitaln. proklamowany jako miesiąc szybkiej pomocy szpitalom, jako mes. wzmożonej zbiórki pieniężnej na zakup bielizny dla chorych w szpitalach pod szczytnym hasłem 0Opiekujmy się chorymi". Wielka kwesta uliczna - pod patronatem: Na najruchliwszych ulicach ustawiono szereg kiosków barwnych ozdobionych hasłami dnia szpitali żyd. Zbierali osobiście datki dla swoich chorych wszyscy najpoważniejsi nawet lekarze szpitali, czynny udział - pielęgniarki w maju - rżóżne imprezy i zbiórki, akademie na rzecz szpitali  
Z Wydz Op Społ 583 zapomogi doraźne - 54.434 zł, 549 zapomóg miesiącznych - 57.670 zł. Zapomóg rezerwistkom wypłacono na kwotę 17.000 zł Instytucje opieki na ternie dzż otrzymały subwencje od przewodniczłącego - 163. 350 zł, przeszło 100 dzieci ulicy - w schroniskach, zba Zatrzy.mań - st.11-13, do szpitali - 176 chorych dorosłych, 16 dzieci  
referat Pomocy Najuboższym: Akcja świąteczna - 4500 paczek żywn (200 gr macy, 250 gr cukru, 250 gr miodu, 100 gr oleju, 500 gr cebuli, 1 kg machwi, 1 kg buraków) rozdano 6000 talonów na obiady akcja  
Referat Pomocy Najuboższym: Akcja śniadaniowa: 48334 porcji po 10 dkg chleba Akcja Pomocy Dyskrecjonalnej: 4264 paczki (1kg chleba, 200 gr cukru, 200 gr miodu lub marmolady, 100 gr kawy, 200 gr zupy w proszku)  
ZZ - ostrzeżenie - wobec tego, że pokazał się na rynku podrobiony miód sztuczny z etykietymi ZZ - ZZ ostrzega konsumentów przed tym falsyfikatem. należy zwracać uwagę nie tylko na opakowanie pudełek, lecz również na banderolę ZZ.  
ZZ rozdzieli na kupon 9 i 10 dodatkowych kart dla dzieci serii DC po 50 dkg kapusty kwaszonej oraz po 10 dkg buraków konserwowanych w cenie zł 2,60 za 1 kg buraki - 1 zła za kg  
ZZ rozdzieli na kupon 28 kart majowych oraz na kupon 7 dodatkowych kart dla dziedci serii C po 250 gr marmolady 12 zł za 1 kg  
Wydział Pracy zawiadamia, że paczki odzieżowe dla robotników w obozie pracy w Pustkowie k. Dębicy przyjmowane są codziennie pr sobót 9-15  
pierwsza rocznica śmierci, wspomnienie  
"Dzielnica żyd stoi obecnie pod znakiem wielkiego czysczenia wiosennego. Akcja "tygodnia czystości " - zarządzenie Władz - generalne czyszczenie domów oraz mieszkań. W programie tygodna: wycieczki do wzorowych domów, nagrody za najlepsze rezultayty osiągnięte na swoim terenie. 11-17 maja inspekcje oraz lustracje poszczególnych domów; 15-25 maja - pogadanki uświadamiające w zakresie higieny - lekarze blokowi; 17-25 maja - ponowne lustracje mieszkań i domów- sprawdzają, czy wykonane zostały zalecenia Nazwiska i adresy opornych podane zostaną do Ośrodków Zdrowia celem zastosowania sankcji (mandaty karne, przymusowa kąpiel). Komisje - przedstawiciele WZdr, KOM (ŻSS), lekarzy blokowych, WZN oraz Sp 25 -30maja - będą lustrowa miesz o posesje - nagrody dla KD. Plan generalnego sprzątania w mieszk i domach Dzielnicy: 1. zebrać wszystkie rzeczy do prania (bieliznę, firanki, obrusy, ścierki). Wyprać te rzeczy 2. Wytrzepać, odkurzyć, wywietrzyć pościel, odzież, oczyścić łóżka, tapczany 3. Tępić robactwo 4. Odzież zimową, nieużywaną po wietrzeniu i odkurzeniu ułożyć w skrzynkę, walizkę, ewent. dobrze zapakować w papier, odstawić tak, b ynajmniej przeszkadzały 5. Skontrolować czy wszystkie rzeczy są w użytku - jeśli nie - wyczy.cić, odstawić (garnki, butelki, itp.). Niepotrzebne gałgany spalić lub rzucić do śmietnika. 6. Jeżeli jest kilka izb, zaczynamy od najdalej położonej, stopniowo zbliżając się do kuchni 7. Należy jak najwięcej rzeczy wynieść ze sprzątanej izby, by była możliwie pusta 8. Odkurzyć, oczyścić sufit, ściany. Skontrolować, czy nie ma szczelin i dziur. Zalepić je, ewent wybielić. Naprawić wszelkie dobne uszkodzenia (przybić listewki, haczyki okienne, chwiejące się nogi krzeseł, itp.)Następnie: 9. wygarnąć popiół z pieców. 10. Odkurzyć szafy, kredensy, uporządkować szuflady 11. Mycie okien, drzwi i podłóg (szyby czyści się doskonale starymi gazetami). 12 Mycie i szorowanie anczy, kuchennych 13. Czyszczenie ustępów (miski klozetowe) 14. Czyszczenie klamek. 15 Kąpiel. "  
Z powodu zgonu naszego drogiego przyjaciela Żonie i rodzinie wyrażamy tą drogą nasze najserdeczniejsze współczucie Pamięć jego na zawsze wśród nas pozostanie niezatartą  
Głęboko wzruszeni stoimy nad świeżym grobem największego felietonisty żydowskiego, sławnego pieśniarza ludu żydowskiego, naszego serdecznego przyjaciela BP pozostałym w nieutulonym żalu żonie, znakomitej pieśniarce.. rodzinie oraz ogółowi kolegów słowa pociechy ślą  
Unieważniam Meldekartę oraz talon rejestracyjny  
Unieważniam zagubioną Meldekartę nr 15352-26a3  
Unieważniam zagubioną legitymację dozorcy  
Unieważniam skradzione: do oraz talon rejestracyjny na nazwisko  
Pozostawiony na rikszy zegarek męski jest do odebrania wiadomość:  
Unieważnia się zaginioną Meldekartę  
Unieważniam legitymację Gesundheitskammer GG Krakau nr 3591, do Zarządu Miejskiego w warszawie  
Unieważniam zagubioną legitymację  
Stenotypistka polsko-niemiecka, pierwszorzędna siła, samodzielna korespondentka, poszukuje posady Oferty : "SIŁA", redakcja ELek 4 lub :  
Zawiadomienie: Legitymacja nr6048 lekarza dr LB , ur... zam... wystawiona przez Izbę Zdrowia w GG zostaje unieważniona Przew IM  
Pierwsza Licytacja jutro meble dzieła sztukui, kryształy odzież dywany porcelanę, bieliznę  
Kosmetyczka "Edwarda" wszelkie zabiegi kosmetyczna  
jak się dowiadujemy, przew. Wydziału Okieki Społecznej, GW objął prezesurę J.H.Kś - KOM przez tę koncentrację op. społ w W...  
Godzina przed ślubem A. Sigala, reż. Sz Kutnera na tle nieszczęśliwej miłości syna byłego bogacza Alberta do służącej swej Soni. Gra artystów na b wysokim poziomie  
Warsztaty krawieckie 4 sale, 20 osób  
Skradziono legitymację dozorcy domu  
Lekarz dentysta przyjmuje od godz. 11-1  
kondolencje z powodu śmierci Ojca koleżanki i koledzy Biura pełnomocnika Nadzw. Kom. Zarz. Nier (Dz Ż)  
"W ognisku" uroczystości lag-bomerowe (dzień dziecka), kwesta, ur. w Feminie - w każdym ośrodku dziecięcym. Ognisk jest w dzielnicy żydowskiej przeszło setka. dwa pokoje na III piętrze - pół setki dzieci, chłopcy w granatowych furażerkach, deklamacje, piosenki, nieco rytmiki w małej salce Śpiewa Chaimek - zbladł z welkiego przejęcia obiad - zupa, mięso, kapusta i cukierki Delicje!  
Panie z inteligencji, ustosunkowane mogą mieć stały zarobek przy rozsprzedaży artykułów kosmetycznych pierwszorzędnej jakości. KApitał minimum 200 zł na otrzymanie towaru konieczny. Oferty sub "Geranium"  
dr, urolog Śliska 37/37 lecznica Leszno48 - godz 10-12  
"Praca wytwórcza rozwija się w dz w tempie wzmożonym. Swoiste warunki, w jakich odbywa się eksport wyrobów powodują - jak dotychczas - niemożność dokładnego statystycznego ujęcia ilo.ci i warto.ci wywozu. Natomiast ustalono - drogą oszacowania - stan zatrudnienia w dzż - na danych rejestarcji przedsiębiorstw na statystyce osób uprawnionych do otrzymywania kart dodatkowych - co najmniej 80.000 osób. 1. Miejsce - zatr. w przemyśle, rzemiośle i chałupnictwie - ok. 50.000. na 2 miejscu - handel i przedsiębiorstwa usług osobistych - 18.000. komuniakcja i tansport - 2500, placówki poza Dzielnicą - 2.000 osób, zbieracze, pracujący dla zrzeszeń przymusowych - 1000 osób. Administracja domów - 2300; RŻ - 4.600 pracowników (w tym ok. 2000 zatr w publ służbe zdrowia), instytucje Opieki Społ - 3000; inst gospodarcze RŻ - 600, Sp - 2000, prywatna służba zdrowia - 2.600. istnieje rezerwa bezrobotnych, wykwalifikowanych i nie - mogą przyczynić się dod alszego zwiększenia wytwórczości "  
Eksport rośnie (rosną obroty Spółdz. banku Żyd, który inkasuje należności za eksport) wskutek zainteresowania Urządu Transferowego możlwo.ciami zwiększenia eksportu z Dzielnicy - RŻ zwołała konferencję przedstawicieli wszystkch branż eksportowych - Rada Gospodarcza przejęła nadzór nad eksportem z dzielnicy powołana Żydowska Komisja Eksportowa z udziałem przedstawicieli firm eksportowych. Wnioski - przedstawiono urządowi transferowemu  
w ciągu 04 zakończono organizację nowouruchomonych szkół oraz uzupełmniono brakiw dawnych szkół: 18, izb lekcyjnych 49, klas 133, dzieci - 6482 Szkoły powszechne: niektóre lokale szkolne na 3 lub 4 zmiany. Wydział Szkolny czyni starabnia o uzyskanie nowych lokali - nie ustają zgłoszenia dzieci dożywianie w ramach akcji śniadaniowej - 101.966 porcji  
Nowe uprawnienia SP - do prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych o przestępstwa pospolite, których ścigania dopełni Policja Polska oraz w przestępstwach an szkodę RŻ i jej instytucji. Prawo aresztu tymczasowego - gdy zachodzi obawa ucieczki. Dochodzenia - nowoutworzony przy KSP referat dochodzeń w sprawach karnych referat Administ[acyjny kontynuował akcję porządkową - poprawienie stanu sanitarnego. Kontrolowano pracę DOZORCÓW, ADM DOMÓW - SANKCJE W STOS DO OPORNYCH  
reorganizacja Biura Kwaterunkowego, zmiany personalne:  
W młodym wieku, przed rozkwitem odszedł od nas rozjarzony światłem talent pianista, adept Konserwatorium  
Do mieszkania WK zgłosiło się trzech złodziei, kradnących drzewo ze strychów. twierdzili, że znakleźli u niego na strychu paczkę, którą bardziej im się opłaca odsprzedać mu, niż okradać strych. K. bądąc przekonany, że żadnej paczki na strychu znaleźć nie mogli i że jest to zwykły szantaż polegający na "wmówieniu choroby" - wszczął wraz z domownikami alarm i larum, wzywając policję i każąc dozorcy natychmiast zamknąć bramę. Osobnicy zwiali.  
WD: Tajemnicą okryte jest otrucie małżonków ..., jakie miało miejsce ... Po zjedzeniu obiadu poczuli oni objawy nieokreślonej choroby i wkrótce zmarli w ciężkich męczarniach. Obce dziecko, które przygarnęli na obiady i które jadło wraz z nimi - zdołano uratować prowadzone jest dochodzenie  
WD: Na żądanie matki i siostry doprowadzono do rejonu V DS. Sympatyczny bowiem Dawid okrada swą rodzinę, bije matkę i siostry. Bita rodzina poprosiła o osadzenie go w areszcie centralnym. Zatrzymano go w rejonie - u matki stwierdzono stan pobicia  
WD: na ul. Miłej nieznany osobnik wyrwał AR torbę zawierającą 180 zł  
Czarnego rabanu i straszliwego lamentu narobiła przed dyżurnym IV rejonu Masza G, zawodząc, że sąsiedzi zabrali jej przemocą, "z używaniem ręki i wałka do makaronu" różne przedmioty, jako to: "skarpetki dwie pary menskie, mynarkie kamgar i kamasze para". Zawezwano tę parę - ale ci stwierdzili, że to MG ich okradła, tym razem unosząc pierzynę, buty z cholewkami i również skarpetki  
Do mieszkania BO przyszedł pewien nieznajomy już po raz trzeci oglądać pokój do wynajęcia. Dziwnym jakimś porządkiem po każdymjego wyjściu ginęły różne przedmioty. Interesantem o magnetycznych właściwo.ciach przyciągania okazał się RK, nigdzie nie meldowany, powszechnie znany jako złodziej mieszkaniowy  
WD:Sekcyjny IV rejonu przychwycił EU, nigdzie niemeldowaną, na gorącym uczynku usiłowania kradzieży rzeczy z mieszkania CZ  
WD: na kradzieży koła i opon z rikszy schwytano:  
WD: W trakcie pakowania skradzionych garniturów skradzionych z domu Nowolipki 60 przyłapano 5 złodziei, wszystkch zamieszkałych przy Smoczej 47  
WD: ok. 4 nad ranem niepochwyceni złodzieje oderwali bramę domu Miła 33, po czym włamali się do fabryki AF (notowanego uż w GŻ w związku z "tajemniczą kłódką"". Wynie.li tokarkę, wiertarkę wraz z motorem półkonnym oraz inne narzędzia ślusarskie  
wielkie uroczystości Chama Sandlera - odbądą sią ur. ucczenia działalności scenicznej zasł. aktora i reż. obecny kerownik literacki, gł aktor i dusza popularnego teatru naszej Dz - ma za sobą długie lata pracy na scenie żyd. - rozjeżdżał po całym śweice ze swomu licznymi, znanymi zespołami - zbierając zasł aplauz i laury. Od chwili założene przez siebie TNA wystawia sztuki we własnej literackiej obróbce, Uroczystość - POŁĄCZONA Z PREMIERĄ NOWEJ SZTUKI "NUCH HALBE NACHT"  
Licytacja jutro we czwartek  
Kosmetyczka wznowiła przyjącia instytut czynny codzienne w godz. 11-5 pop.  
Unieważnia się zgubioną Meldekartę nr 21466 na nazwisko:  
Ojciec inteligentnej, sympatycznej, pracującej córki, zapozna młodego człoweka z dobrej rodziny w wieku 30-32. Natychmiastowa posada zapewniona Oerta sub: "N.65"  
Unieważniam skradzioną Meldekartę nr 4458 na :  
Unieważniam skradzioną Meldekartę nr 11685:  
Unieważniam Meldekartę na nazwisko:  
Buchalter - bilansista, siła pierwszorządna - poszukuje pracy stalej, godzinowej - wiadomość , J.O.  
Unieważniam zagubioną Meldekartę nr 27262:  
Zgubiłem legitymację Gminy Rządcy domu:  
pani z towarzystwa poszukuje zajęcia w gospodarstwie, przy dziecu, pojedynczej osobie. oferty: "Z.B."  
panienka na przychodne do małego gospodarstwa potrzebna zgłoszenia dla "Przychodnia"  
Sklep frontowy na Lesznie potrzebny, ew. zamiana na lokal fabryczny Zgłoszenia: "Współpraca", GŻ  
poszukuję czynnego kupca branży meblowej, posiadającego kontakt z odbiorcami - celem współpracy - Oferty sub B.L.  
Gebinet specjalny dla schorzeń płucnych i wewnątrznych Rengen - odma - analizy  
Spis telefonów Rady Żydowskiej - wyciąć i przechować ostatnio - szereg zmian w adresach i numerach telefonów urzędów i agend RŻ. Dla wygody czytelników podajemy:  
Lekarz dentysta, obecnie  
przychodnia dla kobiet "VITA" choroby kobiece i ciąży, porody i operacje  
Unieważniam zag legitymację dozorcy domu  
Zgubiono Meldekartę nr 4292 na nazwisko: unieważniam  
Unieważniam zgubioną meldekartę na nazwisko:  
Panu MB z intencji zaślubin serdeczne gratulacje składają Guta E z matką  
Przesiedleniec udziela lekcji angielskiego i niemieckiego Informacje: GŻ  
Unieważniam zgubioną Meldekartę Nr 62911:  
Unieważniam zgubioną Meldekartę Nr 21140  
Unieważniam zgubioną Meldekartę Nr 2068  
Unieważniam zgubioną Meldekartę Nr 2816  
Unieważniam zgubioną Meldekartę Nr 4271  
Zagubiono leg dozorcy domu na nazwisko:  
Unieważnia się zgubioną Meldekartę na nazwisko:  
Zgubiono Meldekartę nr 18345 na nazwisko:  
Unieważniam zgubioną Meldekartę - Nr 36539 na nazwisko:  
Zgubiono Meldekartę nr 4174 na nazwisko  
Skradziono dokumenty, unieważniam Zwrot wynagrodzę  
Pracownia galanterii skórzanej, d. b-cia Rozenberg, d. Srebrna 2 obecnie - L. R Przyjmuje obstalunki, reperacje, odświeża, farbuje. przerabia stare teki, torby itp. na nowe kupuuje wszelkie wyoby gal skórzanej, płacąc najlepsze ceny w sobotę i świąta żyd nieczynny  
Skradziono Ausweis nr 6388 :  
Dyplomowany gabinet kosmetyczny "Celina" manicure, pedicure, przyciemnianie rzęs i brwi  
Potrzebna wykwalifikowana sztoperka do sztucznego cerowania  
Ząby sztuczne kupuję stare i połamane  
Młoda panna z ukończonym gimnazjum udziela niemieckego, angielskiego. przyjmie odpowiednią pracę biurową lub kondycję do czieci  
Akcja - Tydzień Czystości - Komitet - propaganda, pomoc sanitarna, KDń JHK, KOM, Wydz Zdrowia dezynfekcje pałnomocnik d/s czystości powołany przez ACz w szkołach - konkurs czystości wśród dzieci  
Dezynfekcja paczek odzieżowych: opłata 10 zł, za paczkę z pościelą - 15 zł. Koszt opakowania ponosi petent. obniżenie lub zwolnienie od opłat - za po.rednictwem Wydz zdr. paczki do dezynfekcji przyjmowane - w poniedzałki, śr i pt 9-11, w kancelarii Kierownik kąpieliska odpowiedzalny za całość przyjętych rzeczy. opakowanie w paczk odbywa się w obecności .wiadka - składa podpis  
ZZ przyjmować bądzie zamówienia dot. importu towarów do Dzielnicy od wszystkch przeds. przemysłowych i handlowych - posiadających katy przemysłowe. tylko art. nie kontyngentowych - transakcje wymagają zatwierdzenia przez transferstelle ZZ obnżył dotychczasowe opłaty manipulacyjne informacje:  
"terminy wydawania chleba: 1) katy zwykłe na 06: kupon 1 - chleb winien być wydany nie wcześniej niż 5 -06, później niż 5-06; kupon nr 2 - 8-9 bm; nr 3 - 11-12; 4- 15-16 bm, 5- 18-19 bm, 6 - 22-23 bm; 7: 25-26 bm; 8: 28-29 bm 2) karty dodatkowe serii ZE (dla pracujących), na maj 42: kupon 1 i 8 - 5 bm, Nr 2- 8/9 bm, nr 3 - 15/16 bm, 4- 18/19 bm-, 5 - 22/23 bm, 6 - 25/26 bm, 7 - 28/29 bm 3) katy dziecięce serii DC 12: 10 bm, 13 - 19 bm "  
Rewelacja w małej Dzielnicy najmilej spędzisz czas w kawiarni-ogrodzie "LATONA" doborowa orkiestra - występy artystów  
Farby do farbowania wełny, bawełny, jedwabiu, papieru, skóry itp. poleca:  
Sklep z mieszkaniem odstąpię, wydzierżawię wiadomość  
Poszukuję pożyczki 1000 zł (tysiąca). Dobre warunki Oferty: Adm. "Pewne"  
Inteligentna osoba poszukiwana do pomocy w sklepie i domu  
dr med, akuszeria, choroby kobiece godz 4-7  
Kupujemy: Antyki, dywany, obrazy, porcelanę, Gallé, itp.  
Kupujemy pościel używaną, pierze i puch. Płacimy najwyższe ceny  
Unieważniam Meldekarta na nazwisko  
Meldekarta nr 31366 oraz świadectwo przemysłowe na nazwisko:  
MK (Meldekarta) nr 60932:  
MK nr 8571, Arbeitsamt:  
MK na nazwisko:  
MK na nazwisko:  
MK nr 18952 - Gelman Mordka Jeszyja MK nr 22102 - Helman Abram Izak MK 9126, Egra Hirsz Chaim MK nr 16522, Grynberg Mojżesz MK Nr 27544, Dawidowicz Boruch Lejb Legitymacja prowadzącego meldunki - Silberberg Nison Ausweis KZZN - Rosen Herszek  
MK na nazwisko:  
MK na nazwisko:  
MK nr 18995  
MK na nazwisko:  
MK Nr 16408  
MK nr 12504  
MK na nazwisko  
MK nr 7370  
MK Nr 706  
Do, patent na nazwisko: Nagroda 100 zł  
MK na nazwisko  
"otwarcie 1. ogródka - centralny ogród szkolny - cudowny zakątek - pagórki, dolinki, dróżki, ustronia, klombiki, planty i tarasy. otwarcie ogrodu - dzieci powitała fanfarą orkiestra SP pod batutą K, pani Prezesowa przecina niebieską wstęgę. ACz - przemawia, wykonali ogródek żydzi przesiedleni z Rzeszy i Toporol dziękuje za pracę szkolną: pokazy rytmiczno-gmnastyczne dzieci szkolnych - gimnastyka szwedzka - chorągiewki - Prosta 8; wywijają obr$ęczami (Nowolipki 68, 4 piętro) i suną małe ogrodniczki o zielonych wianuszkach (2 piętro). Najwiącej poklasku wywołują realistyczni Sowizdrzały w tańcu pucybutów (Nowolipki 32) oraz grupa wyszkolona przez A. Reiser. Po odegraniu motywów z "Królewny śnieżki" - rozwija się długi sznur dzieciącej defilady . twarzyczki promienieją. Oczka się jarzą rdością. W królestwie dzieciącym o wszystkim pomyślano. W razie deszczu schronią się dzieci do krytej szopy. podwieczorki przyrządzi im kuchnia. Szereg higienicznych urządzeń. Pod orzeźwiającymi natryskami, przy siatce i koszu, na karuzeli i huśtawce trzy razy w tygodniu nabiorą dzieci rumieńców głęboko odetchną .. Po uroczystości ACz zaprosił na obiad robotników, którzy brali udział w pacach technicznych. W wielkiej sali RŻ przy przystrojonach stołach zasiedli Żydzi przesiedleni z Rzeszy - przemówienia - ACz i Wielikowski"  
Zostały urządzone 3 większe ogrody sportowe - wspólne dla dzieci wszystkch szkół większość szkół posiada własne ogródki szkolne  
W związku z wielkim napływem uczniów na nowy rok szkolny - starania o nowy przydzoiał lokali. Na razie uzyskano jeden nowy lokal przy Chłodnej - przygotowuje się do użytku szkolnego. Korzystając z ferii - odświeżanie i remont lokal szkolnych centr. Wypożyczalnia Pomocy NAukowych - uzupełniła swoje zbiory częściowo z pozostało.ci dawnych szkół, częściowo przez zakup, zwłaszcza książek szkolnych - coraz wiącej korzysta. W okrese sprawozdawczym (?) wypożyczono 384 ks i 208 pomocy  
Zmarł ,w Warszawie. cadyk z Błędowa, syn cadyka z Tomaszowa, potomka znanego gaona Joela Syrkisa, słynnego autora działa talmudycznego Bejt Chadasz  
zmarł, działcz pedagogiczny  
W zw z niedomogami przy chowaniu zwłok na cmentarzu żydowskim w Warszawie zawiązał się za zgodą przew. RŻ PAtronat dla opieki nad zwłokami ubogich Żydów. Patronat przedstawił obszerne sprawozdanie - Wydział Kontroli zapoznał się z całokształtem spraw , związanych z grzebaniem zmarłych w grobach kolektywnych na cmentarzu : w związku z brakiem miejsca na cmentarzu zaszła konieczność grzebania zmarłych w grobach kolektywnych. Cm war posiadał tupiarnię obliczoną na kilkana.cie zwłok. zarząd cmentarza widział się zmuszonym do przeznaczenia wozowni na trupiarnię, która do tego celu nie była przystosowana orazdo wynajmowania prywatnie wózków do przewożenia zwłok do grobów. W tych warunkach trudno było przestrzegać zarówno rytuału jak i uszanować majestat śmierci. Po przydzieleniu nowego terenu, wybudowaniu trupiarni oraz zaopatrzeniu cmentarza w 8 nowych wózków do przewozu zwłok i jednego nowego wózka do grobów zbiorowych stosunki na cmentarzu się poprawiły. Członkowie Patronatu są obecni przy chowaniu zwłok i ich obecność bezsprzecznie przyczynia się się również do .ściślejszego przestrzegania przepisów rytualnych i nadaje ceremoniałowi grzebania pewien charakteruroczysty. Na ogół stosunki przy chowaniu zmarłych znacznie się poprawiły  
sensacyjna premiera sztuki Wł Fedora "Pocałunek przed lustrem" w 8 obrazach reż J. T  
unieważnienia dokumentów: MK 11891, Ruwen Furcajg MK Abram Klajtman MK Hersz Praszker MK 27076, Szymon Knaster Mk i dodatkowa kartka żywnościowa - Szmul Michałowicz książka rejestracyjna wozu: nr 242, Ruchla Rajman MK nr 11826 - Leopold Goldman  
MK nr 15420 na nazwisko  
MK na nazwisko:  
MK nr 11667  
reparacja maszyn: do pisania, liczenia i numeratorów solidnie, tanio  
Nożyki do golenia kupię  
Wspólnika poszukuję. posiadam maszynę, zezwolenie, biuro podań. Ewentualnie inne propozycje " Absolwent uczelni"  
Fotoaparaty, mikroskopy, kryształy, bronzy itp. kupuję, płacę najwyższe ceny  
Duży lokal parterowy na sklep lub skład odnajmę , Plac Grzybowski. Wiadomość:  
Rzemieślnik (handlowiec), majętny, kulturalny (40), zapozna samodzielną, przystojną odpowiednich zalet (30). zgłoszenia nieanonimowe "Kontakt"  
Każdy ptaszek wskaże drogę.... do ogrodu-parku kawiarni Sztuka Sło,ce! Zieleń! Przestrzń!Powietrze! od 12 rano orkiestra! popoł: Marysia Ajzensztadt i orkiestra Rubinsteina - w lokalu kawiarni leszno 2. Codziennie rewelacyjny program atrakcyj.  
w sprawie firm nakładczych Rada Gospodarcza Dzielnicy Żydowskiej - stosownie do rozporządzenia Transferstelle - podaje do wiadomości sfer zainteresowanych, że nie należy liczyć na zatwierdzenie nowych firm nakładczych przez Władze. Wobec tego należy powstrzymać się od zawierania tego rodzaju umów bez uprzedniego porozumienia się z Tansferstelle - za pośrednictwem rady Gospodarczej  
Życie Żydów z Niemiec jest zorganizowane! w 04-br - dwa transporty - pomoc WOSpoł - 4 punkty-schroniska: Lesz 109, 111, Tłom 5 i 7 KOM (JHK) - dostraczanie strawy lub sur. produktów - czynnik obywatelski - repr. przez PAtronat Pań sprawnie dziiała aparat wewn. org . W b. Bibl. Jud - w pomieszczeniach na książki powstały przytulne pokoiki, oddzielone parawanikami, w galeriach Synagogi amfiteatralnie wznoszące się kwadraty ławek , w ogródku synagogalnym na sznurku schnie bielizna wewn Sp - porządek w salach, dyżury, warty nocne, sądy polubowne komisja spadkowa - rzeczy zmarłych dla wspólnoty. 300 mężczyzn zgłosiło się do obozu pracy w Tremblinkach, 200 osób pracuje w szopach krawieckich i kuśnierskich izolowane sale dla chorych - młoda para lekarzy:  
opieka nad dzieckiem szkolnym normalne dożywianie dzieci - wielkie trudno.ci. Racja chleba obniżona do 10 dkg dziennie na dziecko - ilość porcyj w miesiącu sprawozdawczym (jakim? chyba maj?) - 146.912 wydatki na produkty oraz administrację - 41.824.06 zł Wydz. Szkolny przez ZZ - 300 par bucików na skórze - już otrzymał 25 par. Społeczna inicjatywa przyznała 5000 zł na pokrycie kosztów  
WD Funkc. SP zauważył podczas obchodu porannego jakiegoś podejrzanego osobnika stojącego przy drzwiach fabryki zeszytów - w bramie. Niewyraźnie sią tłumaczył - że jest bratem dozorczyni. Ona zeznała, że nigdy nie miała brata - okazało się, że to HZ - powądrował do kozy  
Panu dr Ignacemu Szypperowi oraz Małżonce w intencji zaślubin córki ich serdeczny [słowo żydowskie] zasyła:  
Panu dr M Szpigielmanowi z okazji zaślubin serdeczne gratulacje składają  
"Unieważnienia dokumnetów: MK nr 18565, Majlech Gerszonowicz; MK nr 5053, Dawid Bergman"  
MK nr 30446  
MK, Karta Pracy, legitymacja Zw. Rzemieślników, prawo Jazdy, Ausweis i inne azwrot wynagrodzę  
MK nr 42737  
MK nr 6490  
Z W: Dz ż pod znakiem pracy wzmożenie produkcji w dzielnicy - w maju znacznie wzmożona - zwiększone zamówienia. TODOS (Tow. dostaw Dzż)zatrudnał w maju nowe kadry robotników kwal i niekwal. - praca wre przy Sm. 35 Ostatnio uruchomione warsztaty nowych gałęzi produkcji - ujawnił sę wzrost obrotów Banku Spółdzielczego Wydziału Przemysłowo-Handlowego i Insp. handlowa przystąpiły do ułożenia pełnej akrtoteki wszystkich warsztatów produkcyjnych produkujących dla eksportu poza Dzielnicą na urzędowych placówkach - w maju wzrost - 3000 codziennie  
Do WSZYSTKICH pragnąc umożliwić PT mieszkańcom Dzielnicy szybkie i najbardziej korzystne spieniężenie dostarczanych nam do sprzedaży rzeczy i przedmiotów wprowadzamy od dziś stałe licytacje w poniedziałki, środy i piątki  
Z okazj zaślubin życzy dużo szczęścia na nowej drodze życia  
MK na nazwisko IM do, karta rzemieślnicza, patent zwrot wynagrodzą  
MK  
Władze udzieliły zezwolenia na warsztaty w więzieniu - niezwłocznie przygotowania do uruchomienia. Różne rodzaje rzemiosła, na potrzeby własne Dzielnicy i na eksport  
w bolesną, 1 rocznicę śmierci nabożeństwo żałobne zaprasza przyjaciół i znajomych niepocieszona żona  
Bł p odszedł człowiek o kryształowym charakterze i świetlanej duszy Cześć jego nieśmiertelnej pamięci Przewodniczący RŻ  
Poszukiwana panienka do dziecka, reprezentacyjna z wykształceniem, od zaraz zgłosić się:  
Kosmetyka-chirurgia, eny hurtowe zamiana strzykawek recorda sklep Sz C obecnie: tamże przyjmuje się ogłoszenia i prenumeratę DO "GŻ" PO CENACH REDAKCYJNYCH  
Zniszczone koszule męskie i chłopiące wytarte kołnierze i mankiety przerabiamy na nowe Koszule bez kołnierzy zostają przerobione na sportowe ceny niskie Dla Sp, urzędn. RŻ i ŻSS - specjalny rabat  
Koncesjonowane Biuro podań pod kierownictwem prawników Wszelkiego rodzaju podania i odwołania  
Wytwórnie zabawek i chałupnicy składać oferty telefonicznie:  
Kawiarnia "Carioca" wydaje obfite, smaczne obiady po cenach b. przystępnych pod zarządem p:  
Fabrykacji artykułów spożywczych domowym sposobem wyuczam praktycznie. zamiejscowym listownie  
MK  
Duża suteryna z siłą, wynajmę, wiadomość  
Szopa obszerna, murowana skanalizowana do wynającia od Adminisztracji za komorne dozorca  
52 łóżeczka - czysta bielizna, szafka z szufladami - każde dziecko ma swoją przegrodę. w 3 czy 4 szufladkach - szklanki i talerze (dzieci podejrzane o gruźlicę mają osobne naczania). lekarz odwiedza codziennie, pielęgniarka - 4 godz.. Dzieci w świetlicy - ostrzyżone główki, przedwcześnie dojrazeł spojrzenia.. wszystkie dzieci lubią sią uczyć - codziennie 4 godz systematycznej nauki (internat od stycznia - dzieci przyszły w strasznym stanie), 4 posiłki dziennie [ra]  
dramat o charakterze sensacyjnym - "Sprawa przy drzwiach zamkniętych" - autor B. Weiler, reż Minowicz i Regro L. Rytowski - nie opanował w sposób całkiem należyty tekstu, P. Min - bardziej przekonujący jako adwokat niż jako kochanek mordujący dla celów materialnych męża swej przyjaciółki Dużo humoru wnosi w ponurą atmosferę sali sądowej jak zawsze pełna wdzięku p. Grodzieńska )Kamila Makart, koleżanka oskarżonej) Dlaczego p. Minowicz nie nauczył się zręczniej chwytać noża w powietrzu, przecież szczegół ten obliczony jest na efekt o wysokim napięciu?  
Der Dorfs-Jung L. Kobrynera, reż. MWiskinda tragedia dwojga lgnących dos sebie ludzi. rolę młodego chłopca z siłą i prawdą odtworzył p. Natan jako Chajka-narzeczona w Der Dorfs-jung - udatnie wżyła się w rolę niedorozwiniętego brzydactwa udatne wstawki choreografczne IPr  
ZZ rozdzieli stopniowo w miarę produkcji na kupon 29 kart na 06 1942 - po 250 gr miodu w cenie 18 zł za 1 kg  
Zmarła w W. w sędziwym wieku  
Wydział Szkolnictwa Powszechnego RŻ - ostatnio przygotowania do uruchomienia szkół powsz. dla dzieci przebywających w opiekuńczych zakł zamkniętych. W ten sposób opuszczone dzieci, sieroty - w internatach, sierocińcach, schroniskach - bądą otrzymywały naukę szkolną. Nie szczędzi starań. by uruchomić z początkiem nowego roku szkolnego. pierwszą szkłę tego typu utworzono - uruchomiono 5 oddziałów z liczbą ok. 200 dzieci  
w 1. rocznicę śmierci nad grobem o 11. nabożeństwo żałobne Żona i dzieci  
Poścel używaną kupujemy. płacimy najwyższe ceny  
Papę dachowąą okazyjnie sprzedam. Wiadomość - sklep  
Poszukuję niekrępującego czystego pokoju na kilka godzin dziennie. Pożądane oddzielne wejście. Dobrze zapłacę. Oferty sub JOTEM,  
MK nr 71743 Wędrownik Abr MK nr 35668-14 E Beniamin Chaim Norwind MK 75813 Lejzor Hersz Rotkier MK 2008 Efroim Dawid Brochocki  
Skąd Dzielnica miodem płynie? nasz dzielnicowy, sztuczny wcale nie gorszy od prawdziwego. ... Wynalazek dzelnicowy. Poza omnibusami dzielnica szczycić się może innym jeszcze wynalazkiem - doprowadzenie do obecnej produkcji miodu ... wynik pionierskiej pracy inżynierów i doktorów chemików. Miód naturalny składa się z 2 cukrów - glukozy i fruktozy Z cukru białego - poddaje się go rozkładowi czyli inwersji. Od naturalnego różni się tylko zapachem i drobnymi domieszkani. Z cukru białego - łatwe. trudniejsze okazało się z cukru żółtego, przemysłowego - wynaleziono miód chemiczny - zastosowano do produkcji miód żółty, przemysłowy Co w nim jest? 75% cukru i 25% wody. nic wiącej, Słowo honoru. Tam gdzie się tworzy - czysto wszędzie, robotnicy krzątają się w białych fartuchach. Kocioł wypełniony cukrem i wodą - zawartość ogrzana do 85 stopni - dodaje się nieco kwasu solnego - proces trwa ok. 2 godzin - w kotle rozkłada się cukier wz wodą tworzy miód. Po skończonej inwersji kwas neutralizuje się - nie zagraża już zdrowiu. Gorący miód - do aluminiowej chłodnicy - pojemnik ok. 4 ton - krystalizacja - miód krzepnie jest gotów ważenie - pakowanie - sklep rozdzielczy w Dzielnicy - 5 wytwórni, stanowiących własność inż chemików  
unieważnione dokumenty  
Legitymacja dozrocy  
MK nr 56375  
Mk na nazwisko  
Potrzebna młodsza do pomocy w gospodarstwie - na przychodne Zgłoszenia "POMOC" do  
Dzielnica żyd - centralą rzemiosła. Jak pracują i żyją stolarze? patron stolarzy - Noe. Współpracownik nasz - odbył dłuższą rozmowę z kierownikem gr. stolarzy Zw. Rz Ż - przeszło 800 zorganizowanych członków - mała ilość dzikich stolarzy, niezorganizowqnych. Sekcja - st. meblowych i budowlanych, kołodziejów, tokarzy, rzeźbiarzy, posadzkarzy. Prawie wszyscy zatruudnieni w Szopach - od 7 rano - ruch, szum maszyn. Na parterze - dział obróbki - kloce na deski - obrobione na 1 piętro - specjaliści na wła.ciwe meble wzory od zamawiających. precyzyjne, wg nowoczesnych zasad arch wnętrz, Kobiety żyd przy pracy. Od taboretów po piękne szafy, elegancki buduar na 2 piętrze - magazyny fabryki - innym wyj.ciem na dół do samochodów - zabiorą w świat daleki. robotnik 2-3 zł za godzinę. Za nadliczbowe - oddzielne wynagodzenie, na karty 2,60 kg chleba dodatkowo, 1 kg marmolady tygodniowo, zupę na meście za 95 groszy, kto chce może dostać 2 zupy. Co drugi dzień - tańszy chleb problemy - narzędza, surowce - wstrzymuje tempo wykonania  
operetka Kalmana "Bajadera" - rok istnienia teatru wystawiona z przepychem - powiększona orkiestra, wyszkolono dwa chóry - żeński i męski, balet, oryginalne dekoracje, kostiumy świetna obsada:  
Unieważnienie dokumentów  
unieważnienie dokumentów , MK i talon rejestracyjny  
Skradziono MP.Cwajbaumowi wzgl zgubiono pzez niego dn. - weksel zł 1000, wystawiene Firma Kopalna Węgla "Flora" płatny 1939, Warszawa, Al. jerozolimskie 29 z ostatnim żyrem S. Fisz, oddany do Banku Wojażerów, Warszawa, leszno 14, przez Ch. Ledermana do inkasa. 3 weksle po zł 200 na ogólną sumę zł 600, wystawenie Roman Szomański, W. Mickiewicza 20, płatny 1939. Weksel na zł 1000, wystawienie Stanisław Szczuka, płatny 1,09,39. Rewers zł. 2000, wystawienie Stanisław Szczuka. Weksel zł 100, wystawienie D. Otterman, płatny 20-01-1940. Unieważna się książeczkę wojskową, wydaną przez PKU Warszawa M-I 13-10-23, L 82 na MPC  
"RIVAL" reperuje artystycznie bieliznę męską i damską koszule zwykle przerabia na sportowe  
Pościel używaną kupujemy. płacimy najwyższe ceny  
nemieckiego, angielskiego, tanio - ewentualnie za obiady wyucza specjalista pedagog wiadomość dozorca  
Pośrednictwo matrymonialne przeprowadza pierwszorządne partie  
40-letnia, przystojna wykształcona, mieszkaniem, pozna solidnego pana. odferty sub "Niepowszednia"  
zmarła niespodzianie  
nowe biura meldunkowe w dzielnicy - na razie w okresie przej.ciowym prowadzone jako Biura Wydziału Ewidencji Ludności Zarządu Miejskiego Warszawy - pod kierownictwem i nadzoem tegoż. Przydzielono urzędników-Żydów  
zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie dzielnicy 4666 osób Spoza W. przybyło 911, narodziło się 47 dzieci  
Listy do krewnych w Warszawie W Biurze adresowym - pilne listy  
WD: do IV Rejonu wpadła z rozgłośnym krzykiem niejaka LZ - oto ta szantrapa FH zabrała z mieszkania swego mąża Icka większą ilość przedmiotów domowego użytku - które ona nabyła od tegoż Icka Fajga wyjaśniła, że te przedmioty należały do niej- powodem zabrania zaś były spory na tle alimentów. Meldująca jest przyjaciółką Icka, mieszka z nim razem i stąd przesadzona troskliwość o jego rzeczy. Skargę oddalono, grożą jej neprzyjemności za fałszywe doniesienie  
WD: Ze stolarni IR skradziono parę spodni  
WD:ze sklepu M M wykradziono wgę stołową wartości 200 zł oraz pieczywo an sumę 50 zł  
Feli S skradziono 3 bluzy wiatrówki oraz 3 pary spodni  
Obwieszczenie: Biuro Przyjmowania Przesyłek pocztowych komunikuje: paczki zagraniczne, których wartość wg cen urzędowych przekracza kwotę zł 50 (RM 25), w myśl obowiązujących przepisów, nie mogą być wydawane bez zezwolenia dewizowego. Ponieważ uzyskanie zezwolenia jest połączone z trudno.ciami, przeto wielka ilość paczek po upływie 30 dni od daty zawiadomienia wraca do nadawcy. Wobec powyższego, osoby oczekujące paczek z zagranicy winny we własnym interesie zawadomić wysyłających, by w miarę możliwości nie wysyłali jednorazowo paczek, których wartość przekracza 50 zł  
Wszystkim tym , którzy oddali ostatnią posługę i honor nieodżałowanej pamięci batu mojemu, funkc. V RSP serdeczne Bóg zapłać składają Brat i Rodzina  
unieważnienie - MK, Karta Pracy, talon rejestracyjny  
MK  
Legitymacja dozrcy nr 851 -JG MK nr 31370 - AL MK nr 803 LN. A  
MK  
MK nr 26662  
MK nr 8063 oraz Arbeitskarte  
Mk nr 2116 oraz książka Ubezpieczalni Społecznej  
MK  
Pełnowartościowa odżywka dla dzieci "VITAMIEL" zawierająca węglowodany, białko, tłuszcze oraz witaminy i glicerofosforany łatwo przyswajalne Do nabycia w aptekach dzielnicy żydowskiej  
Wytwórnia zamków i ozdób do toreb damskich  
Papier stary, książki, gazety kupuję każdą ilość, płacę dobrze  
Primusy, kuchenki spirytusowe, palniki i wszelkie części zapasowe do tychże własnego wyrobu poleca  
Obiady od zł 5-, smaczne, tłuste, obfite, higieniczne Zupy wyborowe od 8 rano  
ZZ rozdzieli na kupon 51 kart na 06 po 50 dkg kapusty kwaszonej w cenie 1 zł  
Opieka nad robotnikami przydzielanie żywności pozostałej w W. rodzinie (chleb i zupy) od maja 42 - wydano rodzinom robotników ok. 540.000 zup, zasiłki od 50 do 300 zł - na sumę 265.000 - bezpłatne karty apr., bezpł. pomoc lekarska dzieci - w internatach i półinternatach, dożywiane - ok. 350 dzeci opieka nad powracającymi - pomoc lekarska bezpł - dożywianie, dodatkowe zupy, prod. białkowe na zaśw. od lekarza Wydział Pracy czyni wszystko, aby opekować się robotnikiem i jego rodziną na wszystkich etapach. Wydatki na pomoc obozową w 1941 - 1.500.000 zł. W br - w 2. miesiącu akcji obozowej - ok. 2000 robotników w obozach - wydatki an pomoc ponad 500.000 zł  
Serce Porządkowego żydowskiego bije mocno współczuciem. Dla dzieci, wyrzuconych poza burtę naszego życia stworzono przy rejonach Izby Zatrzymań. Uroczyste otwarce nowej Izby przy II rejonie SP Jasne sypialnie, prześcieradła, świetlice - jadalnie. NA otwarciu - przedstawicele Patronatu, twórcy Izby: 80 dzieci w 3 izbach  
WD: zgłosił się do rejonu - MD, skromny blondyn w amerykanach (okulary) - sublokator DA - właściciel awantury w pokoju sublokatora - zniszczył piecyk z rurami, pościel z łóżek na ziemię, oleandrem w szybę - zamknął pokój na klucz - więziąc żonę D - wyzwiska - mandat za zakłócenie spokoju  
WD: I od truposzów można kraść Wydawać by się mogło, że już umrzykowi nie ma co ukraść (wyjąwszy złote plomby). Co innego łapiduchy czyli karawaniarze. Od nich można skraść jeszcze tylko... szyld "Ostatniej posługi". Nocny dozorca Rozenbaum w myśl zasady nocnych upodobań (co czarne to ładne) przywłaszczył sobie wzmiankowany szyld biura  
WD: Do przechodzącej ulicą kobiety podszedł nieznajomy - przedstawił się jako funkcjonariusz policji tajnej - zażądał wylegitymowania. Agent był jakiś nie-prawdziwy, zainteresował się nim porządkowy SP. W istocie, zatrzymany był "tajniakiem" tylko na słowo honoru - a realnie  
WD:o 3 w nocy dozorca usłyszał podejrzane szmery z podwórza - wybiegł - zauważył oddalającą się sylwetkę. Na mejscu złodziejskie narządzia: "żabkę" bor. w lokalu nr 25, opieczętowanym przez Wydział Kwaterunkowy - stwierdził brak kłódki. Do tegoż mieszkania usiłowano się dostać od strony drugiego wejścia, ale włamywaczy przepłoszono  
Budka papierosowo-słodyczowo-opaskowo-gazetowa Szajndli Pinkwasser - zniknęła pewnego dnia. Na przeciwko - stragan warzywny Judki Lowensona idzie do jego mieszkania - na podwórku stoi łotr Jankiel i rozbija jej budkę - na której jest bajecznie kolorowa reklama "Irysy "Fajno" dają siłę in di bajno" przyprowadziła porządkowego - Lowenson stwierdził że to pomyłka, że chciał rozbić swój stragan - roztrzepany - obiecał wynagrodzić poszkodowaną  
starszy Felczer z ul Mokotowskiej dzielna 13 - do 10 rano i 2-5 popoł Nowolipie 32 od 10r -2 pp i 5-7 w.  
MK nr 3339  
MK 5303, kat 1aI  
MK na nazwisko:  
ZZ rozdzieli na kupon nr 9 kart żywnościowych na 06 po 250 gr chleba w cenie 4,50 za kg z mąki przydzielonej Dzż jako kompensata za wypodukowane i dostarczone odbiorcom spoza Dzelnicy wytwpry przemysłu i rzemiosła.  
ZZ rozda n kupon 43 karty za maj 42 po 1 kawałku (80 g) mydła toaletowego oraz po 1 porcji (wagi ca 25o gr) proszku do prania za łączną cenę 1,95 zł zażalenia na gatunek i sposób rozdziału towarów kontynmgentowych należy składaćna ręce Delegata Aprowizacyjnego w BOKr ZZ  
Komisja Spraw religijnych - w krótkim czasie swojego istnienia rozwinęła w b. szerokim zakresie działalność... większa część zainicjowanych poczynań - w stadium początkkowym na czele - sprawa publicznego przestrzegania soboty (rok temu rozp. Przewodniczącego - nie weszło całkowicie w życie) - czeka na odpowiednią chwilę realizacji. Nawet w czaie 4o lat na pustyni - specjalna straż sobotnia pod kier. Mojżesza - poilnowała, żeby nie profanowano soboty. "A trzba pamętać, że sprawa wyżawienia była wówczas zupełnie inaczej postawiona. Ówczesny ZZ dawał darmo otrzymaną mannę całkiem bezpłatnie. Mojżesz uważał za wskazane stwozyć czynny organw ykonawczy dla wprowadzenia przepisów sobotnich w życie"... Wg planu, akcja sobotnia będzie zanaugurowana miesiącem propagandowym ze specjalną akademią, celem skupienia myśli ogółu żydowskiego w W dookoła podstawowego problemu żydostwa - pokazał się ostoją naszej prastarej kultury i podstawą naszego istnienia  
W związku z z rozrachunkami z Zarządem Miasta zostały utworzone dwie komisje, reprezentujące odpowiednio Zarząd Miasta i Zarząd DzŻ. Na wspólnych posiedzeniach ma być ustalona kwota, którą Z Miasta powinien wypłacić Z DZ celem defiinitywnego uregulowania rozrachunków za rok budżetowy 1941/42.  
Zarz Miejski rozpoczął wydawanie kart przemysłowo-podatkowych na II półrocze r.b. Warsztaty uruchomione w dn. 01.07 mają prawo dowykupienia półrocznej karty za okazaniem odnośnego zaświadczenia adm domu. Związek przyjmuje codzennie deklaracje od petentów. NAleży zgłazać się do Biura 9-14  
Z.O.M. (z oczyszania) przerwał swoje czynności na terenie Dzielnicy, zazrząd dzielnicy przejął je całkowicie. zaangażowano personel kontrolujący zamiataczy ulicznych. sformowano kadrę zamiataczy oraz dozorczyń szaletów miejskich. Od 1-06 przeszło również inkaso opłat za oczyszczanie ulc do Wydz Nieruchhomości i urządzeń Użyteczności Publ przy Przew RŻ  
Wydz Nier i Urz Uż publ zajmował się w dalszym ciągu sprawą wywózki śmieci i popawiania stanu sanitarnego posesji w zw z tyg czystości. Oczyszcono całkowicie 1077 domów, tj. 93% wydano polecenie, aby dozorcy sprzątali zamknięte dla ruchu odcinki ulic tylko między 6a 7 rano  
Sensacja - wspaniała sztuka grana 4. tydzień - Pocałunek przed lustrem" - rekord powodzenia codzennie tłumy odchodzą od kas bez biletów  
Unieważnienie dokumentów: paszport zwrot wynagrodzę  
Dokumenty unieważnione  
Legitymacja Izby Przemysłowo-Handlowej 00855 - MR świadectwo przemysłowe MG, odcinki ankiety spisu ludności - MS MR  
Mk  
Księgarnia Fruchtmana płaci najwyższe ceny za książki  
Serwetki, firanki koronkowe, płaszcze garnitury, beliznę kupuje  
dzż - centrum pracy Posiedzenie sprawozdawcze RŻ - stało pod znakiem pracy P nie jako idea, wartoś- moralna, lecz jako konieczność, warunek bytu anszego, jako nakaz bezwzględny 3 zadania: 1] ujawnienie warsztatów pracujących 2) wzmożenie pracy istniejącej 3) aktywizacja możliwości potencjalnych Praca nie tylko sama w sobie, ale skoordynowana, jawna, podklegająca kontroli organizacji Częsty i powszechny jest objaw zarzucania pracy zawodowej w dzż. Groszowe zarobki, bez znaczenia w stosunku do potrzeb doprowadzają so sprzedaży przedmiotów należących do warsztatu, co z kolei uniemożliwia już całkowice wykonywanie jakiejkolwiek pracy zawodowej. Sprytniejsi wśród nich przerzucają s$ę na nne możliwości zarobku, mniej sprytni idą na różnego rodzaju placówki pracy, jeszcze inni upadają na zupełnie nieróbstwo.. Zlikwidowany warsztat to strata nasza wspólna  
reorganizacja KOM (ŻSS) - rozwiązanie b stowarzyszeń TOZ , Centos, ŻTOS - włączenie ich agend do KOM - konsolidacja wydziałów fnansowo-budżetowych Powołana spec komisja ds racjonalizacji pracy - weryfikacja materiału personalnego we wszystkich żydowskich wydziałach KOM  
Żetony Wydziału zdrowia Wydz zdr zgodnie z zezwoleniem Pan Komisarza z dn. 11-06 wydał dla swych pracowników specjalne odznaki (żetony): a) białe emaliowane b) metalowe z czerwoną tarczą Dawida oraz napisem: "Gesundheitsamt - Wydział Zdrowia" Żetony są kolejno numerowane, a numeracja ich odpowiada numeracji specjalnych legitymacji, którymi na żądanie pracownicy WZ zobowiązani będą legitymować się. Zakładom graficznym lub innym wytwócom zabrania się wyrabania tego rodzaju odznak lub ich miniatur na zamówienia dokonywane przez osoby prywatne  
Wydział Składek i Danin materiał ewidencyjny dla rozpisu składki stosunkowej wpłynął z 1018 domów. Komisje Rozpisowe Wydziału zajmowały się wymierzaniem składki stosunkowej na r. 1942 - zostają wystawione i wysłane nakazy płatnicze Bądzie płatna w 2 a nie w 10 ratach  
szczepienie p-ko ospie - podlega ok. 8000 dzieci. Zakończono przygotowania - PZH uzgodniono ilość i terminy dostawy szczepionek p-ko durowi i czerwonce Na odcinku zdrowotnym nastąpił dalszy poważny spadek lczby zachorowań na dur plamsty. co świadczy o wygasaniu epidemii  
Unieważnienie dokumentów:  
Mk  
MK, zwrot wynagrodzę  
MK  
MK  
MK  
legitymacja nr 561 f-my Broun i Rowiński  
pokój z kuchnią na Karmelickiej oddam na jadłodajnię oferty "Jadłodajnia"  
Przystojny, wykształcony, pozna matrymonalnie zamożną, sympatyczną pannę dobrej rodziny oferty "Przyszłość"  
"sprawozdanie z akcji Pomocy Zimowej - zakończona 30-04 wpływa - 623.321 zł; wydatki - 618.687 zł, z czego215.333 uzyskane z dopłat w agendach RŻ - na p. dla dzieci Zbiórka odzieży - 6194 sztuki - dezynfekcja i naprawa - wydawana petentom pieniądze na : wydawanie śnadań, utworzenie pijalni kawy i kuchendla rekonwalescentów, zakup obuwia na drewanianych spodach ind. zas. pieniężne 9 kuchen ludowych od 21-01 do 10-04 wydało śniadania zupa+ chleb za opłatą 30, potem 40 gr. 2000 śniadań dzennie przeciętnie 24-12 ubr do 16-04-42 czuynnych było 13 punktów wydawania gorącej kawy i herbaty - 5 gr za porcję, połowa konsumentów zwolniona z opłaty ok. 6000 osób dzeniie 1 k. dla rekon. 22-01 do 29 03- druga - od 1-03 do 13-04 smaczne posiłki pożywne (ok. 400 kalorii) za 1 zł osobom po chorobie ogólnie wydano 69920 obiadów 2500 par obuwia - osobom ciążko pracującym fizycznie, inteligencji- żebrako ulicznym opłata za 1 parę - 16 zł, udzelano ulg od 5 do 15 zł schronskom dla przesiedl - 500 par bezpłatnie zasiłki ind - 263 osoby otrzymały przeciętnie po 50 zł"  
Mała kotlinka - między ruinami zburzonych domów - miejsce zabaw - nowy ogródek otwarcie - orkiestra, go.cie, widzowie. ACZ przemawia: 0Jest nas w dzielnicy Żydowskiej czterysta tysiący, z tego 95 tys pracuje przede wszystkim wprzemyśle i rzemiośle. Wraz z rodzinami tworzą oni grupę 340.tys. Ich trudowi zawdzięczamy egzystencję naszą w dzelnicy... Rada Żyd poza wyżywieniem i leczeniem 3 główne wytyczne - dostarczanie zatrudnienia, oświata i opieka społeczna... Dzieci, które otrzymują w krótkim okresie czasu 3 ogródki winny spłacić dług wdzięczności najdroższą walutą. jaka kiedykolwiek miała obieg w naszej dzielnicy - uśmiechem radości, wesołym szczebiotem i gwarem... eksport towarów od 12-41 do chwili obecnej wzrósł 9-krotnie" ... Na stoku usypiska ogromna gwiazda Syjonu mieniła się białymi i czerwonymi kwiatami i drzemały w słońcu zagony czarnej, pulchnej ziemi, obsiane pieczołowice nasionami trawy, która tylko co patrzeć, jak zacznie kiełkować...  
otwarcie kursów dokształcających dla NAuczycieli - w reprezentacjynej sali Acz - przemawia, przypomina czasy, gdy sam był nauczycielem  
Przy Zw Rzem Ż powstał obecnie zespół wytwórców desek koniecznych do wyrobu szczotek - 35 warsztatów - zatrudnienie 500 rzemieślników i ich pracowników. Zespół posiada oddzelną składniecę towarów (surowców i gotowych)  
Agenci - agentki wprowadzeni w sklepach kolonialno-spożywczych poszukiwani  
Unieważnienie dokumentów Karta Meldunkowa  
Karta Meldunkowa  
Ożenię się młodą miłą, zamożną - mam lat 38, na posadzie w Gminie swaci wykluczeni oferty sub "Los":  
Walka nauki ze śmiercią (Godzina w Instytucie Bakteriologiczno-Chemicznym w 1-szą rocznicę jego istnienia) prof C. - wyjaśnia - mąka z talkiem - cukierki - chleb - badają - głównie ć badania art żywnościowych - miód, marmolada - kontrola w sklepach, stoikach na ulicach. Ostatnio modne jest fałszowanie kwasku cytrynowego - często zawiera trujący kwas szczawiowy, istną plagą są sprzedAWCY ULICZNI TZW. "CIASTEK" - kontrola balonów wody sodowej - winny być pobielone cyną - a są często ołowiem nowy dział witamin - wydziela się chorym dzieciom porcje witaminyy - ZZ kupuje w formie roztworu olejowego na wprost drzwi - krematorium. Tu w piecyku płonie np chleb - a waga popou jest wskaźnikem ew. domieszek pod szklanym kloszem - kręci sę wesoło biała myszka, której nie zaszkodzilła rzekomo zatruta potrawa  
Wydz Opałowy przy ZZ wezwał specjalnym okólnikiem wszystkie KD w dzielnicy do intensywnego zaopatrywania się w konieczny opał na zimę. WO zakontraktował dostawy w najblliższym czasie brykietów moksowych i torfu pierwszorzędnej jakości wydaje się także drzewo po cenach kontyngentowych na karty żywnościowe  
Wydział Kształcenia zawodowego przy Przew RŻ - w najbliższych dniach nowe kursy: 1) modelarstwa krawieckiego - w stadium tworzenia - osoby płci żeńskiej z 5-letnim stażem w zawodzie krawieckim, 4 miesiące - kurs, 320 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych program: projektowane modeli i szkicowanie - kostiumologia - modelowanie i upinanie modeli na manekinach - krój - towaroznawstwo w/s szczeg inf - zgłaszać się 10-12 prócz sobót  
Kurs optyki stosowanej - ukończono już wyposażenie specjalnej pracowni optycznej w przyrządy do nauki i badań czas trwania kursu 6 mies - zajęcia rano Kandydaci obojga płci z ukończoną szkołą powszechną - pierwszeństwo - z małą maturą kurs - Stawki 36 - przyjmuje się zapisy  
kursy chemii użytkowej -, z małą maturą ze świadectwem szkoły powszechnej - można zapisać się na kurs fabrykacji konserw i przetworów spożywczych, bardzo aktualny w chwili obecnej  
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła i pochowana w neutulonym żalu - mąż, siostry, rodzina  
unieważnienie dokumentów  
zawodowy stroiciel fortepianów  
Walka nauki ze śmiercią Instytut Bakt - cd Pracownia bakteriologiczna - badania krwi - n nosicielstwo duru, czerwonki - wśród personelu kawiarń badania na nosicielstwo błonicy - w większych skupiskach jak sieoci,ce, internaty itp badania art spoż - pieczywo sprzedawane na ulicy, bazarach. Jarzyny surowe narzędzia - ofiarowane przez społ - waga, mikroskopy. Inst - inicjatywa p dr S-B, pierwsze środki ofiarowali Gepner i Kobryner  
utworzono magazyn odzieżowy WOPSPOł z nieużytków, odpadków - zeszywa się kurtki, sztukuje skarpetki itp. z akcji odzieżowej mają prawo korzystania ludzie, którzy coś społeczeństwu dają, ludzie wartościowi - artyści, muzycy, wdowy po lekarzach i instytucje opiekuńcze - schroniska i nternaty mogą korzystać najbiedniejsi, o których wiadomo, że przydzielona im odzież nie pójdzie na sprzedaż reflektanci - podania do WOS - szczegółowy gruntowny wywiad - kilka dni - wydanie odzieży w ciągu 2 miesiący - rodzdzelił ok. 100 kurtek, 20 płaszczy i palt, 8 marynarek i szereg kompletów dziecięcych  
WOpSp - uruchomił Akcję Znaczkową na rzecz op.społ. znaczki na op. społ - estetyczne 10, 20, 50 gr i 1 zł od 15-06 do 9-07 - zebranno przeszło 40.000 zł za zanczki (w wydziałach Gminy)  
Dla wygody mieszkańców tzw. Małej Dzielnicy komunikujemy, iż wszelkie ogłoszenia, nekrologi i prenumeratę dla naszego pisma przyjmuje się także:  
Na podst zarządzenia Pana Komisarza utworzone zostaje Pogotowie Straży Ogniowej przy Sp w składzie osobowym 39 na czele - Kierownik podległy bezpośrednio Kierownikowi SP gaszenie małych i średnich pożarów w dzż odznaki służbowe - czerwony sznurek dookoła denka czapki, numer służbowy z rysunkiem hełmu strażackeigo i napis na opasce służbowej "Feuerwehrbereitschaft - Pogotowie Straży ogniowej"  
WELŻ zarejestrowało się 5623 osób sprostowań adresów - 32 Z pośród mężczyzn przybyłych do W - zarejestrowano (do 60 lat) 123 osoby przyjęto 421 kart meldunkowych osób nie mających możliwości otrzymania wymeldunków z domów wyłączonych z dzielnicy żydowskiej  
WD: Do III Rejonu Sp doprowadzono SW i JO za postój rikszą w niedozwolonym miejscu, a mianowice przed Zakładem Zaopatrywania  
WD: dozorca domu Mi 37 zameldował w V rejonie SP, że nieuchwytna szajka kradła podsufitki i belki ze strychu  
WD: do III Rejonu SP doprowadzono IB za niedozwolony handel uliczny na Lesznie  
rekwizycja lokali Nadzwyczajne i wciąż wzrastające potrzeby zmuszają Biuro kwaterunkowe do rekwizycji lokali ... żyjemy z produkcji dziek[lnicy musimy tworzyć coraz wiącej warsztatów pracy. Na straży naszej egzystencji stoi producent - zarządzenie Przewodniczącego by wszystkie dla mniej ważnych potrzeb zajęte lokale przeznaczyć dla potrzeb użyteczności publicznej. .. Kilka dni temu Biuro K musiało w ciągu 1 dnia opróżnić dom, w którym mieszkało 1700 przesiedleńców - zajęło lokale by ich umieścicć przychodzą skargi - np w sprawie zarekwirowanego pomieszczenia kawiarni  
ZZ - Obwieszczenie karty na 08 - wyłącznie dla formalenie zameldowanych w dn 18-07 . Do. wykazu dołączyć spis nowoprzybyłych 20-06- do 18 o7 na druku ZZ nr 119. Spis ubyłych - na druku ZZ nr 120. zaświadczenie na druku ZZ nr 121 - dla tych, którz. Listy składać w 2 egz 19,20,21 w BOkry biorą kartki pierwszy raz - poświadczone przez prowadząccego meldunki opłata za kartę - 30 gr, od każde j 2 zł na RŻ i 10 gr na OP Spoił po 14-08 karty nie bądą wydwane  
KOMUNIKAT Komisaryczny Zarząd Zab Nier w War, Al jerozolimski 1, podaje do wiad że lokatorzy - Ż, zamieszkali poprzednio w Dzielnicy ARYJSKIEJ, KTÓRZY SIę PRZEPROWADZILI I NIE UREGULOWALI ZALEGŁEGO KOMORNEGO WINNI JE WPŁACIć DO KASY SOPECJALNEGO PEŁNOMOCNIKIA DLA .CIĄFGANIA ZALEGŁEGO KOMORNEGO G 9-15 CODZIIENNIE W TERMINACH WYZNACZONYCH W WEZWANIACGH  
KM, Karta Pracy  
KM  
KM  
Km, zaświadczenie f-my Szulc  
Genehmigung firmie "Sura Flanc" na nazwisko  
Bardzo biegła stenografistka, własna maszyna, ma wolne pół dnia oferty sub "magister praw"  
Towarzyszkę (towarzysza) najlepszej sfery poznasz przez Schatlerową Informacje matrym. bezpł. godz 5-9  
Uroczysta premiera czarującej komedii Droga do szczęścia w 3 aktach L. Bluma muz M. Spolańskiego reż J. Turkow  
Pracownia kołder i bielizny TR ponownie czynn kupuje kołdry puchowe watowe  
"Sklep z urządzeniem, trzy duże wystawy, nadaj;ące się na każdą branżę, wynajmę częściowo lub całość"  
unieważnienie dokumentów  
KM  
istnieją i tacy... Wytworzyły się w dz ż urzędy, instytuje, agendy, placówki, biura - wszystko żydowskie .. dygnitarstwo,,, mnożą trudności - piętrzą fikcyjne przeszkody w mniejszości - uprzejmi, śpieszą z pomocą Jest taki okaz w KSP przy Ogrodowej - grupowy "ten" - wiadomo o kim mowa - grupowy 241- zawsze otoczony interesantami, pomaga, biega, załatwia, doradza  
Nowe władze dzielnicy żydowskiej w Warszawie Warsztaty wytwórcze w dzż rozszerzone Wobec zgonu Przew RŻ błp inż ACz - RŻ na posiecdzeniu w nocy z 23 na 24 lipca wybrała na Przewodniczącego p inż ML, na wice - pp ASz dr GW  
zmarł 23-07 pogrzeb odbył się 24 -07 na cmentarzu żydowskim Cześć jego pamięci - ML  
bł p bracia Mi J Szampańscy spoczęli na cmentarzu żydowskim w Warszawie stroskana rodzina  
KM  
KM  
KM  
KM  
KM, dowód osobisty  
do wytwórni grzałek elektrycznych potrzebni: chłopiec oraz panienka do 17 lat  
"z W - aprowizacja Dzielnicy Żydowskiej - zaopatrywanie pracujących i ich rodzin w 08 art żywn bądą wydawane na karty lipcowe ZZ koncentruje wysiłki w dziedzinie zaopatrywania pracujących i ich rodzin Z powodu nie nadejścia na czas kart apr na 08 - ar będą wydawane na karty na 07 ZZ będzie stale wydawał komunikaty o przydziałach na karty lipcowe wydaje się w dalszym ciągu kupon 8,9,10 - po 250 gr chleba w cenie 0,90 za 1 kg; kupon 44 - zapałki 1 pudełko15 gr; kupon 51 - 250 gr kapusty kwaszonej w cenie 2 zł za 1 kg, kupon 29 - miód sztuczny 250 gr w cene zł 20 za 1 kg ( o ile konsument wykupił kapustę - cena za miód wynosi 18 zł) kupon 28 , marmolada 250 gr 12 zł za 1 kg, kupon 34 - sól 250 gr 80 gr za 1 kg, kupon 24 i 25 - mąka pszenna kontyngentowa po 200 gr na każdy kupon w cenie 3,75 zł za 1 kg"  
Nadmajstrowi naszemu z powodu zgonu jego Matki wyrazy szczerego współczucia składają Pracownicy sali XVI warsztau krawieckiego fimy W.C. Töbens  
Karta pracy, paszport, legitymacja KZZN WELŻ  
KM  
KM  
KM  
unieważnienie dokumentów:  
Z Warszawy: Praca wytwórcza w Dzielnicy znacznie wzmożona. zakłady wytwórcze Töbensa i Schulza rozszerzone.- Tysiące krawców i szewców znalazło zatrudnienie.-Uznanie dla pracy rzemieślnika i robotnika żydowskeigo. Zwiększenie ilości robotników na placówkach poza DZielnicą. Praca dla ludzi prac - oto hasło, pod którym już od dłuższego czasu czynniki kierujące życiem publicznym w Dzielnicy skoncentrowały wszystkie swoje wysiłki. Nawiązano kontakt z wielkimi firmami wytwórczymii zorganizowano wielkie zbiorowe warsztaty wytwórcze i przetwórcze... Töbens - przemysł odzieżowy, Szulz - przemysł obuwiany. W warsztatach T. tysiące krawców żydowskich i ich sił pomocniczych wyraba najrozmaitsze ubrania i wyroby konfekcyjne, które cieszą się wielkim powodzeniem i uznaniem.. Schulz. Zwiedzamy jeden z największych oddziałów tej firmy - przerabia się tam różnego rodzaju obuwia (N. 44/46) Na czele tego oddziału stoi znany fachowiec w tej dziedznie, człowiek o wielkim talencie organizacyjnym - p. AH Podziwiamy sprężystość kieownictwa, precyzyjność wykonania i tempo pracy. Wszystko jest obmyślane do najdrobniejszych szczegółów. Żaden odpadek nie idzie na marne. Każda siła robocza, każda chwila pracy wykorzystana do maksimum... Wyroby, a właściciw przeróbki, wychodzące masowo z tej fabryki, świadczą o tym, że i dobór ludzi w niej pracujących był trafny... intensyfikacja produkcji postępuje coraz raźniej i, jak nas informują, wkrótce mają zostać uruchomione nowe warsztaty Niemniejsze jest tempo produkcji w zakł T. Prosta 12 poza tymi wielkimi warszatatami istnieje w Dzielnicy cały szereg pomniejszych tzw. "szop", w których wyrabiane są najrozmaitsze at. przemysłowe, a więc szopy papiernicze, konfekcyjne, przeróbek metalowych, szczotkarskie itp.  
Nowe władze Zarządu Dzielnicy - przy pracy Nowe władze z inż ML, znakomitym fachowcem gospodarczym, oraz jego zast - zasłużonymi działaczami gosp i społecznymi, mimo ciążących an nich wielkch i trudnych obowiązków, poświęcają dudżo uwagi i wysiłku utzymaniu i rozszerzeniu tych ważnych placówek gospodarczych (szopów) Znacznie powiększona została ilość robotników wykw i niewykwalifikowanych na różnych placówkach przemysłowych poza Dzielnicą w toku - prace przygotowawcze nad uruchomieniem nowych warsztatów  
Unieważnienie dokumentów:  
KM  
KM  
Legitymacja rządczyni domu  
KM  
KM  
KM  
KM  
Dowody  
KM  
Mam maszynę do szycia oraz okrętkę i lokal. Oczekuję propozycji. Oferty sub: "Poszukiwana fachowczyni" do GŻ  
Naszej Czcigodnej współpracowniczce p. drowej MR z powodu zgonu Jej nieodżałowanego brata ACZ wyrażamy najgłębsze współczucie Przewodniczący i członkowie Rady Żydowskiej w Wołoninie  
KM  
KM  
Unieważnienie dokumentów  
KM  
KM  
Przyspieszone przeszkolenia pracowników Kursy zawodowe dla prac. niewykw . - bezpłatne, krótkotrwałe i powszechne - Warsztaty i narzędzia... rozmowa z Wiceprezesem inż Sztolcmanem: w tej chwili czynione w szybkim tempie przygotowania do masowego wyszkolenia i przeszkolenia pracowników zatrudnionych w warsztatach. Sprawą zajmuje się osobi.cie Sztolcman - pionier wyszkolenia zawodowego. : Zmieniony charakter DZŻ jako ośrodka pracy produktywnej wymaga szeregu gruntownych zmian również w dziedzinie wyszkolenia zawoodowego - system kursów obecnie - elementarne szkolenie, masowe, obecnie słuchacze kursów - nie tylko młodzież, ale i dorośli - bezpłatne, krótkotrwałe - elementarne pojęcie, jak się zachowywać w warsztacie jako siła pomocnicza, jak się obchodzić z narzędziami  
Działalność opiekuńcza na nowych torach Działalność JHK - ŻS KOM zostaje przystosowana do nowego charakteru dzż. Aparat opieku,czy zostaje odpowiednio przebudowany - zwrócilińśmy się do GW celem zasięgnięcia miarodajnej informacji: Opieka społeczna nosi odtąd charakter opieki nad pracującymi i ich rodzinami. ć pomoc w warsztatach,- dożywianie, robotnik pracujący musi być wolny od troski od rodzinę - wzmożona akcja opieki nad rodzinami praczujących kiedy oboje rodzice zatrudnieni - dzieci bądą umieszczane w nternatach i półinternatach. W ten sposób rodzice bądą zwolnieni od trosk o dzieci pomoc sanitarna - b ważna  
ZZ poleca, aby punkty rozdzielcze z dn. 3-08 wydawały artykuły kontyngentowe bez względu na to, czy konsumenci zarejestrowali swoje akrty w danym czy też w innym sklepie. Towar wydawany będzie przez hurtownie i piekarnie partiami, po złożeniu przez sklepy kuponów na artykuły poprzednio pobrane  
Warsztaty kuśnierskie firmy Schultz & Co. Znaczna część ludn ż znalazła pracę w szopach... które z ramienia aryjskiej firmy prywatnej wykonują powierzoną sobe robotę. Należy również szopa futrzarska duże, przestronne, przewiewne sale, olbrzymie weneckie okna - 3 wielkie warsztaty w dzielnicy (fabryka Hendla, N. 44 - zakłady obuwiane), trykotarskie itd. Warsztat, który zwiedzamy - 300 osób bez przerwy na 2 zmiany. Zarobek 10-15 zł dziennie każdy otrzymuje dwukrotnie posiłek (śniadanie: chleb z marmoladą i słodzona kawa, obiad: zupa pożywna) przygotowywany przez własną kuchnię zakładową - za obydwa posiłki potrąca się z fdziennego zarobku 1,50 zł. Warsztat otrzymuje do reperacji zniszczone, zdarte futra, szuby tp. - kuśnierze, krawcy, prasowacze - metamorfoza. Dezynfekcja każdej sztuki - wychodzi jak z igły twarze robotników i robotnic... przeważnie inteligentne, zdradzające nieelementzarny óoziom wykształcenia. Do prac pomocniczych (czysczenie) zatrudnia się bowiem niefachowców, którzy do swych prymitywnych funkcji mogą się w krótkim czasie przyuczyć W portierni u wej.cia siedzi specjalnie ustanowiony funkcjonariusz SP, który skrupulatnie kontroluje uprawnienia wszystkich przechodzących do wej.cia względnie do opuszczenia terenu zakładu  
KM  
KM  
KM  
KM  
KM  
KM nr 54149  
Bloki robotnicze w pobliżu fabryk Wobc wzmożenia pracy i znacznego rozszerzenia ilości zatrudnionych w DZŻ - okazała się potrzeba uzgodnienia warunków mieszkaniowych robotników zatrudnionych w zbiorowych warsztatach wytwórczych. Chodz o to, by robotnicy zamieszkiwali w pobliżu ich miejsc pracy. W tym celu wiele domów, znajdujących się w pobliżu welkich warsztatów zbiorowych, jak np. firmy G. Schultz & Comp., W.C. Töbens. G.m.b.H. i in. przeważnie na ulicach: Nowolipie, prostej, Waliców zostały przeznaczone na mieszkania dla robotników. przeprowadzenie się jest w toku. W ten sposób pewne ulice i okolice będą stanowiły bloki robotnicze, ściśle zespolone z gmachami fabrycznymi, wzgl warsztatami zbiorowymi. Rzexz jasna te kompleksy bądą zaopatrzone w sklepy rozmaitegoo rodzaju oraz we wszystkie urządzenia użyteczności publicznej nad mieszka,cami - opieka samitarna  
Szkoła im dra L. Natansona - przemiana - okazały gmach tej szkoły - centrum pracy. = kondygnacji, 22 lokale - 1600 m2 - wre praca, Tokarnie, heblarnie, strugarki i inne warsztaty - setki fachowców pracują przy onbróbce i przeróbce różnych metali, części maszyn i aparatów.. odwiedzym jedną z wielkich sal.. raca w całej pełni. Młodzi mężczyźni w fartuchach roboczych - wyrastają spod sprężystych i ruchliwych rąk jakieś części składowe skomlikowane, odłamki mechanizmów, śrubki, tyby . Warsztaty, zatrudniające wyłącznie robotników żydowskich - stanowią oddział mechaniczny fabryki tej firmy- wyrabiający wzgl przerabiajaący ważne części maszyn,. uznanie - lilość zamówień wzrasta- istnieje możliwość podwojenia liczby zatrudnionych na czele warsztatów - fachowcy, długoletnni kierowncy szkoły rzemieślniczej - pracuje wielu fachowców, inżynierów o studiach zagranicznych, renomowanych mechaników  
KM  
Unieważnenie dokumentów  
KM  
KM nr 2613  
KM  
Unieważnienie dokumentów  
KM  
KM  
KM  
KM  
KM  
Dwa lata pracy Żyd. pogotowia ratunkowego mija właśnie 2 lata.. Kursująca po ulicach dzielnicy karetka żpr - udziela pomocy we wszystkich nagłych wypadkach ulicznych, kuchnie ŻPR - dziennie kilkaset porcji chleba i kawy , ambulatoria - bezpł porad, szczepień, zabiegów lekarskich. Do usług ŻPR - stoi cały sztab lekarzy - jako wolontaiusze z poświąceniem swoją służbę na placówkach, sanitariusze. brygady uliczne obecnie wzmożyło działalność - cały swój ogromny aparat do usług SP dzielnicyy. Współpracują zgodne z Komendą SP. Funkcjonariusze ŻPR otrzymali książeczlki służbowe take same jak przeznaczone dla funkcjonariuszy SP i wykonują równoległe im prace. Służba ŻPR otrzymuje też z magazynów "SEPORU" obuady oraz wikt porządkowych Należy z uznaniem zazanczyć, że tak kierownictwo ŻPR jak i szeregi służby ŻPR wykonują karnie, zdyscyplinowanie wszelkie poruczone im zadania w sposób godny uznania, wykazując zrozumienie powagi chwili dla dobra społeczeństwa  
Praca naszych pocztowców - współpraca WELŻ Jak informuje mnie inspektor Wydz poczty - główną troską kierownictwa jest dbałość, aby list czy paczka nadeszła do dzielnicy bezwzględnie dotarła do adresata. A trudności nastręczających się przy tym jest niemało. Zdarza się często, że adres podany przez andawcę jest niewłaściwy, że dany dom nie istnieje już, że adresat kilkakrotnie zmieniał miejsce zamieszkania, itd... Kierownictwo ne szczędzi tudu i starań, by w ko,cu znaleźć adresata. Wydatna pomoc - WELŻ, a zwłaszcza paczkonosze, którzy z niezwykłą skrupulatnością muszą szukać adresata i składać raporty ze swych poszukiwań, oraz korespondentki biura... "Jestem szczęśliwa i dumna - mówi paczkonoszka - że swoją skromną i męczącą pracą przynoszę radość tylu rodzinom. zdarza się też często, że klienci odnoszą się z nieufno.cią i z góry są nastawieni na to, że coś jest nie w porządku, ale udało się wykazać większości reklamujących, że dostarczanie paczek żywnoścowych i odzeżowych odbywa się z naszej strony bardzo skrupulatnie." Kontakt ze światem dawał zawsze poczucie niestotności przestrzeni, która została przecież podporządkowana całkowicie woli człowieka. Tym bardziej dziś paczka lub list tworzą silny i twały węzeł przyjaźni i serdeczności wzajemnej  
Farbiarnia "Jedyna"  
Początki Gminnych Warsztatów Wytwórczych w żyd dz miesz w W przeobraziła się obecnie w prawie wyłączny ośrodek robotniczy, którego ludność mieszka w specjalnych blokach w ścisłym związku ze swymi placówkami pracy. W oblkiczu tego przeobrażenia interesującym jest rozwój dawnej handlowej dzielnicy w kierunku rzemieślniczego i przemysłowego ośrodka pracy. przeobrażenie to sięga początków 1941 r. Przystąpiono wówczas do utworzenia placóówki handlowo-wytwórczej pod firmą "Wytwórczość Żydowska" w formie sp z o.o. W ciągu 07-41 udało się podnieść wydajność warsztatów własnych Wydziału Wytwórczości przy RŻ - wykonano zamówień na sumę 431.000, w innych warsztatach na sumę 54.000 zł, razem - 485.000 zł, podczas gdy od początku działalności WW do pocz, 06-41 wykonano zamówień ogółem na 301.000 zł (podane cyfry - tylko koszta robocizny)W ciągu 08 wydajność wzrosła jeszcze bardziej - w pierwszej połowie zamówień na 400.000 Usprawnienia warsztatów, ścisła kontrola produkcji - większe kwoty na poczet zamówień - kwoty natychmiast wypłacono robotnikom Nowe zamówienia, bnezpośrednio ze strony aryjskiej nowe klicencje - 4 nowe warsztaty krawieckie - 350 robotników do 15-08-41 otrzymano zamówienia na ok. 3 miliony złzawrotny rozwój warsztatów - podwaliny pod obecny stan rzeczy  
Można nabyć uniwersalną kuchenkę "Fenomen", która zastępuje najtańszy sposób gotowania jest czysta i wygodna w użyciu NIE WYMAGA RUR DO PRZYłąCZENIA ZASTęPUJE GAZ I DAJE CIEPłO NA żYCZENIE DEMONSTRUJEMY  
Dr, akuszer-ginekolog wznowił przyjęcia  
"Wytwórnia łapci ze słomy od grudnia 1941 zatrudnia 300-600 osób warsztaty prowadzą własne kuchnie dla robotników: 2 zupy, 2 kawy, chleb + dodatkowe racje żywnościowe 2 warsztaty wytwarzające pantofle męskie i damskie ze słomy, zatrudniają łącznie ok. 200 osób organizuje warsztaty ceramiczne, warsztaty galanterii i inne TODOS, Warsztaty Drewno-Zabawkarskie nr 2, 9 sal, 50-70 robotników zakład powroźniczy, zakład wyrobów metalowych i elektrycznych rozpoczęły produkcję 1 .04.42 warsztat tokarski (parter); warsztaty krawieckie (I-sze piętro); warsztat galwanizacyjny (parter); warsztat tkacki (parter) warsztaty pantofli słomianych (parter?) powrozowania warsztat elektroniczno-mechaniczny utrzymuje ciągły kontakt z Transferstelle w sprawie zamówień i in. zatrudniają 140-180 ludzi chwilowo zatrudnionych jest 20 osób pracują dla warzawskiej Spółdzielni Konfekcyjnej - pierwsze zamówienie: 934 jop i płaszczy męskich"  
jubileusz - Szkoła Pielęgniarska uczciła dzień urodzin. zaszczycił obecnością ACz z małżonką - serdeczne przemówienie zabrał głos Jubilat - wygłosił swoje credo życiowe - unikanie wszelkich pochwał ludzkich kwiaty  
Uśmiech przez łzy... Akademia Szkolna. Część artystyczna: 5 numerów. recytacja, śpiew MA, zespoły dziecięce: 1) historyjka obrazkowa cudownych buciczków, które z za gór przywędrowały do biednej dziewczynki 2) obrazek mimiczny z życia dzieci Dzielnicy 3) Deklamacja chóralna ... Marylka kiedyś po przedstawieniu dostawała tyle bombonierek i ciasteczek, że nie mogła jeść kolacji... a tej MArylce naszej... czy rzucimy choć jedną czekoladkę? Coś ty dziś jadła Marylko na śniadanie, na obiad?... Czyś przypadkiem nie głodna? Mama tamtej >Marylki siedziała w 1. rzędzie uszczęśliwiona... A naszej Marylki mamusia nie przyszła w ogóle.... Pośród wesołych i rytmicznych tonów, jasnych barw sukienek papierowych cień ten tajemniczą jakąś drogą snuje nić przez serca zebranej publiczności...  
Dr, choroby oczu, obecnie: od g . 10 rano i od 4 popoł  
dr med położnictwo i chor kobiece godz 4-7  
wielka premiera - DER SZARLATAN sztuka w 3 aktach J. Gordona i A. Goldfadena w reż. A Samberga w rolach głównych: w soboty 2 przedstawienia o 3 i 5.30  
dziś codziennie o 5.30, w soboty o 3 (po cenach zniżonych) przepiękna operetka w 3-ch aktach Leo Falla "Róża Stambułu" rewelacyjna obsada  
Pierwsze plony Akcji Zimowej. Czyny - najlepszą propagandą przydział kartofli dla ubogiej ludności - rozdzielono ok. 42.000 kg kartofli po 10 kg na rodzinę w cenie 60 gr za 1 kg - podział za po.rednictwem Dzielnic ŻTOS i KD. W dziielnicy I - 8.000 kg, II - 6.000, III - 4.000kg, IV - 4000 kg, V - 5000 kg, VI - 14.000 kg Kuchnia dla rekonwalescentów - ma wydawać obady pożywne 1 zł za obiad, również obiady ulgowe - kierowani przez KD po zakwalifikowaniu przez lekarza - 1000 obiadów dziennie, uruchomiona pocz.01  
Komietet NAczellny Pomocy Zimowej: mprzystąpił do uruchomienia pijalni kawy. Dotychczas czynne: Smocza 14, Grzyb 10, Gę 21, Dzika 9, twarda 22. Cena szklanki kawy 5 gr zamierzone jest zwolnienie z opłaty połowy konsumentów zamówiono 1500 par butów z drewnianymi spodami - 600 już gotowych. Warsztaty szewskie ŻOS w tej chwili 300 butów tygodniowo. W najbl dniach rozszerzone by mogły wyrabbiać 600 par na tydzień projektowane wydawanie 5.000 śniadań po 30 gr.  
Każdy dom mający po temu warunki winien urządzć imprezę dochodową na rzecz Pomocy Zimowej. Komitet Pomocy Zimowej kieruje na te imprezy bezpłatnie muzyków i artystów, Zwolnione z opłaty legalizacyjnej. W sprawach programowych - KD mają się porozumiewać z kierownikiem Działu Imprez - JT ma też być urządzony turniej szachowy  
naczelny Komietet akcji PZ zorganizował konkurs na plakat propagandowy. Kilka dni temu - posiedzenie Sądu Konkursowego I nagroda 300 zł - BR II - 200 zł pp M i R - przeznaczony do reprodukcji an plakat III - 100 zł JS wyróżniono przez zakupienie prace pp...  
Utworzone zostały Dzielnicowe Komitety Akcji PZ we wszystkich 6-ciu dzielnicach - wypróbowani dział. społeczni - wielka zbiórka pieniędzy za pośr. KD Dzielnice podzielone na bloki domóów - na czele komisarze blokowi. Nikt nie uchyli się od świętrgo obowiązku wspomagania braci  
uroczysta akademia szkolna - urz przez Wydział Szkół Powsz - zgormadziła wszystkich działaczy. zagaił radca W., potem Prezes ACZ - zadania szkoły żyd w obecnej chwili - kształtować charaktery i wychowywać Żyda związanego ze swoim narodem, W - przemówienie doskonałe w formie i tre.ci zabrali głos przedstawiciele Patronatów Szkolnych:pp. ZF, K, MK, AMR- LSz i RSz na zakośczenie - pani FCZ potem część nieoficjalna, poczęstowano dzieci słodyczami  
ZZ zamierza nawiązać ścisły kontakt z publicznością, aby dowiedzieć się od niej i przez nią o ewentualnych brakach, niedomaganiach postulatach w dziedzinie aprowizacji ludn żyd. ZZ zwraca się tedy do ludno.ci z następującym apelem: "ZZ chce wiedzieć czy jesteście zadowoleni: z produktów, które otrzymujecie na karty żywnościowe? Z ich smaku, gatunku, wagi? Z obsługi w sklepie spożywczym i mydlarskim? Ze sposobu załatwiania waszych spraw przez ZZ? Jakie są Wasze życzenia co do naszej pracy? Co do biur okręgowych ZZ? Co do punktów rozdzielczych? O tym wszystkim ZZ prosi napisać na jakimkolwiek papierze w jakimkolwiek języku. kto nie umie pisać, niechaj podyktuje list Delegatowi Aprowizacyjnemu w każdym Biurze Okręgowym. listy można nadsyłać pocztą lub oddawać osobi.cie w centrali ZZ w biurach okręgowych ZZ: Każde zażalenie, każde życzenie bądzie przedmiotem troskliwej uwagi i ropatrywania. o wyniku odno.ne osoby zostabną powiadomione pisemnie  
ZZ : rozdzieli stopniowo na kupon nr 32 kart kol żółtego na 12-41 po 1 jajku znaczonym stemplem w owalu z napisem "Zakł Zaop" po cenie 0,70 za 1 sztukę  
ZZ na kupon nr 6 karty dod serii B dla dzieci po 500 gr chleba cena za 1 kg dla sklepu wynosi 0,66 zł, dla konsumenta - 0,70 tylko dla konsumentów na poświadczonej liście  
dr med. specjalista chorób sercowych obecnie: g 5-8 w  
dr med. chor wewnętrzne i nerwowe obecnie:  
Dr, chor skórne weneryczne dawniej lecznica Al. jerozolimskie 36, obecnie:  
dr choroby dzieci  
dr, choroby kobiece i akuszeria obecnie:  
Starszy felczer, obecnie:  
nagroda za zwrot zaginionych dokumentów  
Solidny poszukuje rykszy do jazdy. Na żądanie złoży kaucję Oferty Administracja : "Ryksza"  
Potzrbna zdolna, samodzielna panna do szycia sukien  
zmarł w Otwocku, tamże pochowany żona dzieci wnuki, pozostała rodzina  
po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł nasz najukochańszy siostry. bracia, szwagier i rodzina  
25 akwizytorów zdolnych, inteligentnych poszukujemy natychmiast wiadomość:  
Żydzi w GG zobowiązani są do legitymowania się pewnymi określonymi legitymacjami (Karty Rozpoznawcze, Judenausweis). Od 15-01 wszystkie osoby przebywające w GG, które ukończyły 15 rok życia, muszą być w możności legitymowania się urzędową legitymacją z fotografią. odnośne rozporządzenie, które ukazało się w Dzienniku urzędowym nr 120 z dn 24-12-41, brzmi następująco: "Wszystkie osoby w GG liczące ponad 15 lat, winny na urzędowe żądanie wylegitymować się każdocześnie przez oakzanie urzędowej legitymacji z fotografią (paszportu, karty rozpoznawczej, dowodu osobistego)..."Wykroczenie - więzienie lub grzywna do 10.000 zł  
opieka nad dzieckiem. Miesiąc dziecka był momentem przełomowym... Centos - duże sumy zalładom opiekuńczym na zaopatrzenie zimowe. Powstały nowe półinternaty, Izby Zatrzymań, 1 internat dla ok. 100 dzieci (tw 35). Obecnie Centos - przystępuje do organizowania nowych, dużych Domów Sierot. Dzięki interwencji Biuro Kwaterunkowe przyznało Centosowi dom, w którym do niedawna znajdował się internat dla dzieci polskich- Wolność 14, i część budynku W. 16/18, gdzie był internat dla chłopców polskich. centos zamierza zorganizować wielkie domy dla sierot - ponad 100 sal i izb - ok. 800 dzieci nowy duży internat - Dzielna 61  
Na skutek pisma Wydz FInan Zarządu Miejskiego z dn. 18-12-41, Centrala Detalicznych i Drobnych Kupców otrzymała zezwolenie na zbirowe wpłaty na karty przemysłowo-podatkowe (patenty) na rok 1942. Termin wykupywania kart jest nader krótki. Wpłaty przyjmuje Sekretariat codziennie 10-3 popoł.  
List Janusza Korczaka Szanowny Panie redaktorze! Dziękuję za życzliwą ocenę pracy Domu Sierot, ale... "Miły Platon, bardziej miła prawda" Dom Sierot nie był, nie jest, nie będzie Domem Sierot Korczaka. za mały, za słaby, za biedny i za głupi na to, by dwie setki bez amła dzieci wybrać, ubrać, zgromadzić — wyżywić, ogrza栗 otoczyć opieką i w życie wprowadzić... Tej wielkiej pracy dokonał wysiłek zbiorowy wielu setek ludzi dobrej woli i światłego zrozumienia sprawy dziecka... sieroty. Są wśród nich liczne piękne imiona, są liczni bezimienni... - ich praca,, pomoc, rada, doświadczenie budowały materialnie i duchowo warto.ci tego warsztatu i bogatego przedsiębiorstwa. Wilczyńska, Pozówna, Korczak (jeśli potrzebne imiona) - to urządnicy i administratorzy znacznej fortuny. zabezpieczeni odnośnie potrzeb osobistego życia — ile umieją, wiedzą i mogą - starają się poprawnie i celowo wypełniać warunki umowy z Zarządem Towarzystwa "Pomoc dla sierot", a przez Zarząd ze Społeczeństwem. Na debet i credit Instytucji składają się walory i braki całej dzielnicy żydowskiej, wszystkich jej członków. Zasługą dzieci, ich rodzin, byłych i obecnych wychowawców, zarówno najbliższych jak i najdalszych sercu i pamięci, jest że Dom Sierot posiadł życzliwość i zaufanie, imię dobre i możność dlaszego istnienia. Nie zajmowałbym czasu, uwagi i papieru sprostowaniem mało ważnej niedokładności, gdyby nieporozumienie nie miało ogólnego znaczenia: mylnie utożsamiamy zakres, technikę, sprawność i wynik pracy z osobą urzędnika, któremu została powierzona do wykonania. JK PS. Na cmentarzu w Paryżu jest piękny pomnik z anpisem: "Zmarłym, Wszystkim, którzy odeszli, ku pamięci". Niezadługo staraniem Patronatu naszego odbędzie się nabożeństwo za dusze zmarłych Przyjaciół i wychowanków Domu Sierot  
Zapraszamy na piękne, pogodne bajki (kukiełki), które opowie pan dr JK cena biletu dla dzieci i dorosłych - zł 2  
Ze sceny żydowskiej Potęga Pieniądza w NTK każda sztuka nosi cechy kulturalnego widowiska teatralnego - ostatnie sztukii stoją na poziomie repertuaru Teatru Letniego i Polskiego w Warszawie. Komedia w 3 aktach w polskiej wersji AM - przed kilku laty grana w T. letnim pt. Tajemnica powodzenia, klasyczna satyra na amerykańskie stosunki. GŁ rola - pechowiec i zarazem szczęściarz  
Femina - ze względu na rozmach repertuarowy i pod względem wyjątkowo obszernego i odpowiednio zainwestowanego lokalu - należy do przodujących teatrów dzielnicy. Ostatnio przeszła na repertuar wybitnie operetkowy. Mieliśmy premierę Róży Stambuły, operetki L. Falla w opracowaniu kierownika lit-art. Jurandota Czar motywów wschodnich na tle bezpretensjonalnej, ale bardzo zgrabnie ze sobą powiązanej treści nadaje specjalny ton operetce. Mamy dwie pary bohaterów: Kondia i Ahmed Bej, druga: czarująca Turczynak Midili Hanum i Fridolin, syn fabrykanta Klapsona. W roli Klapsona p. Minowicz i jego nieodłączna partnerka, p. Grodzieńska, odnieśli pierwszorzędny sukces. Typ prawdziwie operetkowego papy - JK  
Motor 1-1/2 i 3 konny, 220 Volt, sprzedam. wiadomość w ADMIN. 11-13  
Wspólnik dobrym nazwiskiem sferach towarzyskich poszukiwany dla założenia klubu gier towarzyskich. Posiadam koncesje, dwupokojowy lokal Śliskiej. Oferty: "Gracz"  
zmarł, członek rady Żydowskiej w Warszawie w zmarłym traci RŻ gorliwego współpracownika, a społeczeństwo żydowskie oddanego i szlachetnego działacza Przewodniczący RŻ w W  
ZZ przeproadza obecnie dłuższą kontrolę warsztatów i sklepów w dzż, które wyrabiają i sprzedają obuwie kontyngentowe w 11-41 zlustrowano 34 firmy obuwne i 8 firm włókienniczych. Kontrola - aby honorowały karty zapotrzebowania, wyliczały się z przydzielonych im surowców odebrano skórę 3 warsztatom szewskim - nie wyliczyły się z ilości surowca. Dla nadzoru powołano specjalną komisję fachową Aby otrzymać kartę zapotrzebowania na obuwie wzgl art włók, należy wnieść prośbę do domowego Delegata Aprowizacyjnego, który prośbę wraz z odpowiednim wnioskiem przesyła do Okręgowego Biura Rozdziału Kart Aprowizacyjnych. przed wydaniem karty ZZ przeprowadza wywiad w domu i mieszkaniu e petenta. Karty wydaje się jedynie takim osobom, które mogą się wykazać możnością zapłacenia wyznaczonej ceny za art. kontyngentowy  
wyniki kontroli piekarń - 11-41 163 lustracje piekar,. Kontrola bada wypiek, gatunek i jakość chleba oraz stan sanitarny piekarń. Cofnięto uprawnienia 1 piekarni, 4 - zmniejszono kontyngent o 2500 konsumentów 1 piekarnię ukarano za niedostateczną wagę chleba  
w 11-41 dokonano ZZ lustracji 1033 sklepów rozdzielczych - stan sanitarny i ich personelu oraz gatunek i wagę sprzedawanych artykułów - chleba, marmelady, miodu itp  
ZZ rozda po 1 jajku na kupn 32 kart kol żółtego - 0,70 zł - do 10-01 do 16-01 na kupon 43 kart apr za 12-41 po 1 paczce kontyngentowego proszku do prania wagi 250 gr po cenie 1 zł za 1 paczkę  
rabini w W biorą żywy udział w propagandzie i akcji zbiórkowej na rzecz PZ. rabini zwrócili się z gorącym apelem do ludności o ofiarność dla biednych braci. Poza tym biorą oni udział w akcji propagandowej w ramach zorganizowanego przez ŻSS sektora religijnego  
WD: ofiary ślizgawicy. Wskutek nagłej odwilży w ostatnic dniach i niedbałości przy uprzątabniu śniegu, zdarzyła się wielka ilość wypadków złamania nóg przy wyślizgowaniu się. M.in upadł nieszczęśliwie prof. dr A.L. M., złamał obojczyk żydowskie Pogotowie ratunkowe odprowadziło go do szpitala złamał też nogę dr Julian B  
WD: oszustwa sezonowegerszon J sprzedawał po przystępnej cenie karbid, który ma ostatnio wielki zbyt w dzielnicy. okazało się jednak, że były to jakeiś kamienie "mądrości", jak je nazwał, nie wiadomo dlaczego, osobliwy kupiec, które w żaden sposób nie chciały się palić Sprawa oparła się o sąd polubowny, który nakazał zwrot pieniądzy  
Kolegium przewodniczących Komitetów Okręgowych przy Wydziale Opłat na rzecz Szpitalnictwa i Służby Zdrowia urządza Akademię-Koncert. Przemówienia wygłoszą: w części koncertowej: ŻOS Neuteich, Ostrowska - śpiew  
  
zamiast tradycyjnego koncertu - wielki poranek artystyczny pod hasłem Arty.ci an rzecz PZ. Poziom imprez zbiorowych jest niski, organizatorzy chcą mieć pełną widownią i pełną kasę. Wytworzyła się u nas nader przykra praktyka, nie mająca nic wspólnego ze sztuką, a dająca tym imprezom posmak pewnej nieuczciwości: umieszcza się bowiem na AFISZU możliwe dużą ilość nazwisk popularnych, nekoniecznie nawet dobrych artystów, nie kłopocząc się o to, czy występ wszystkich w czasie jednego popłudnia czy też poranku - jest technicznie w ogóle możliwy. . ... Również ostat nnej soboty szereg artystów, zapowiedzianych ogromnym zielonym afiszem nie wystąpił, rzekomo ze względu na brak czasu spowodowany faktem, iż sla Feminy musi o godz. 2-giej opróżniona dla popołudniowego przedstawienia operetki.... Można ułożyć program w odpowiednich rozmiarach, trudno.ci są z góry wiadome. przewidywanie najprostszych rzeczy nie jest jednak zaletą panów organizatorów. oto mły przykład: po zakończeniu części orkiestrowej kurtyna zasłania estradę, gdzie znajdują się jedynie lampy naftowe, wskutek czego przeszło 800 osób pozostaje aż do ponownego rozpoczącuia programu na nieomal zupełnie ciemnej widowni. pod wzglądem artystycznym - poranek był uderzająco nieciekawy. uwertura do opery Wolny Strzelec Webera, fragmenty suity Arlezjanka Bizeta oraz nazbyt popularny poemat symfoniczny taniec Szkieletów Saint-Saensa SOliści - DB - sentymentalne piosenki stoją na granicy banału znana pianistka HD - lubująca się ostatnio aż nazbyt w programach popularno-wirtuozowskich - dwa drobne utwory skrzypek Af - mało oryginalna rapsodia Tubaja oraz słodkawa Serenada Boulangera - stoi na granicy muzyki i akrobatyki skrzypcowej, nie mającej nic wspólnego z prawdziwą sztuką HO - po raz pierwszy po długiej, spowodowanej chorobą przerwie - wykazała, że należy do b. niewielu śpiewaczek naszej dzielnicy, które łączą doskonale wyszkolony materiał głosowy z darem prawdziwie muzykalnej interpretacji Wykonała wielką arię Santuzzy z opery "Cavalleria Rusticana" Mascagniego oraz popularną pieść Kocham cię, griega wzięli udział: ChB, SG, IP, SF, EM, AS i SS. wyróżnienie - akompaniament FM  
dr med, choroby nerwowe  
choroby nerwowe, obecnie przyjmuje 10-11- i 16-17  
dr, obecnie godz. 4-5- pp  
dr, choroby kobiece, obecnie:  
zakład położniczoąginekologiczny TOZu d. Elektoralna 11, obecnie: porody-operacje Kierownik dr Szenkier  
Długoletnia poważna fabryka cukierków, wafli i pierników, wyrobiona marka - poszukuje wspólnika kapitałem 30.000 zł oferty admin sub "fabryka"  
Lekarz dentysta obecnie:  
Recepty na art. spoż-chem., techn-chem itp. odstąpię godz. 2-5  
Karakuły sztuczne w każdym kolorze, szybko wykonywa (dawniej f-ma "Leonard")  
Zakład specjalista bryczesów przeprowadzil się  
Księgi handlowe i mat. piśmienne poleca: (d. Graniczna 9]  
Za okazane nam współczucie z powodu śmierci błp w szczególności: ACz MB AG, JM , AB. K składa serdeczne "Bóg zapłać!" Rodzina Zabłudowskich  
zmarła nasza najdroższa i najukochańsza żona i matka mąż- synowie, synowa, rodzina  
zasnęła w Bogu, w tymże dniu pochowana na cmentarzu warszawskim córki, zięciowie, wnuczęta i rodzina  
Poszukuje się okazyjnie dziesięciu stołów biurowych dwu- lub jednoszufladowych zgłoszenia natychmiastowe:  
Młoda pozna matrymonialnie pana niezamożnego lesz wykształconego Oferty: "444",  
Przed kilku dniami Sąd Okręgowy w W. dokonał zarejestrowania Spółdzielni p.f. "Bank Spółdzielczy Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie z.o.o." oparta na zatw. przez władze statucie, ma na celu pieczę nad obrotem gospodarczym jej członków oraz popieranie działaln wytw DZŻ Działalność: przyjmowanie wkładów, udzielanie kredytów, inkaso weksli i inynch dokumentów, załatwianie różnych czynn w zakresie bankowo.ci. Udział członkowski - 200 zł rada banku - 15 osób wybranych przez Zebranie Organizacyjne 20-12-41. Placówka przejmuje wszelkie dotychm. czynn. Biura Rozrachunku Bankowego - rozpocznie działalność w najbl czasie  
zamieszkali w dz żyd posiadacze książeczek PKO, którzy dotychczas nie złożyli książeczek celem odboru kwot 10% wzgl 20% objętych ogłoszonymi przez PKO planami wypłat - mogą uczynić to obecnie przez Biuro Rozrachunku Bankowefo w godz 9-14  
Centos uruchomił Pogotowie Opiekuńcze dlla dzieci - znajdą opiekę dzieci bezdomne i opuszczone. sprowadzane z ulicy, 7-01 przeprowadził akkcję zbierana z ulicy dzieci żebrzących - zebrano ok. 100 żebrzących dzieci ulicy - otrzymały gorący posiłek i pozostały pod opieką wychowawczyń i higienistek Centosu - część skierowano do intenatów i półinternatów Pogotowie obliczoone jest na 200-300 dzieci  
znaleziono dziecko 4 mies, płci mąskiej z kartką: "Miłosierdziu ludzkiemu, w które jednak jeszcze wierzy - nieszczęśliwa matka" oddano do domu podrzutków  
Kursy Gospodarstwa Wiejskiego - uruchamiamy 5 nowych: [GE] I. 5. i 6. z kolei kurs teoretyczno-praktyczny 9 mies - podstawy zawodu rolnik, ogrodnika, kandydac 14-16 lat, płci obojga, na kurs 6. - 17 lat II. kurs teoretyczny, 3 mies. - zwiększyć kadrę wykwalifikowanych prac. i instr. rolnych - zajęcia 15-18 prócz piątków. III. Kurs dla Wychowawczyń Rolniczych Zespołów Dzecięcych - 6 tygodniowy. Wych - na wiosnę będą mogły prowadzić zesopły dziecięce - pewien kontakt z ogrodnictwem, absolwentki innych kursów, 5 razy w tyg. 15-18 IV. Kurs Warzywnictwa dla Działkowców 6 tyg. wykłady 5 razy w tyg. 15-18 Informacje i zapisy 9-14  
zemieślnicy - nowa rejestracja tych, którzy mają czynne warsztaty (zarządzenie władz) - związek - szcz kontrola akcja wykuupywania patentów na 42 rok - świadectwa przemysłowo-podatkowego - w siedzbie związku 9-15, pokój 2 przy okienkach 1 i 2  
"Przydziały dla Pracowników RŻ Członkowie Spółdzielni Pracowników RŻ mogą otrzymać w Składnicach Spółdzielni na kupon 21 karty przydziału po 1 (jednym) kg marmolady za 9,60 zł (60/100); na kupon 22 po 1 (jednym) kg miodu sztucznego za opłatą zł 9,60 (dziewięć 60/100), na kupon nr 23 - po 10 dkg cukierków za opłatą 1,30 ceny zostały podwyższone przez ZZ po marmoladę należy zgłaszać się z własnym naczyniem - dla wszystkich czł spółdzelni, którzy wpłaciliII ratę udziału"  
Lista sklepów mających prawo rejestrowania kart żywnościowych a 01 następujące sklepy rozdzelcze art kont mają prawo rejestrować karty żywn w terminie spóźnionym na okres styczniowy br: Okr I - tw 13, tw 31, Pań 7, pań 64, Sien 42 Okr II - le 73, ogr 26a, le 68, żel 48 okr III - le 14, le 32, le 41, N-pki 25- N-pie 5, solna 3 Okr IV - Mur 8, Mur 37, nal 38, Boni 19, Miła 12- Fran 30, Nal 19 Okr V - mi 53, nis 35  
dodatkowe karty żywnościowe - ZZ na podstawie zarzłądzen ia p. Komisarza z dn 30-12-41 niektóre grupy ludności otrzymają dodatkowe racje chleba. Podstaą - dodatkow akartka. Ilość i terminy - będą podane  
Kupuję meble, pianina- płacę najwyższe ceny  
Kupuję meble, pianina- płacę najwyższe ceny  
Samotna, z jednopokojowym mieszkaniem, wygodami - wynajmie bezinteresownie w zamian za zaofiarowanie jakejkolwek pracy Oferty admn - "Pragnę żyć"  
Karty rozpoznawcze dla Żydów na zarządzenie władz przewodniczący winien się zająć wydawaniem akrt rozpoznawczych (kennkarten) dla mieszka,cóów dzielnicy w wieku pow 15 lat organy przystąpiły do prac przygotowawczych  
dziel żyd świąciła w sposób cichy i poważny jubileusz jednego z najaktywniejszych działaczy społ, członka RŻ - inż JJ zgromadzli sią współpracownicyy - 40 lat w służbe społecznej- mrówca praca- przemówienia, uznanie- szacunek, wdzięczność  
Zmiany personalne w Gminie - śmierć 3 członków RŻ - wakujące stanowiska  
Z karty żałobnej - odeszła świetlana postać cicha skromna pogodna - uczyła robót dzianych Referat Pracy Społ Kobiet przy ŻTOS, Koło Pań ORT - zorganizowała szwalnię i kurs robót w Głównym DSCh - członkini patrobnatu nekrolog od Referatu Pracy Społ. Kobiet przy ŻTOS  
Władze zatwierdziły przedłożony im przez przewodniczącego RŻ program nauczania w żydowskich szkołach powszechnych w Warszawie, z pewnymi zmianami  
Personel higeniczny żyd szkół powszechnych zbadał 700 dzieci szkolnych, u których stwierdzono polepszenie się stanu higienicznego  
Posiedzene Komisji Opłat na zecz Szp - zasady opodatkowania ludności na 42 rok 1) nakazy płatnicze rozesłać do wszystkich płatników podatku szpitalnego w wczesnym terminie 2) odwołannia przyjmować tylkow ciągu 7 dni 3) odwołania natychmiast rozpatrywać przez Komisję Odwoławczą 4) inkaso podatku na 42 przeprowadzać na koszt płatnika 5) w 42 - przeprowadzać egzekucję rzeczową - zającie i sprzedaż ruchomo.ci opornego łatnika  
"zarządzenie dot - planu rozdziału chleba w Dz żyd Grupa1) SP 2200 OSÓB, 12 KG MIES. 2)6 kg mies: a) prac. RŻ 6000 osób b( w szpitalach, domach sierot itd. 8.000; c) w tej grupie uwzgl. się robotników ze specjalnie ważnych przeds. - 30.000 3. reszta ludno.ci - 2 kg miesiącznie na osobę przydział dla kons z gr 1 oraz 2 a i e - tylko na podstawie akrt dodatkowch wyd. przez ZZ"  
Lekarz dentysta, obecnie:  
chirurg, obecnie:  
chirurg ortopeda, obecnie:  
dr, choroby układu nerwowego, obecnie:  
dr, chor skórne i weneryczne, obecnie:  
Posiadam sklep spożywczy rozdzielczy w dobrym punkcie. Szukam wspólnika lub odstąpię pół sklepu  
Zmarła w Mieszeszynie - pozostali - Mąż i córki Falenica, w styczniu 42  
zakład ortopedyczny "Ortopedia", obecnie:  
Okazja! Piec amerykański wieczno-palny do sprzedania. Wiadomość:  
odstąpię sklep spożywczy z kontyngentem wiadomość:  
TEATR Femina sensacyjne przedstawienie - pierwsza dzielnicowa komedia w 3 aktach Miłość szuka mieszkania Jurandota i Wesby’ego Rewelacyjny obsada. teatr dobrze o.wietlony i ogrzany  
Pracownia sukien okryć ceny przedwojenne  
Wytwórnia kopert, papeterii i wyrobów papierowych  
Dziś i codziennie Potęga pieniądza od 23 - 01 dawno oczekiwana premiera "Dr Berghof przyjmuje 2-4" W rolach głównych:  
Ci co odeszli dziś w południe rozbrzmiewać bądą w Synagodze imiona tych członków RŻ, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 2-ch lat. Zmarli na posterunku... nabożeństwo za dusze zmarłych  
Którzy pieką nasz chleb codzienny ... dużo mówi się o piekarzach i ch pozycji w naszym społecze<ństwie...s kargi Współpracownik nasz miał okazję rozmawiać z kierownictwem Sekcji Piekarzy zw Rzem Ż .... jakość chleba zależy od gatunku mąki .. Od piekarza wymaga się dużo - skarży się gros piekarzy w dzielnicy - musi zatrudnić najlepsze,a wiąc najdroższe siły fachowe - przy otrzymanej mące jest (nie z winy piekarza) dużo zachodu - a termin wydawania chleba musi być ściśle przestrzegany Czym wytłumaczyć, że nie każdy chleb nabyty jest na odpowiedniej wysokości wypieku? - pytamy - jeśli konsument kupuje chleb fałszowany lub bez pełnej wagi - nie jest to chleb z wypieku kontyngentowego  
Pilna poczta dla osób prywatnych (w nawiasach adres poprzedni)  
Kosmetyczka z ul. Nowogrodzken zabiegi: świeża henna, maski, bezpłatne porady obecnie:  
zakład mechaniczny szwajsownia przyjmuje wszelkie roboty dostawowe  
Firma FLORENS esencje, olejki, ekstrakty prosimy zwrócić uwagę na obecny adsres obecnie:  
Źródło zakupu jest gwarancją dobroci towaru. Wytwórnia piecyków i kuchenek poleca: przeno.ne kuchenki i piecyki wykonane na cegle i glinie szamotowej demonstracje na miejscu  
Obiady Halpernowej ze Świdra obecnie: d. Elektoralna 29  
zmarł, b. kupiec z Litzmanstadt pochowany na Okopowej pogrążona Rodzina  
Posiedzenie Naczelnego Kierownictwa PZ - szereg ważnych uchwał - wzmożenie akcji zbiórkowej, pieniężnej i odzieżowej - instukcje dla Komitetów dzielnicowych  
Pod egidą Kierownictwa Pomocy Zimowej zostaje zorganizowany turniej szachpwy z udziałem najwybitniejszych szachistów Dzielnicy m.in dochód - na Pomoc Zimową  
Likwidacja Komitetu Branż - przy Wydz. Akcji Doraźnych. - zrzeszenie społecznych działaczy - wydział także zlikwidowany - wykazał się przy zbiórce na rzecz szpitali wykorzysta się działaczy społ - może przy Wydziale Opłat  
Według postanowienia Komisji Obywatelskiej przy ZZ pobierane w 01 br nast. opłaty na rzecz opieki nad dzieckiem: 1) od spożywczych punktów rozdzielczych 2,5 gr od każdego obsłużonego konsumenta 2) od piekarń kontyngentowych 5 gr od każdego obsłużonego konsumenta Przezucenie tych opłat na sklepy wzgl konsumenta jest bezwzględnie niedopuszczalne i surowo karane  
na kupon Nr 34 kart żywnościowych na 01 wydawana będzie sól biała w ilo.ci 500 gr na kupon w cenie 0,80 za 1 kg Zz zwraca uwagę, że przy wydawaniu hurtownom cukierków w 01 będą hurtowne rozdzielcze wymagały dowodu odbioru soli. Bez tego cukierki nie bądą wydawane  
WD: Ze sklepu HN - skradziono obrączkę, srebrny zegar oraz łańcuch z medalionem  
WD: skradziono JK z mieszkania dwie paczki wartości 650 zł  
WD: z mieszkania LF skradziono płytę kuchenną  
Funkcjonariusz SP schwytał MM na gorącym uczynku usiłowania kradzieży w domu przy ul. Miłej 15. Nie udało się!  
pilna poczta do osób prywatnych (w nawiasach adres poprzedni)  
Na ostatnim koncercie kameralnym odegrali dwie sonaty skrzypcowe: potężną sonatę nr 7 beethovena, sonatę op. 9 Szymanowskiego - nieco dziwaczny i niezbyt udany utwór. Gra LH - przepojona zrozumieniem warto.ci duchowej - wzrusza . partie fortepianowe - niewspółmienrnie niższy poziom w części wokalnej - popularna pieśń rolnika z oratorium "Cztery Pory roku" haydna, dwie pieśni beethovena, szereg aryj z oper Mozarta - bogaty materiał głosowy - p. KG. Na fortepianie towarzyszył mu doskonałe p. ZW  
U nas w Rejonach... - taki tytuł nosi oryginalna pierwsza szopka policyjna naszej Służby Porządkowej. Szopkę tę. na aktualne tematy Sp oraz dzielnicy, napisali: p. J oraz dzielnicowy II rejonu JR - Jerry, znany i utalentowany literat, współpracownik Feminy Szopka zaingurowana została wieczornicą towarzyską. tamże pokazywana jest co wieczór w pełnym składzie. konferansjerem - znany i popularny SS  
zmarła mąż, córka, synowie, synowa, zięć i wnuki  
"Z działalności Wydz Op Społ przy przew RŻ 1. 12-41 kuchnie ludowe: 2.538.479 obiadów 2. 12-41 WOS subwencje: Schronisko dla Sierot - 5,787 zł; dla Niezdolnych - 6.750 zł; Zofiówka - 13.500 zł, Gł D Schr - 14.034 zł; patronat nad Muzykami - 1000 zł; JHk - 4000 zł; Dom Sierot Sienna 16- 1000 zł; Akcja Przesiedle,cza - 184.271 zł, Brijus - 8.000; Centos 40.000; Izba Zatrzyma, - 10.000 [Stawki 11/13]; Patronat Kuchni Prac. Centr. RŻ - 2.500; Punkt Etapowy [Stawki 3/5] 500; referat Pomocy NAjuboższym - 7020, razem: 298.362 Dział zapomóg Pieniężnych i indywidualnych- 12-41: 60.000 doraźnych, miesięcznych 30.000- zasiłłków dla rezerwistek 17.000 zł 3. referat Pomocy Najuboższym - 39.364 śniadań (chleb i kawa), ponadto 30.000 porcyj kawy - kuchnie ruchome. W ramach akcji dyskrecjonalnej - 438 paczek żywno.ciowych (chleb, kawa, sacharyna, mąka) 4. Opał dla najuboższych - 117 ton węgla m. najuboższych - V i VI rejonu Sp 5. Akcja zasiłkowa dla przesiedle,ców - komisja pomocy przesiedle,com (granice) - 2500 podań - przyznano 153.385 zł 6. Sekcja Opieki nad Schroniskami dla Przesiedle,ców - wszystkie schr zostały ulepszone i przyg do zimy. Szereg punktów zlikwidowanych w zw ze zmianą granic. założone: Wolność 12 i 16. Obecnie - 118 punktów - 5706 dorosłych i 3719 dzieci, otrzymali: m.in. 15751 chleba kg, cukier 323 60 kg, kasza 418 15kg, cukierki 50 kg, jaja 481 sztuk, zacierki 200 60 kg, marmolada 362 15 kg. Ponadto centos rozdał dzieciom w schronikach i Półinternatach m.in - chleb 18 177 50 kg, cukier 215 55 kg, kasza 249 85 kg, cukierki 50 kg, jaja 1000, olej i inne tłuszcze 15 10 kg, miód 5 kg marmolada 253 35 kg, cebula 397 kg, ciasteczka 40 kg. Prócz tego dostarczono schroniskom 338 785 zup, centos posiłki dzeciom w ostaci gotowanej kaszy - 155670 porcyj W niektórych punktach - Izby Ozdrowieńców - opieka lekarska, sanitarny poziom - dostarczono: szczotek, mioteł, ścierek- śr dezynfekcyjnych za zł 861 75 gr Sekcja Opeki an d dzieckiem - zorganizowała 2 o.rodki sieroce:"  
"nabożeństwo żałobne za dusze zmarłych członków RŻ wzięli udział z prezesem, liczne rzesze chór - modlitwy za zamrłych; kantor F odmówił El malej rachmim, przemówienie żałonbne , B organizacja nabożeństwa - JM"  
Ulepszenie komunikacji omnibusowej odgrywa szcz ważną rolę w połączeniu pd i pn części Dzielnicy. Omnibusy kursują na trasie: Sienna-twarda-Pańska-Ciepła-żelazna-Leszno-Solna. W ostatnich dniach - ulepszenia: powiększony tabor wozów tak, że poszczególne wozy kursują w małych odstąpach czasu, co stanowi welkie udogodnienie dla publiczności. Również szybkość przejazdu została ostatnio znacznie powiększona  
Ziomkostwa miast: Łowicza, Głowna, Bolimowa, Łyszkowic, Soboty i Kiernozi - 8.000 żydów przesiedlonych 03-41 - zrzeszyły się w jedno miasta i pow. łowickiego  
Miłość szuka mieszkania - kom w 3 aktach - żywy obraz ilustrujący przemiłe stosuneczki dzielnicowe. Szukają i miłości i mieszkania dwie pary: skrzypek i jego żona oraz urzędnik Gminy i jego żona. Role te znalazły b. dobrych wykonawców. charakterystyczny typ przedstawiciela KD: ZR, wdzięcznie zaprezentowała się SM - jako "Panna Sara, talent domowy" - przepiękny, o bogatej skali głos po drugim akcie - owacja autorom  
Dziecko ulicy - 3 aktach A. Sigla, muz Sz Sekundy - typowy melodramat ludowy RC jako Kidi - jedna z jej najlepszych ról.reż K. Cymbalist  
od dziś nowa sztuka na podst powieści Stefana Polaczka - sensacja dnia  
z sali koncertowej - 25. poranek koncertowy w cz wokalnej ost wieczoru kameralnego wyst. p, RL - kilka aryj starowłoskich i pieśn rosyjskich. Lekka, niewymuszona emisja, czystość intonacji. Na fortpianie - ZW akompaniuje po raz pierwszy "Czwarta" symfonia A-dur Mendelssohna, tzw. "Włoska", powtórzono po raz nie wiadomo który popularną uwerturę do romantycznej opery 0Euryanthe" Webera. w części solowej RSpira  
koncert - młody, utalentowany pianista - wielka Toccata c-dur bacha w transk. Busoniego, wariacje Brahmsa na temat Haendla, szereg utworów Chopina (fantazja f-moll)  
zmarł - poeta i publicyxsta "Naszego Przeglądu"  
dr med, choroby wewnętrzne  
Lekarz dentysta przeprowadził się  
dr, choroby oczu obecnie:  
Unieważniam skradzione podczas przeprowadzki ze .wiątojerskiej dokumenty, weksle, kwizty, rachunki remontowe z mieszkania. zwrot wynagrodzę  
Teatr NA Iszo Roo dziś uroczysta premiera - sztuka w 3 aktach (10 odsł) J. Lateinera, reż A Samberga w rolach gł  
Nadszedł nowy transport damskich palt pluszowych  
zmarł, b. przemysłowiec, działacz społ żona i córka  
Unieważniam zagubione: Meldekarte 4196, list, legitymację TOZ 273  
"Z okazji urodzin zasyłają moc życzeń Lusia i Olek ; Rejowiec, w styczniu"  
Akcja Pomocy Zimowej - coraz energiczniejsza w 11 i 12 podzelono razem 467 par obuwia z drewnianymi spodami - ŻTOS - 242 pary do podziału, punkty dla przesiedle,ców - 107 par, patronaty - 86 indywidualne - 32 pary obecnie KD otrzymały dalsze 1000 par  
Sprawa wydawania śniadań w ramach Akcji Pomocy Zimowej przybiera realne formy. Rozpoczęto w 7 kuchniach wydawanie pierwszych 1000 śniadań - talerz zupy i kromka chleba. Cena - 30 gr  
Pijalnie kawy gorącej, czynne z ramienia APZ, cieszą się dużą frekwencją. w przeciągu pierwszych 10 dni 01 wydano 47000 kubków kawy. Ostatnio, gdy mrozy dają się dotkliwie we znaki, ujawnia się szczególnie dobitnie pożyteczność pijalni  
ACz w towarzystwie AW i SH - zwiedził szkoły powszechne w dz ż. Był obecny na lekcjach w szkołach: i stwierdził należyty poziom nauczania oraz dobrą frekwencję uczniów uczennic w wyniku konferencj ACz polecił przzynać przydział art żywnościowych celem polepszenia jadła dla dzieci, przydział węgla dla ogrzania szkół i wreszcie zarządził, by ustalone do tego sprzątaczki uporządkowały zewnętrzny wygląd szkół.  
Władze udzieliły zezwolenie na uruchomienie 3-mies. kursów przeszkoleniowych dla nauczycieli oraz 1-rocznych kursów pedagogocznych dla absolwentów gimnazjów, liceów i seminariów nauczycielskich. Będą się dzieliły na 2 dzały: judaistyczny i amtematyczno-przyrodniczy z sekcją judaistyczną przygotowania celem otwaria kursów w najbliższym czasie  
Szanowny Panie redaktorze! grono rodziców ortodoksyjnych - serdeczne podziŁękowania za apel umieszczony w w GŻ z dn 18 bm, o otworzenie szkoły religijnej w małej dzielnicy - apel wywarł pożądany skutek. W najbliższym czasie bądzie otwarta szkoła religijna przy ul. Śliskiej, co stanowi wielkie dobrodziejstwo dla licznych rzesz ortodoksyjnych w małej dzielnicy  
Przewodniczący RŻ wszczął szeroką akcję pomocy przesiedleńcom z ulic Fanciszkańskiej, Bonifraterskiej, Sapieżyńskiej, Koźlej, Ś-to jerskiej, Mławskiej, oraz Elektoralnej, Zimnje, Mirowskiej. Ogółem - 20.000 osób. 2894 podań o zapomogę na przeprowadzkę - pozytywnie ok. 2800 licząc przeciętnie 4 osoby na rodzinę, blisko 12.000 osób korzystało z pomocy RŻ dla przesiedlonych - 60%. wydatkowano 190.000 zł  
Rozda w terminie na kupon 16 kart żywn koloru żółtego na m. 01-42 po 270 gr cukru w cenie 3 zł za kg - danina spożywcza 2 zł od kg, co stanowi 1,35 za porcję  
Sprawa kuchni dla pracowników RŻ - poruszenie po artykule w GŻ (przez pryzmat) zwołano ogólne zebranie pracowników do rozpatrzenia stanu rzeczy - omówono sprawę, uchwalono szereg rezolucji, mających na celu polepszenie stanu kuchni - m.in postanowono urządzić dyżury urzędników w kuchni, sprzedawać chleb dla urzędników po cenie urzędowej itd. Wybrano Patronat kuchni, m.in:  
dr, choroby wewnętrzne powrócił  
w pierwszą bolesną rocznicę śmierci niezapomnianego jedynego synka naszego nad grobem nabożeństwo żałobne rodzice  
Kupię okazyjnie ubrania oraz bieliznę  
odnajmę lub wydzierżawię sklep lub część Ogrodowa. Wiadomość  
Unieważnia się zagubioną legitymację nr 1318, wydaną przez transferstelle na nazwisko... zbieracz złomu  
zmarł po długich i ciężkich cierpieniach żona, synowie, rodzina Kondolencje dla Aleksandra - współpracownika i kolegi - z powodu zgonu ojca Abrahama R - redakcja i adm GŻ  
Otwarcie rzez Centos obszernego Domu Noclegowego dla dzieci ulicy. Już 1. dnia - nocleg i schronienie 60 dzieci. Pomieści ok. 100, dla bezdomnych dzieci z półinternatu. Dzieci przebywająca cały dzień w półnternacie - udają się wieczorem do Domu Noclegowego - koplacja - po kolacji pogadanki, czytanie zbiorowe, lub śpiew chóralny - na spoczynek do własnych łóżek. Każde dziecjko rozporządza łóżkiem-praczą, ma swój amterac, czystą po.ciel i nocną koszulę. Serdeczna opieka wychowawcza i sanitarna  
Z kroniki żałobnej zmarł w Warszawie - powszechny żal ludzi pióra i działaczy  
Z kroniki żałobnej niespodziewanie zmarł działacz kulturalno-społeczny  
zmarł znany opiekun biednych  
ZZ rozdzela stopniowo w ciągu 0-42 na kupon nr 28 kart żywn na 01-42 oraz na kupon 7 dodatkowych kart dla dzieci serii B - po 250 gr marmolady w cenie 9,60 za 1 kg oraz na kupon nr 29 i nr 12 kart dodatkowych dla dzieci serii B - po 250 gr miodu w cenie 9,60 za 1 kg. Marmolada pakowana jest w tekturowych pudełkachh po 1 kg lub w beczułkach. Miód pakowany jest tylko w pudełkach 1-kilogramowych. marmoladę i miód otrzymają wszyscy bez wyjątku mieszkańcy dzelnicy, zgłaszanie zapytań odnośnie terminu rozdziału w poszczególnych sklepach - jest bezprzedmiotowe na kupony 32 i 33 kart na 01-42 ZZ rozdziela po 3 kg brukwi na każdy kupon w cnei 1 zł za kg ZZ zezwala tym, którzy nie zrealizowali akrt 11 i 12.41 - na odebranie zamiast kartofli na kupony 32 i 33 kart listopadowych i 33 kart grudniowych - po 5 kg brukwi na każdy z kuponów w cenie 1 zł za 1 kg  
Wydział opałowy przy ZZ uzyskał przydział węgla drzewnego dla rzemieślników (do prasowania) i osób prywatnych. W związku z brakiem prądu w Dzielnicy żyd, przydział węgla drzewnego stanowi wielkie udogodnienie dla ludności Zgłoszenia przyjmuje:  
3. z rzędu koncert na rzecz PZ. - mała ilość solistów, leóiej zorganizowany niż 8-01 w Feminie MA: arie z opery 0Paryż i helena" Glucka, dwie arie Cherubina z opery Wesele Figara, pieśni Schumanna i Brahmsa po przerwie - młody skrzypek - slławna sonata z tryllem diabelskim tartiniego, 2. część koncertu skrzypcowego KArłowicza udany koncert zakończył baryton KG - szereg aryj i pieśni Mozarta, Gounoda, beethovena, Giordano akompaniował ZW  
dr med, choroby wewnętrzne obecnie:  
Lekarz dentysta choroby jamy ustnej i zębów obecnie:  
Obiady domowe smaczne Dawniej pensjonat w Otowcku  
bank Spółdzielczy Dzielnicy ŻYd w W z.o.o. podaje do wiadomo.ci, że z dniem rozpoczyna działalność: 1. przyjmowanie wkładów 2. udzelanie kredytów 3. przyjmowanie wpłat na rzecz osób trzecich 4. inkaso weksli i dokumentów 5. uzyskiwanie zezwoleń Władz w sprawach bankowych 6. pośredniczenie w załatwianiu innych spraw bankowych  
Książki całe księgozbiory kupię  
Zaguboną Meldekarte unieważnia się  
Inteligentna samotna Pani, w średnim wieku, poszukuje pracy przy chorym-chorej lub poprowadzi gospodarstwo Wzorowa czystość - dobra znajomość kuchni  
"Sprawy komunikacyjne dzielnicy żydowskiej Ruch pieszy na odcinku chodnika łączącego obie strony ul. Chłodnej został zamknięty; natomiast otwarty został most nad ul Ch, przez który odbądzie się ruch pieszy m. częścią pn i pd dzż W pierwszych dnach lutego - nowa trasa omnibusowa - będzie łączyła Gminę poprzez Grzybowską-Żelazną-Nowolipki-Karmelicką z Franciszkańską względnie od Solnej przez KArmelicką do Nalewek poza tym są przewidziane krótkie przejazdy ulgowe, na krótkiej trasie. Zostaną też wprowadzone bilety przesiadkowe na omnibusach. Na nowej trasie kursować bądą większe wozy ć bądą mogły pomieścicć większą ilość pasażerów - wygodniejsze urządzenia wewnątrzne - lżejsze konstrkcje wozów (łożyska kulkowe) - szybszy przejazd. Kierownictwa omnibusóów uwzględnia reklanacje i zażalenia"  
pogrzeb Abr Roz - Boncze. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy Karmelckiej - wielka rzesza ludzi - wiele osobistości .wiata kultury- literaci, dziennikarze. Kondukt przeszedł ulicami dzielnicy zatrzymując się przed b. Synagogą "Szaarej Cyjon". Na cmentarzu żegnali w imieniu kolegów modły żałobne: Przewodniczący - honorowy grób w tzw. "Alei literackiej"  
wskutek nieoczyszczenia chodników ze zlodowoaciałego śniegu ofiarami ślizgawicy padły 3 osoby 7 ciężkie obrażenia cielesne  
ZZ rozdaje w 01-42 na kupon 51 kart aprowizacyjnych kol żółtego na 01 - po 5 kg brukwi w cenie 0,75 za 1 kg. Rozdział odbywa się w następujących składach: na kupon 16 - 270 gr cukru 3zł za kg+ danina spoż 2 zł od 1 kg, co stanowi razem 1,35 za porcję  
laureatka międzynaroddowych konkursów tanecznych - zdobyła odp markę jako tancerka wyższej klasy poranek benefisowy - zaznajomienie publiczności z nowym programem choreograficznym - Clou programu: fantazja biblklijna w siedmiu częścach pt. "Salome" - dała dowód, ile prawdziwej wymowy może dać sztuka taneczna z właściwym sobie ferworem odtańczyła taniec hiszpański, Carmeniadę i Faruke de Fay’a na zakończenie - wraz z zespołem - efektowny numer panowie w cylindrach ponadto brali udział:  
Obwieszczenie ZZ: w przedmiocie daniny kons od mąki i cukru w wys. zł 150 od 1 tony i zł 2000 od 1 tony cukru: I. cena chleba wynosić bądzie 0,90 za 1 kg, cukru - 5 zł za 1 kg II. zasady rozdziału: 1. przydział mies dla mieszk - 2 kg chleba 2. dodatkowy przydział miesiączna dla SP - 10 kg 3. Dodatk. przydział dla przebywających w szpitalu, internatach itp, prac RŻ oraz robotników szcz ważnych przeds - 4 kg III. Dla grup, które otrzymują spec. przydziały zostaną wydane karty dodatkowe  
byli właś- f-my LILIPUT zawiadamiają woją klientelę, że otworzyli Wytwórnię ART SPOŻ "MEWA" i polecają znane ze swej dobroci: proszek do pieczenia, olejki i aromaty do pieczenia, cukier wanilinowy, sur. cynamonu itp. wysyłamy za zaliczeniem po otrzymaniu zadatku  
Rodzinie Korman w Radomiu z powodu śmierci ich nieodżałowanego Ojca wyrazy serdecznego współczucia składają:  
rozstał się z tym światem, nasz nieodżałowany pogrzeb - 6-01 żona, córka, matka, siostra, brat i rodzina  
niemieckiego udyiela absolwentka liceum niemieckiego, Konwersacja  
Pracownica domowa poszukuje na stałe lub przychodnie. Oszczędnie gotuje, pięknie pierze, długoletnie świadectwa, rekomendacje. Wiadomość:  
krem "ODMROŻOL" Marcel Jedyny skuteczny na odmrożenia lub zaczerwienienie skóry od mrozu, polecany przez lekarzy. Żądać w aptekach, drogeriach, itp. Sprzedaż hurt w:  
Lekarz dentysta, obecnie:  
ZZ: kontrola sklepów i warsztatów. Zlustrowano: 23 firmy obuwiane i 13 firm art. włókienniczych. Aby honorowały karty zapotrzebowania, wyliczały się z surowców ZZ zakupił pewną partię obuwia - bezp. do opieki nad dzieckiem w mies. sprawozdawczym (jakim?) - zezwolenie na nabycie do sukcesywnej dostywy 1500 par obuwia na drewnianych spodach oraz skóry miękkiej na produkcję w dzielnicy 100 par obuwia  
Praca w kierunku polepszenia jakości chleba prowadzona jest stale z niesłabnącym napięciem w 12-41 cofnięto kontyngent jednej piekarni jako karę za zły wypiek, 11 piekarniom zmniejszono kontyngent, 6-ciu zwiększono. W końcu mies. funkcjonowało 58 piekarń kontyngentowych  
ZZ 12-41: kontrola 835 sklepów rozdzielczych spożywczych. Kontrola artykułów kontyngentowych: marmolada, miód, cukierki, w pierwszym rzędzie: chleb  
ZZ czyni starania u Władz o przydział nafty, świec, karbidu. W związku z tym przeprowadzono w grudniu lustrację sklepów mydlarskich  
Celem stwierdzenia stanu liczebności Dzielnicy została przeprowadzona ankieta meldunkowa na dzień 31-01-42. - za pośrednictwem prowadzących meldunki. Odebranie kart - dziś, - . osoby które nie złożą karty ankietowej 1-02 będą karane grzywną 500 zł z zamianą na areszt Ankieta ma na celu stworzenie rejestru meszkańców dz ż, co da ludności możność załatwienia wszystkich swoich spraw związanych z ewidencją ludności w trybie uproszczonym i przyspieszonym  
Turniej szachowy na rzecz PZ zostanie zorganizowany wielki turniej z udzałem najwybitniejstzych szachistów o prymat szachowy Dzielnicy Żydowskiej w W. Liczne nagrody Ostateczny termin zgłoszeń: 3-02 mają się zgłosić w lokalu ŻSS, Tłom.5 II p 10-4 po południu.  
Włożył do małej lampy karbidowej 1/2 kg karbidu, który polał wodą. Karbid zaczął lasować, a lampa wybuchła - wskutek czego powstał ogień, który zaledwie dało się ugasić wspólnymi siłami wszystkich lokatorów domu  
WD: W mieszkaniu JŁ zajęła się ściana od bardzo rozpalonego piecyka. Obwodowy SP pożar ugasił  
"WD: Poślizgnięcia - na Grzybowskiej K.L. złamał nogę, na Krochmalnej - prof. dr. A.N. - złamał obojczyk; obu pozostawiono na domowym leczeniu Na Zamenhofa - Jakub F. złamał obojczyk; na podwórzu Gminy upadł Izrael N i zwichnął sobie nogę. na schodkach omnibusu poślizgnął się i spadł na jezdnię Feliks Z - ogóólne potłuczenia"  
ukardziono w omnibusie (dyliżansie żydowskim) dyplom magisterski oraz dowód osobisty i kartę pracy - J.E ZM - urzędnikowi Wydz. opałowego ukradziono z piwnicy większą ilość węgla, koksu i drzewa węglowego  
koncert symfoniczny: Eroica - dyr. młody kapelmistrz IH - po raz pierwszy . Debiut nie stał pod dobrym zankiem - zbyt mało prób. Pan H ma subtelne poczucie frazy, jego tempa są prawie bez wyjątku właściwe, gestykulacja - skromna i opanowana, ruchy - wyraźne i celowe wykonano także po raz pierwszy uwerturę "bajkę" Moniuszki w części solowej - LB wykonał bacha Chaconnę, Karnawał Schumanna oraz na bis - Scherzo cis-moll Chopina  
Na drugim z rządu koncercie na PZ - pianista RW - odegrał szczególnie ciekawy program - Bach (fantazja organowa, fuga g-moll, dwa organowe preludia chorałowe w opracowaniu Busoniego), beethoven, Chopin, Liszt, Prokofjew - doskonała technika fortepianowa  
Nowa sztuka - niezwykłe powodzenie. Rolę tyt. młody, utalentowany artysta sceny lwowsloej w gł rolach: reż. A Marek - także współautor sztuki Dr Berghof  
zmarła nieoczekiwanie Członkini zarządu Wychowankowie Internatu Twarda 7  
dr , ginekolog  
Dr, analizy lekarskie obecnie:  
Pracownia obuwia ortopedycznego, obecnie:  
zakład fotograficzny "FOTO-FORBERT" chłopiec na naukę potrzebny  
Spodnie! Bryczesy, golfy, szyje, przerabia - specjalista  
Sklep duży, Elektoralna - przyjme wspólnka - propozycje. Pośrednicy pożądani wiadomość:  
Pokoju umeblowanego, możliwie z telefonem, przy kulturalnej rodzinie poszukuję dla samotnego. Cena obojętna oferty: Leszno 67, dozorca  
Lokal po domowych obiadach na inny cel do objęcia  
Akcja Pomocy Zimowej - są jeszcze ludzie, którzy mogliby pomóc. Kierownictwo Przewodniczący RŻ, uważając, że osoby złośliwie uchylające się od spełneniea obowiązku PZ, powinny ponieść konsekwencje zarządziłą, aby przy załatwianiu sparw w instytucjach RŻ żądać okazania świadectwawo uchwaliło wydawać ofiarodawcom zaświadczenia stwierdzające spełnienie obowiązku na rzecz PZ  
zmarł, rabin niespodzana śmierć, po krótkiej chorobie w pogrzebie - rzesze ludności przemówienia żałobne:  
zarządzeniem władz z dzż - może być wysyłana wszelka korespondencja z ofrankowaniem znaczkami jedynie tykimi, jakie posiadają wizerunek jakiegoś gmachu albo krajobrazu znaczki z podobizną do użytku w korespondencji z Dzielnicy - wzbronione ceny na znaczki - podniesione o 100% nie przyjmuje obecnie poczta w dz. listów poleconych do Litzmanstadt - chwilowe aż do oficjalnego odwołania. Korespondencja zwylkła do skrzynek pocztowych - także ne dochodzi do litzmanstadt - jest zwracana nadawcom bardzo dużo osób, nie mogąc się dostać doo ekspozytury wskutek tłoku, jak tam zawsze panuje - przybywa na Pocztę, pragnąc tam uiścicć opłaty na rzecz Zarz. miejskiego Wszelkie właty - tylko w ekspozyturze ZM - Mar. q  
WP-H i Inspekcji handlowej - wydawać będzie zezwolenia na zajęcie gruntu miejskiego (ulice i place) ustawianie kiosków, stoisk, szafek itp.  
ZZ rozlepił na ulicach zawiadomienie o zwrocie obranej od mieszkańców pożyczki zł. 1 500 000 Jako zwrot pożyczki ZZ wydawać bądzie konsumentom zupełnie bezpłatnie w ciągu miesąca lutego chleb na kupony nr 1-8 kart lutowych oraz na kupony 1 i 2 kart marcowych cukier - na kupon 16 kart lutowych 270 gr  
sprzątanie - zorganizowano grupę żydowskich sprzątaczy ulic - 100 osób spośród byłych dozorców przewważnie  
Wszystkim, którzy okazali mi tyle serca w czasie mojej choroby, a w szczególności: siostrom szpitala Czyste  
Sztuka lateinera Iszo Roo - zła żona, unowocześniona, wytrawny reżyser AS - osnuta na historii wodza Abnera jego żony Izebl  
Zmarł, b. dyrektor koncertów państwowego Konserwatorium Muzycznego w Warszawie - miłośnik muzyki kameralnej  
dr, choroby wewnętrzne  
wewnętrzne, szczególnie serca, wznowił przyjęcia godz 3-5  
Skład Apteczny posiada specyfiki i zioła krajowe i zagraniczne, świeże pijawki. Ceny niskie  
Zgubiono teczkę czarną z dokumentami. Proszę o zwrot dokumentów za wynagrodzeniem:  
w drugą bolesną rocznicę śmierci naszego niezapomnianego Męża i Ojca nabożeństwo na cmentarzu żona, córka, siostra i rodzina  
Pianistka wirtzozka, rutynowana pedagogiczka udziela lekcji, pozwala ćwiczyć. Oferty sub "pianistka"  
Wynajmę połowę sklepu, róg Smoczej i Nowolipek, ruchliwy punkt. Wiadomość:  
Unieważniam zgubioną legitymację prowadzącego meldunki - wystawioną przez WZN RŻ na nazwisko:  
Skradzioną legitymację dozorcy - wystawioną przez RŻ na nazwisko: unieważniam  
Zagubiony dowód osobisty, unieważnia się, Zwrot wynagrodzę  
Ostrzeżenie! Doszło do naszej wiadomości, że od zmarłej w dn. 18-11-41 krewnej naszej... współwłaśc. nieruchomości wyłudzono na krótko przed śmiercią pwne zobowiązania na piśmie m.in. odnośnie wymienionej nieruchomości, przeto ostrzega się ewent. niesumiennych kontrahentów, że - niezależnie od kroków podjętych u Władz na drodze karnej - żadne zobowiązania zmarłej nie będą przez spadkobierców uznane , albowiem zmarła od szeregu lat cierpiąca na uwiąd starczy i na poważną chorobę umysłową, nie była zdolna do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań (odnośne dowody, m.in zśWIADCZENIA LEKARZY-PSYCHIATRÓW SĄ W NASZYM POSIADANIU), Spadkobiercy  
Kupię pianino używane, dobrze zapłacę  
Proszek jajeczny "ERIKA" zastępuje w zupełności naturalne jajko. Żądać wszędzie. Spółdzielniom, instytucjom rabat. Wytwórnia  
Judytę P, d Bagatela 14. ... bardzo proszę o podanie adresu , M.H. Tarnów,, Marcina 5/4  
Fotograf lub fotografistka poszukiwana natychmiast do zakładu fotograf  
Kto wie cośkolwiek o: ... zam we Lwowie, gorąco proszony jest powiadomić rodziców:  
ZZ rozda na kupon 43 karty apr z 01-42 po 1 kawałku (wagi 80 gr) mydła toaletowego oraz po 1 paczce (250 gr) kontyngentowego proszku do prania za łączną cenę 1,60 zł mydło i proszek winny być łącznie przez konsumenta wykupione i odebrane  
Działalność Biura Kwaterunkowego - w 12-41: 343 podania o przydział samodzielnych lokali mieszk., 912 - o pokoje sublokatorskie, 46 - lok. przemys-han w starej dzielnicy (bez przyłączeń) przydzielono 138 lok. mieszk, w których - 591 osób, w nowoprzyłączonej części dzielnicy - 1380 lokali dla około 10.000 osób Komisja Obywatelska rozpatrywała podania: kat. A (urzędnicy) 411, kat. B (zawodowo czynni), 544, kat C (inni) 2715. Wszystkim petentom, którzy posiadali od 4 punktów wzwyż (na podstawie kwalif. KO) przzynano mieszkania 714 podań o lok p-h - 228 przyznano lok handl w starej dzielnicy przyznano 40, w nowej - 23 ŻTOS - przydzielono 8 lokali ( 4 na kuchnie), Komisji Opieki nad przesiedkleńcami - 2 lok, Centos - budynek przy Wolność 14, RŻ - 1 lokal, ZZ - 1, Z. ginekologiczno-położniczy - 2, ekspozytura elektrowni - 1 lokal. 1140 nakazów sublokatorskich dla ok. 3000 osób  
Kierownictwo SP wydało okólnik o obowiązku interwencji funkcjonariuszy (na służbie i poza służbą) we wszelkich wypadkach ulicznych. Funkcjonariusze brali udział w akcji przeciwepidemicznej, doprowadzania do pracy opornych płatników, konwojowali wozy zwożące cegłę do budowy murów. Z chwilą włączenia części Chłodnej, Żel, Nowolipie, Wolność itd. - SP opieczętowała lokale w nowoprzyłączonych domach - objęła osterunki na granicach przył. ulic, dopuszczając tylko osoby z nakazami KSP Biura Kwaterunkowego  
KONKURS W związku z uruchomieniem Zakładu dla Kształcenia Nauczycieli Szkół Powszechnych (Pedagogium) rozpisuje się niniejszym konkurs na stanowisko dyrektora. Wymgane: wyższe studia, pełne kwalifikacje nauczycielskie, długoletnia praktyka w szkołach średnich wzgl seminarium nauczycielskim, możliwie na stanowisku kierowniczym oraz znajomość języków. Podania ze szczegółowym życiorysem -- kierować do:  
Otrzymano od Władz zawiadomienie, że polska straż ogniowa będzie brała udział jedynie przy gaszeniu większych pożarów w Dzielnicy. Mniejsze mają być likwidowane we własnym zakresie, przy czym miejska straż ogniowa dostarczy potrzebnego sprzętu strażackego.  
dr wznowił przyjęcia - skórne, weneryczne, płciowe g. 4-7  
choroby oczu, obecnie:  
dr choroby nerwowe i płciowe, obecnie:  
dr, ginekolog, obecnie:  
Dr, choroby kobiece obecnie:, godz. 3-5  
Otwarcie nowego Internatu Centosu skromna, ale podniosła uroczystość - internat dla sierot z punktów dla przesiedleńców - przeszło 70 sierot w wieku przedszkolnym inscenizacja i pieśni wykonane przez dzieci w języku polskim i żyd  
Recenzja Dr Berghof... [Herman Czerwiński] odzwierciedla (powieść Pollatschka) zagadnienia praktyki lekarskiej z punktu widzenia literackiego i najstraszliwszej tragedii ludzkiej, Atakuje świat lekarski odsłaniając kulisy medycyny. Am. - zdołała skondensować w 3 aktach (8 odsł) niezwykłe bogactwo akcji, trzymają widza od 1 do ost. odsłony w napięciu. Dwie kapitalne postacie: Jab Berghof lekarz-ideowiec, dr Jan Axt (naturalny ojciec Berghofa) - artysta życia, cynik B. dobrze wypadło konsylium lekarskie  
koncerty [wiktor Hart.] cotygodniowe wieczory kameralne stoją na coraz wyższym poziomie. HM - unika często granych utorów, grała: sonatę 3. es-dur Beethovena oraz sonata nr 1 a-moll Schumanna. Doskonałe wykonanie partie fortepianowe wykonał arcystarannie p. JF. W części wokalnej: H.Ostrowska - kilka aryj starowłoskich oraz szereg włoskich nowoczenych - akompaniował ZW  
Władze zezwoliły na uruchomienie Kursów Politechnicznych - utorzona rada Opiekuńcza Kursów ddla nadzorowania - przew. A. Cz. Zostaną otwarte z końcem bm. technicy wyższego szczebla - pomocnicy inżynierscy i przyszli inżynierowie ruchu fabrycznego. dla młodzieży od. 17. lat po maturze - 4 semestry po 5 miesięcy - od 3 . semestru podział na 2 wydziały: Budowy Maszyn i Ruchu Fabrycznego oraz Wydział Elektrotechniczny. 44 godz tygodniowo wykładów, ćwiczeń, kreśleń i praktyk  
Odbyło się posiedzenie Komietetu Naczelnego PZ - uchwalono otwarcie nowych pijalń kawy oraz warsztatów wyrobu obuwia z drewn. spodami odbyło się otwarcie warsztatu poprawiania starej odzieży w ramach akcji PZ  
Odbyło się uroczyste otwarcie Turnieju Szachowego Dz Ż w ramach Akcji PZ wzięli udzuał najwybitnejsi szachiści dzielnicy turniej odbywa się w salach Wydziału Opałowego do 31-03 5-8 wiecz  
zebranie działaczy społecznych - z inicjatywy Centosu- omówiono akcję pomocy dzieciom z ulicy  
uroczyste nabożeństwo kazanie - Bałaban  
ZRZŻ uzyskał węgiel drzewny dla celów warsztatowych. Natychmiast złożyć podania - którym warsztatom niezbędny do produkcji  
ZZ od końca ub. mies przystąpił do rozdziału pewnej ilości ogórków kwaszonych z własnych kwaszarni w cenie hurtowej dla punktów rozdzielczych 48 zł za kopę. Drugi art - sałatka ajrzynowa w szklanych słojach po 4 i 5 kg każdy w cenie 6,50 za kg loco magazyn ZZ. przy sprzedaży sałatki w słojach i beczkach pobiera się tytułem kaucji za słój 4 kg - 12 zł, za bezkę - 75 zł Sprzedaż wspomnianych artykułów - w Biurze 10-14  
WD:Kelman Ł sprzedawał karbid zawierający jakiś środek wybuchowy (tanio - 6 zł za kg) - wybuuchał w lampie - powodując huki w mieszkaniach. W jednym wypadku doznała oparzenia twarzy rąk dr B.M. - wniosła skargę przeciw sprzedawcy karbidu. Przyznano jej odszkodowanie inny kupiec sprzedwawał karbid zawierający mało karbidu,a dużo piasku. Sprawa oparła się o kolegium polubowne - nakazało zwrot pieniędzy  
WD: U urzędnika ZZ wykradziono ze spiżarni w korytarzu kilkanaście kg miodu sztucznego, kilkadziesiąt kg marmolady, cukru, kawy bonowej, cukierków itd. Jakubowi L wykradziono z piwnicy kilkadziesiąt kg drzewa i węgla U dra HN wykradzono w omnibusie legitymacje służbowe i karty pracy  
Wybuchła walka na noże między OP a FC przy współudziale wielu adherentów stron walczących współziomków z Grodziska względnie Łowicza. kres - SP - do aresztu  
W drewnianym kiosku zajęły się ogniem półki.Przyczyna: nieostrożnwe obchodzenie się z lampą karbidową  
Ostatnio miały miejsce - z powodu panujących mrozów - zamarzniącia rur wodociągowych w różnych domach. Wywiera to wpływ b. ujemny na stan sanitarny. Dom względnie mieszkanie zostaje pozbawione dopływu wody, zlewu oraz ubikacji. Przy odwilży zachodzi jeszcze niebezpieczeństwo pęknięcia rur i zalewu mieszkań i piwnic. Należałoby już teraz podjąć energiczne kroki - co jest obowiązkiem administracj domów  
koncert [W. HArt.] przybyli do dzielnicy wybitni muzycy - podniósł się poziom. Poranek symfoniczny. Aria Bacha na strunie C, menuet Boccheriniego - kwintet smyczkowy, symf. g-dur Haydna solowa część - DZ koncert skrzypcowy B-dur Beethovena z orkiestrą. nieskazitelna, czysta tonacja, świetna techniak  
Unieważnia się skradzione: do, nominację i legitymację dozorcy domu na:  
Unieważnia się skradzioną legitymację Izby Lekarskiej  
Gorące serca zwalczą mróz! - hasło PZ. Referat Pomocy najuboższym - działalność: kuchnia ruchoma. Kierownictwo referatu - w Gminie, 2. piętro. nowozorganizowany referat jest "dzieckiem" H. Czerwińskiego, pioniera wszelkich akcji niesienia pomocy - dawniej jako referat Akcji Doraźnych. Zniesiona wielotygodniowa pocedura.. Wystarczy spojrzenie jednego z kierowników, by nieomylnie stwierdzić, czy ma się do czynienia z potrzebującym 3000 śniadań dziennie wydaje się obecnie sam kierownik wypisuje dyspozycję do magazynu na paczkę żywnościową: 1 kg chleba, moód, marmolada, kawA, SACHARYNA  
odbył się wieczór żałobny ku czci bp M.B.. Kilkaset osób z towarzystwa naszej Dzielnicy, wielu dziiałaczy przemówienia:FCz na pianianie - szereg nastrojowych utworów p. Cz - recytowała utwory zmarłego poety  
zasady reklamowania mąki: po otrzymaniu mąki należy zawartość każdego worka zbadać bez otwierania worka - przez nakłucie tzw. "sztycherem". W razie stierdzenia, że gatunek wykazuje jakieś poważne braki, należy niezwłocznie o tym donieść referatowi Piekarń i ROzdziału Chleba przy ZZ, pozostawiając worki zamknięte. Kontoler - pobierze na miejscu próbkę oraz stwierdzi jej ilość . jednak tylkow w orkach zamkniętych  
w 02-42 na bony: miód na nr 20 i nr 21 kart dla dzieci marmolada - nr 28 i 28 kart dla dzieci ceny miodu i mar - 9,60 za kg  
W związku z nieoczyszczaniem terenu z zamarzniętego śniegu, uniemożliwiającego ruch pieszych, dzielnicowi II rejonu zostali zmuszeni do zgłoszenia wnosku o aresztowanie niedbałych dozorców ... należy podkreślić specjalnie stan chodnika na ul Karmelickiej, która pomimo że jest bodaj najgłówniejszą w Dzielnicy, jest najbardziej zaniedbana  
Z radością czytamy w Gazecie ogłoszenie o konkursie na dyrektora Pedagogium.. przestudiowałam ogłoszenie ,,, kwalifikacje A GDZIE MOWA O KWALIFIKACJACH JUDAISTYCZNYCH? PRZEOCZENIE? BŁąD W DRUKU? NIEMOżLIWE DYREKTOR ZAKłADU pedagogicznego - wychowawca przyszłych z kolei wychowawców - czy wytarczy, że wykaże się ogólnym cenzusem naukowym?... pierwszym warunkiem powinien być pozytywny stosunek do kultury żydowskiej, oparty na głębokiej znajomości itwórczości w tej dziedzinie... winien być człowiek, który nie tylko uczyć potrafi ale i wychowywać w zdrowym, yżdowskim duchu,,,, (jedna z wielu)  
Lekarz dentysta, przeprowadziła się: d. Franciszkańska 10  
wznowił przyjącia, choroby wewnętrzne  
Lekarz dentysta obecnie:  
Kupię gazowy piecyk (Atis, Mars) w dobrym stanie do łazienki Zgłoszenia:  
Księgarnia poleca wszystkie hebrajskie książki szkolne, słowniki oraz samouczki obecnie:  
Salon fryzjerski dla pań i panów "HELENA" dawniej Chmielna 20, Sienna 33 obecnie: parter, światło elektryczne  
Rozdział opału dla najuboższych 100 tom wągla - porcja 20 kg na rodzinę po 30 gr za kg opał - w punktach rozdzielczych opału na karty opałowe na imię głowy rodziny. Rozdzielono w 449 domach Planowaną ilość węgla podwyższono - rozdzielono 109 380 kg węgla na 5469 kart  
zespół "Studio" wystawił na deskach NTK sztukę "Szczęśliwe dni"... świeżość, wakacyjna atmosfera młodzieży francuskiej, wzruszają szczerym sentymentem, lekką ironią i szczerą egzaltacją. Młoda autorka po mistrzowsku oddała ducha francuskiego, wdzięcznie skomponowała tango, niepotrzebne dłużyzny w 1. akcie Młodzi artyści-amatorzy - niekłamane zdolności Szczęśliwe dni wyodrębniają się wśród sztuk dzielnicy jako wyraz dążeń kulturalnych lepszej części naszej młodzieży... Na warsztacie znajdują się jeszcze dwie "młode" sztuki ,,, zesopł Studio zajmie odpowiednią pozycję w świecie artystycznym [C.K.]  
U nas w Rejonach - szopka policyjna [H.Cz] Szopka obiegła już szereg lokali (ostatnio Negresco) - fundusze na pomoc dla kolegów - wysoki poziom. twórcy i część wykonawców - spośród SP. Godna uwagi technika wykonania postaci - nie kukiełki, ale czarno-białe sylwetki. Z wykonawców wyróżnili się: oraz anonimowa wykonawczyni pełnej wyrazu melodeklamacji ("Raport sytuacyjny"). świetnie wypadła charakterystyczna postać "pana kapitana" (tekst Jerrego). Wyróżniła się postać obwodowego L. na nutę "Piłem, kto mówi, że nie piłem", obwodowego Rafała L. jako Rafałka, wreszczie miniaturowego obwodowego Jakuba L. na melodię "Ach, dlaczego jestem taki mały". Żywe oklaski wywołało pojawienie się postaci obwodowego Józefa Jerzego H. (świetna karykatura) oraz podobwodowych: Cz i T z "Seporu" jako FLipa i Flapa. Całość wypadła nader interesująco  
WD: BM i UI grali w szachy, mieszkali w jednym domu. Zyczynali o 9 wieczór i kończyli o świcie. chcieli zostać mistrzami szachowymi DZielnicy. Przy jednej z partii wynikła poważna sprzeczka - bijatyka. Najpierw figury szachowe, a potem kryształy. krzesła i inne meble - o 2 w nocy cały dom został zbudzony. Sp położyła kres zapasom "szachowym"  
Poszukuję obszernego lokalu na skład mebli, front, parter, I piętro, okolice Leszna Zgłoszenia:  
Wydział Pracy - pośredniczy przy uzyskaniu zajęcia w 01-42 skierowano do różnych placówek 1029 osób (125 kobiet)  
Ze Związku Rzemieślników Żydów w zw z zarządzeniem Władz o przymusie prowadzenia ksiąg zakupów, Związek stworzył poradnię dla spraw tychże ksiąg. Związek otrzymał dalsze przydziały skóry kontyngentowej dla swoich członków. Rozdzielił m. swoich czł opał otrzymany za pośrednictwem Wydz. Opałowego Szereg warsztatów otrzymało zatrudnienie przy wyrobie cukierków oraz pudełek na zamówienie ZZ  
ZZ: 15-17 bm będą wydawane karty dla pracowników przeds i instytucji - do 18-02 mogą zarejestrować się w sklapach spoyżwczych do 21 bm - ZZ rozdzieli na kupon 51 kart na luty po 30 dkg kapusty kwaszonej i 10 dkg buraków kwaszonych za łączną cenę 1 zł do 22-02 na kupon 9 kart dodatkowych dla dzieci serii B po2 jajka w cenie 0,70 zł ta jajko na kupon 16 ZZ rozdzieli po 270 gr cukru bezpłatnie. ZZ otrzymał zezwolenie na zakup 1500 par obuwia oraz skóry na wyrób 1000par bucików.  
Ilość dzieci spożywających śniadania w szkołach wzrasta. W ub. miesiącu liczba śniadań w szkołach: 50.892 akcja sanitarna w szkołach - referat Sanitarny dokonał w szkołach 5263 pględzin lekarskich  
Centos uruchomił przytułek nocny dla dzieci ulicy - ok. 100 dzieci - za dnia w półinternatach Centosu Zostało stworzone Pogotowie Opiekuńcze - powstanie też schronisko dla ok. 250-300 dzieci - sprowadzone z ulicy przez SP do lokali schroniska - następnie do internatów Centosu  
Władze udzieliły zezwolenia na kontynuowanie akcji Pomocy Zimowej w lutym, marcu i kwietniu  
Władze zatwierdziły statut Instytutu Chemiczno-bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia, który stanowi ważną placówkę naukowo-utylitarną  
Wieczór Literacko-Artystyczny poświącony twórczości znanego literata-humorysty J. Obarzanka (Ob-nek), autora książki pt. "Nadir un wein niszt" (masz i nie płacz). program - bardzo urozmaicony. udzał wzięli okolicznościowe przemówienia na temat utworów wygłosili: Atrakcja - pierwszy występ chóru ludowego [h.cz]  
Z kroniki żałobnej zmarł wyższy funkcjonariusz SP - w Sp od chwili zawiązania - w stopniu grupowego,  
nadeszło do Dzielnicy 129.050 listów, 11.267 druków, 6885 paczek i 33.160 paczuszek małych. Zostało wysłanych - 160.215 listów i kartek, 2963 listów poleconych, 12.084 kartek zagranicznych, 2009 depesz, 6607 przekazów pieniężnych  
dr med. chorby dzieci obecnie: godz. 3-5  
dr., okulista obecnie:  
Zatwierdzone przez Władze Kursy rentgenotechniczne dla asystentów, laborantów i techników zapisy i informacje, codziennie 11-2 pop  
Zgubioną legitymację - nominację dozorcy - proszę zwrócić  
zmarła, Matka i Babka pochowana 29-01 synowie, córki, synowa, zięć, wnuki  
Odwiedziny w WELŻ - powszechna ankieta meldunkowa - rejestr ludność ż będzie podstawą do wydawania dokumentów osobistych - biuro adresowe - archiwum ludnościowe. Odwiedziliśmy Biura i przyjrzeliśmy się biegoei prac nad tworzeniem tego archiwum... W wielkich salach na parterze - biura i oddziały - przeprowadzają akcję ankietową. W długiej kolejce stoją prowadzący meldunki. Wszystko jest planowo zorganizowane. Ogromna praca, która ma objąć setki tysięcy kart żyjących w naszej Dzielnicy... Księga życia i śmierci . Formalnie ankieta 1-2.02, teraz kontakt z rządcami domów. W pierwszej sali na lewo - biuro w którym rządcowei składają zebrane i wypełnione przez miestzkańców kwestionariusze koloru seledynowego i malinowego, załączając przy tym księgi meldunkowe domów. Czarne te księgi życia i śmierci ludności... różnorodne pieczęcie.. cyfry... cyfry.... kartki ankietowe przechodzą do "laboratorium"... cały sztab wykwalifikowanych pracowników... przy długich stołach w całym szeregu sal. Siedzą urzędnicy uzbrojeni w długie, kratami przedzielone arkusze, w rękach ich błyszczą ołówki ostrospiczaste i pióra... wyławaiją z tego morza kartek dane o każdym mieszkańcu Dzielnicy.. powstają żmudną pracą zestawione, długie rubryki cyfr... Piętnaście roczników najmłodszych w Dz. - objaśnia W. .. zostaje ułożonych oddzielnie... powstaje rejestr naszych mlusińskich... będzie miał ogromne znaczenie np. przy wyznaczaniu szczepień ochronnych, przy przydzielaniu kart dodatkowych, przy wyznaczaniu przymusu szkolnego W "Kotle" - Kocioł - ostatnia duża sala - tu docierają kartki - szczegółowa kartoteka wszystkich mieszkańców... segregowane najpierw wg pierwszej litery nazwiska, następnie przechodzą do dalszych stołów, gdzie każdą literę układa sięw porządku alfabetycznym ... dalej wg imienia  
podajemy kALENDARZYK DNI, W KTÓRYCH RZąDCOWIE DOMÓW WINNI SKłADAć ZEBRANE ANKIETY od mieszkańców domów 19-02: Nalewki, Sierakowska, Stawki 20-02: Zamenhofa, Św. Jerska, Majzelsa 22-02:Muranowska, Bonifraterska 23-02: Dzielna, Niska 24-02: Gęsia, Franciszkańska 25-02: Miła, Szczęśliwa 26-02: Przebieg, Pokorna, Parysowska, Kamppinowska, Okopowa, Ostrowska 27-02: Żelazna, Chłodna 1-03: Zegarmistrzowska oraz wszystkie domy znajdujące się na ulicach niewyszczególnionych  
ZZ - bezpłatnie rozdziela po 270 gr cukru , na karty lutowe, odcinek 16 jajka dla dzieci - do 22-02 po 2 jajka znaczone stemplem na owalu z napisem "Zakł. Zaop." na nr 9 kart dodatkowych dla dzieci serii B Kwaszona kapusta i buraki - kupon 51 kart lutowych do 21-02 30 dkg kapusty i 10 dkg buraków łącznie 1 zł. Sklepy rozdzielcze mogą wpłacać na te produkty bądź w magzynie ZZ bądź w następujących punktach:  
Gdzie można dodatkowo zarejestrować bony na luty? W następujących sklepach rozdzielczych.  
wydane będą w 02 karty na 03 i dla dzieci urodzonych 1-01-28 i później serii DC osoby zamieszczone w meldunkach opłata za kartę - 0,30 zł. Prócz tego każdy wpłaca na RŻ - 2zł od każdej karty żywnościowej oraz na cele opieki nad dzieckiem- 10 gr od każdej żywnościowej i każdej dodatkowej DC. Opłaty do: karty nie odebrane w terminie - + 50 gr. Dla nowoporzybyłych i noworodków - karty 1 i 11 -03 22-02-4-03: konsumenci rejestrują odcinek 1 kart żywn dodatkowych w punktach rozdzielczych art spoż, zaś odc. 2 - w pkt. roz art mydlarskich. 5-03: punkty rozdzielcze przedstawiają we właściwym Biurze Okręgowym listy konsumentów wraz z odcinkami kontrolnymi i meldunkiem. 9-03: punkty rozdz mydlarskie...  
Biura Rozdz Kart Apr nr 2 i 3 zmieniły swoje siedziby. Obecny łączny adres tych biur:  
w bieżącym tygodniu zostanie uruchomiona nowa linia komunkacji omnibusowej na trasie: Ogrodowa - (róg Żelaznej) - Żelazna-Leszno-Karmelicka-Nowolipki-Nalewki-Franciszkańska- Nalewki- Nowolipki - Smocza-Nowolipie-Żelazna-Ogrodowa.  
Firmy branż: włókienniczej, obuwianej i pokrewnych, których towary przejęte zostały jesienią 1940, zechcą we własnym interesie zgłosić się do: w godzinach biurowych  
WD: wielki pożar wskutek nieostrożnego rozpalania w piecyku żelaznym. Zajęło się kilka mieszkań. przybyła straż ogniowa, pożar ugasiły  
WD: listonosz z listem. W domu tylko małe dzieci. Jedno poszło so sąsiada pożyczyć pieniądze na uiszczenie opłaty pocztowej , niesumienny listonosz skorzytał z okazji i zabrał paczkę masła  
paczkonosz przyniósł paczkę, która miała zawierać 2 kg masła, 1 kg sera i inne. Przy otwarciu okazało się, że zawierała ona jedynie obierki z kartofli  
Premiera - widowisko "Cu szpejt". Sztuka przygotowana wielkim nakładem pracy i kosztów  
po premierze - wystawił komedię muzyczną w 3 aktach i 6 odsłonach "Wus majdłech darfn wisn!". Powiększony zespół, balet IP  
Teatr zaskarbił już sobie sympatę publiczności. Rekord powodzenia pobiła obecnie wystawiona komedia w 3 aktach "Pan Hrabia to ja!"  
Sprawa mac na pesach - Akcja Pomocy świątecznej posiedzene RŻ. ZZ zajął się sprawą dostarczania mac na Pesach. rada uchwaliła, by ZZ czynił starania o przydział mac poza kontyngentem uchwalono czynić starania o mace i lepszy wikt dla podopiecznych RŻ, ŻTOS i jej placówek pomocy Wybrano komitet, który zajmie się tą sprawą  
Będą uruchomione szkoły w dzielnicy małej - rodzice waybiorą sobie, jaki typ szkół najbardziej im odpowiada... zdawałoby się, że głód wychowawczy" spowoduje ogromny popyt i przepełnienie szkół. tak się jednak nie stało - trzeba zastanowić się nad przyczynami tego zjawiska. NA KD i patronatach kuchen ludowych ciąży obowiązek przekonania dzieci o dobrodziejstwie uczenia się [A.M. Rogowy]  
WP Drowi LP, jego Asystentowi Dr J oraz pp Drom E,E i B wyrazy szczerego podziękowania za troskliwą opiekę składa rodzina Sz  
Turniej szachowy - 3 razy w tygodniu - nd, wt czw 17-20, soboty 11-13 blety abobnamentowe 10 zł do ko,ca marca jednorazowy bilet - 2 zł (dla pracowników inst. społecznach - 1 zł) w sali głównej - wywieszony diagram  
uruchomione Kursy techniczne - kształcenie techników ruchu i konstruktorów cały kurs - 20 miesięcy z podziałem na 4 semestry po 5 miesięcy warunki przyjęcia: obojga płci, 17 lat - pełna matura lub równorzędne. Wpisowe - 20 zł, czesne - 50 zł miesięcznie zapisy: wyłącznie 10-12  
poranek symfoniczny, MF z towarzyszeniem orkiestry wykonał koncert fortepianowy b-moll Czajkowskiego, młody artysta. na bis nokturn cis-moll Chopina i etiuda z op. nr 10 - nieprzeciętny talent wirtuozowski w części orkiestrowej - z dużą werwą uwerturę do opery Rusłan i Ludmiła Glinki, V. Symfonia d-moll Beethovena [W. Hart]  
wieczór poświącony SzG, nowelista żyd. Wzięli udział: w części artystycznej wystąpili: na zakończenie Szlomo Gilbert odczytał jedno ze swoich oszaznich opowiadań - pełną kspresji nowelę "Fajer" (ogień) - głęboką próbę wniknięcia w duszę małomiasteczkowego idioty  
stara znana przedwojenna artystyczna cerownia. Naprawia się wszelkie uszkodzone i mocno podarte materiały oraz kieszenie. zaznaczamy, że cerujemy bez śladu. Uwaga na adres:  
rutynowany buchalter-bilansista zakłada, prowadzi książki wg najnowszego rozporządzenia Władz Skarbowych. opłata przystępna zgłoszenia:  
wobec braku funduszów na akcję dożywiania - posiedzenie RŻ - wymyślenie spoobów utrzymania dotychczasowej ilo.ci obiadów - 120.000 dziennie. W tej chwili - 80.000 zup, istnieje obawa, że będze trzeba zredukować wobec braku środków obojętność zamożNiejszej części społeczeństwa, nie spieszącej z pomocą braciom, jest co najmniej karygodna! wiadomość o możliwości zmniejszenia ilo.ci zup - poruszenie. narady w kołach ŻTOS  
Osadzony w areszcie kombinator, który handlował mieszkaniami w dzielnicy żyd., został po kilku tygodniach aresztu ze względów formalno-prawnych wypuszczony na wolność. Sprawa jego została przekazana prokuratorowi. Sądzić należy, że śledztwo wykaże dlasze nadużycia i wspólników przestępcy byłoby wskazane, aby poszkodowani obywatele dzielnicy dostarczyli dowodów przekupstwa i działań na szkodę tych, co ubiegali się o mieszkania. zeznania należy kierować do Komisji reklamacyjnej RŻ, wzgl można je składać ustnie w rejonach SP  
domy przy ul. Przejazd zostały już opróżnione przez mieszkańców aryjskich . W dniach najbliższych - włączone do Dzielnicy  
koncert: 3 sonaty skrzypcowe: g-mollTartiniego, g-dur Mozarta, 9. sonata a-dur Beethovena )Sonata Kreutzerowska) w części wokalnej - MA - pieśni staroangielskie oraz szereg pieśni Brahmsa i Dworzaka świeża barwa jej głosu nieco przybladła (codzienne występy w kawiarni), tu i ówdzie słyszymy podejrzane szmery, a tony w górnym rejestrze grzeszą ostrością i przejaskrawieniem - przemęczenie amteriału głosowego [WH]  
lekarz-dentysta, godz 2-8  
poszukuję wspólnika, fachowca do dobrze prosperującej piwiarni-restauracji  
unieważniam skradzioną Meldekartę  
Unieważnia się skradzione: nominację, legitymację WZN prowadzącego meldunki, legitymację WELŻ, kartę pracy, d.o.  
zmarł, działacz społeczny, kierownik sekretariatu SP pogrzeb - liczne rzesze z prezesem i członkami RŻ, kierownictwem Sp. Pluton Sp - straż honorowa żegnali: Bałaban - dawny druh i kolega, w imieniu kolegów:  
Wus majdłech Darfn Wisn - o czym dziewczęta winny wiedzieć 2 aktach, 6 obrazach - melodramat z rep. t. ludowych, ma swego rodzaju cele propagandowe ( nie mówmy w tej chwili o walorach artystycznych) i zaopatrzona w odpowiedni morał społeczny sztuka urozmaicona - balet IP [HCZ]  
interesująco zapowiada się poranek w NTK z okazji 25-lecia pracy scenicznej MZ i SSz MZ - wystąpił na scenie w Warszawie w 1918 r - potem w Łodzi, Krakowie, Lwowie. Do najlepszych ról należą: Moje żony mnie zdradzają, Kłopoty Boucharona, Szwejk, Powanie Sabinek, Muzyka na ulicy i in. SSz - piękna karta kantorska, także film - reżyser i kier. produkcji  
odbędzie się wielki koncert, na którym słynny tenor żyd MM odśpiewa szereg pieśni synagogalnych i ludowych oraz arii operowych równocześnie wystąpi znan pianistka HD akompaniować b ądzie na PZ  
Grzałki elektryczne, spiralne i płaskie "Union" poleca Wytwórnia Grzejników Elektrycznych  
Unieważnia się zagubioną Meldekarte Nr 1335 wydaną przez Arbeitsamt w Warszawie  
Fotel dentystyczny, maszynę elektryczną i umywalkę okazyjnie kupię  
reportaż warszawski - Godne naśladowania! [G.E.] ... (płacz dzieci ciągle słaszalny) Czy np wiedzą mieszkańcy Karmelickiej i Nowolipia, że w ich pobliżu (Nowolipie 20) znajduje się takie coś- co zwie się Izbą Zatrzymań?... Chcę zwrócić na nią uwagę -- pobudzić do czynu Izba Z. III rejonu została zorganizowania przez tenże rejon. Szczególna opieka - Felicja Cz.. Podstawa finansowa - wpływy z Centosu z funduszów MD, dobrowolne opodatkowanie się niektórych mieszkańców danego rejonu, oraz permanentne imprezy. W ramach tychże imprez - poranek piosenki Wiery Gran - dochód na Izbę IZba - pierwsze pogotowie dla dzieci ulicy. W teorii - 14 dni, odżywiane 3-4- razy dziennie, dezynfekcja ... Wchodzimy do obszernego pokoju. W środku stoi kuchnia, wokół niej siedzą skupione dzieci... (zmiany w twarzach( Jakaś miękka ręka , jakieś tkliwe słowo wygładziło na tych twarzach nieuchwytne bruzdy starości powstała - rozproszkowana filantropia  
Kursy - dostępne dla wszystkich. 40% pobiera naukę zupełnie bezpłatnie czy to korzystając z daleko idących ulg w opłacie czesnego. Wpływy z czesnego nie pokrywają nawet połowy wydatków związanych dotachje z fund publicznych i społ - w 1941 ponad 300.000 zł czesne od 25 do 35 mies. , co bynjmniej w warunkach doby nie jest dużą sumą. Ponadto na niektórych Kursach została zorganizowana przez uczniów wiącej zamożnych pomoc bratnia  
ZZ rozda z okazji święta Purim na kupon 19 dodatkowych kart dla dzieci serii B po 100 g cukierków po cenie 13 zł za kg oraz po 100 g pierników po cenie zł 10 za kg  
choroby dzieci Biała 9 przyjm... godz 4-6  
dr med. wznowił przyjęcia  
Zakład rentgenologiczny czynny: 10-7 wiecz  
Lekarz-stomatolog, przyjmuje obecnie:  
Dentystyczne przybory (d. Królewska 51)  
lekcje plastyki, rytmiki i tańca artystycznego pod kier. znanej zapisy codziennie godz 11-1 pp.  
dot. Wprowadzenia kart rozpoznawczych w Dz Ż w W. na podstawie §1 Rozporządzenia z dn. 19-04-41... zarządzam: 1. Wszyscy zamieszkali w Dzż w W Żydzi, począwszy od ukończonego 15-go roku życia podlegają przymusowi posiadnia kart rozpoznawczych. Przymus posiadania karty rozpoznawczej obejmuje obowiązek złożenia podania o wystawienie karty rozpoznawczej oraz dostarczenia wymaganych ku temu środków dowodowych, jako też obowiązek legitymowania się kartą rozpoznawczą 2. Wszystkie w p.1 wymienione osoby muszą do dn. 1-09-42 być w posiadaniu karty rozpoznawczej 3. Urzędem przyjmującym podania jest Przewodniczący RŻ. jest upoważniony do wydania przepisów koniecznych dla wykonania tego zarządzenia. 4. kto wykracza przeciwko przepisom tego zarządzenia lub przepisom wydanym dla jego wykonania, podlega karze stosownie do Drugiego Rozporządzenia 5. wchodzi w życie 25-02-42 - Auerswald  
Obwieszczenie 1. wszyscy Żydzi i Żydówki, obowiązani do posiadania akrt rozpoznawczych, winni stawić się osobiście celem tłożenia wniosku w biurach i terminach, które bądą odddzelnie podane do wiadomości. 2. Przy wniosku należy przedstawić i złożyć: a) dowód identyczności, stwierdzający dane osobiste jak metryka urodzenia, świadectwo ślubu, legitymacja urządoowa, karta pracy i in. b) potwierdzenie zameldowania w dzż (odcinek karty meldunkowej) z daty bieżącego 1942 r., bądź potwierddzenie złożenia ankiety meldunkowej z dn. 31-01-42 c) dwie jednakowe fotografie nieretuszowane na jasnym tle o wymiarze 4,5x6 cm, na odwrocie fotografii identyczność winna być otwerdzona przez prowadzącego meldunki danego domu (poświadczenie - 50 gr) 3. Opłata za wystawienie karty rozpoznawczej wynosi zł 4 Należy ją uiścicć przy złożeniu wniosku (ulgowe, zwolnienia - w BIURZE ZWOLNIEń) A.CZ  
"wykonanie zarządzenia... osoby zobowiązane do zaopatrzenia się w karty rozpoznawcze, zamieszkałe na terenie III i VI rejonu SP winny stawić się osobiśce celem złożenia wniosku w :biurze:, zamieszkałe na terenie IV i V RSP - w biurze: w niżej wskazanych terminach: litera A (roczniki 1927-1920: 4-03-42, 1919-1909: 5-03, 1908-1900 - 6-03) itd Litera B 10-03 do25 -03; Litera C 26-03 do 1-04"  
WELŻ: zarejestrowano w punktach meldunkowych 6480 Ż (571 przybyłych spoza Warszawy, 5876 zmieniających miejsce zamieszkaniaw obrębie dzż oraz 33 nowonarodzonych). Pomógł 1051 Żydom, którzy musieli się wyprowadzić - załatwił wymeldowania dla nich w Zarządzie Miejskim. Wydawano zaświadczenia o zamieszkaniu w Warszawie w 1939 - dla osób z dystryktu Galicji  
"Wielki Koncert Jubileuszowy ŻOK - 30. z cyklu urządzanych przez Patronat nad ŻOK poranków sobotnich po 7 mies pracy...Orkiestrze tej zawdzięczamy wiele przepięknych wrażeń artystycznych, które pamiętać Będziemy jeszcze po latach. Skkładamy podziękowania.... Patronat - tygodniowy zasiłek pieniężny od RŻ - subwencja uwertura Egmont beethovena - bez dyrygenta; pod dyr. P - Serenada na ork. smyczkową op. 48 Czajkowskiego; Marsz Bohaterski Saint-Saensa. Pod batutą Mn - fragmenty suity Uriel Acosta Karola Rathausa, Preludium Liszta. Koniec - uwertura Bajka Moniuszki - pod dyr. Furm przed koncetem - przemówienie jednego z członków orkiestry: oświadczył, że recenzje w GŻ zbyt surowe - brak zrozumienia dla trudności ... [WH]"  
Organizuje się konkurs młodych talentów w dziedzinie muzyki, śpiewu, ta,ca i sztuki scenicznej - żywe zainteresowanie w ramach akcji Pomocy Zimowej przez centralną Komisję Imprezową Żyd Op Społ - mogą wziąć udział osoby do 25 lat, które jeszcze nie występują publicznie jako soliści (jeśli w zespołach - mogą być dopuszczone) Zapsy: 11-13 wstępna eliminacja kandydatów - członkowie jury wg specjalności na osobnych przesłuchaniach - potem kilka publicznych koncertów o programie miesznaym - eliminacja do koncertu ostatecznego - rozstrzygniącie konkursu, dyplomy  
Dzał listowy został w ostatnich dniach przeniesiony z ul Zam 19 do biur Ciep 20 (tam była składnica paczkowa) Z powdu znacznie zmniejszonego przypływu paczek do dzielnicy żydowskiej, składnica zostawła obecnie zwinięta, a agendy jej przekazano paczkowni przy Biurze przejmowania przesyłek Zam 19 Kierownictwo prosi o zgłaszanie się wszystkich, do których nadeszły paczki z Portugalii. Przedawnione będą oddane dla celów charytatywnych można nadawać już depesze prywatne z opłaconą odpowiedzią - Zam 19 Biuro otrzymało ostatnio telefon  
Rzemieślnicy i ich pracownicy zarejestrowani w Urzędzie Pracy - dodatkowe karty żywnościowe. Można się jeszcze zarejestrować  
Kierownictwo oraz pracownicy Wydział Opałowy - urządzili podwieczorek artystyczny. Udział - kierownictwo i pracownicy. Dochód na schronisko "Broszków" występy: kilka tysięcy zł  
poranek, święto artystyczne, wyżyny sztuki 1. część: koncert c-moll Rameau oraz Tambourin tegoż, Walce Brahmsa - w opracowaniu na orkiestrę smyczkową przez TR 2. część:symfonia g-moll Mozarta, Marsz Węgierski Berlioza [wh]  
Oświadczenie przedstawiciele ŻOK przepraszają za niefortunne wystąpienie swego kolegi zarząd podał się do dymisji w poczuciu odpowiedzialności za niewłaściwe wystąpienie kolegi  
W ramach akcji pomocy realnej - uruchomiono referat Pomocy Najbiedniejszym przy Wydziale Opieki Społecznej. 2 punkty rozdzielcze: Ch21 - wydawane śniadania G7 - śniadania kuchnia ruchoma - śniadania przechodniom na odcnku: Zamenhofa, Gęsia, Franciszkańska  
sztuka Cu szpejt (za późno) ilustruje zmarnowane życie rodzinne. Dramatyczne sceny m. mężem i żoną, ojcem i dzieckiem  
Pan hrabia to ja pogodne i wesołe widowisko - farsa w 3. aktach w opracowaniu Jurandota. Historia włóczęgi Czyżyka, który pzeobraził się nagle w hrabiego - cxały szereg qui pro quo i kawałów - budzi homeryczny śmiech na sali. tytułowa rola - LR z ferowrem. SG + LR - koncertowy duet, wodząc rej na scenie i wybijając się na pierwszy plan. Sowite oklaski. niemniej na szczególne wyróżnenie zasługuje p. AP. Znakomita reżyseria E. Minowicza  
dziś sensacyjna premiera. Dotychczas rewia i operetka, teraz - głośna sztuka Wł. Fodora "MAtura", która cieszyła sę zawsze ogromnym powodzeniem na wszystkich scenach świata i na ekranie filmowym. reżyseruje JT - po raz pierwszy od 3 lat wystąpi jako aktor. Gł rolę - katarzyny Kerner - DB cały zespół  
dr Berghof grany 6. tydzień. przygotowania do nowej premiery - Boski śpiewak AM. przedtem nosła tytuł pieśniarze Ghetta  
Władze udzieliły zezwolenia na uruchomienie Wydziału Spraw religjnych - będzie uruchomiony w najbl czasie Komisja Spraw Religijnych:  
ZZ przystąpił do kontroli wag i odważników w punktach i sklepach rozdzielczych. Specjalni kontrolerzy, uprzednio instruowani, sprawdzali prawidłowość wag i odważnikó. Równocześnie ZZ porozumał się z ekspozyturą na dzż UMiW w spawie cechowania narzędzi w sklepach rozdzielczych Nie wykryto większych nadużyć. W dwóch tylko wypadkach, wobec wyraźnego nadużycia, odebrano sklepom prawa rozdzielcze. Akcja kontroli będzie kontynuowana  
ZZ czyni starania o uzyskanie od Władz przydziału nafty i karbidu. W związku z tym kontynuowano rozpoczętą w grudniu lustzrację sklepów mydlarskich... otrzymano niewielką partię świec, którą przeznaczono dla urzędów i instytucji  
Jubileusz Znicza i Szebegi b. lczny udzał publiczności - poranek jubileuszowy 25-lecie pracy scencznej wystawiona świetna komedia "Kłopoty Bourachona" - gromkie oklaski po ddrugima akcie - przemówienia, owacje  
lekarz-dentysta przyjmuje:  
Zdolna panienka do haftu ręcznego potrzebna  
Dr Eiderman Schulek z Warszawy - podaj adres - Weinreichowie stare miejsce zamieszkania  
Unieważnia się meldekarte nr 22055  
Akcja Patronatu Szpitala dla dzieci 1930 - TPD - oddała do użytku ludności przebudowany i unowocześniony kosztem wysiłku Żydów warszawskich Szpital dla Dzieci BiB. W ost. latach liczba pacjentów - wzrosła. 09-41 - zorganizowana filia - Leszno 80. Pomoc - Rada Żydowska. Następnie zgłosilł się JHK - częścowe wyżywienie dzieci w szpitalu. Brak wyposażenia, leków. Patronat - istnieje od 09-41 - powołany do yżcia przez grono społecznie myślących obywateli z inicjatywy lekarzy szpitalnych - zorganizował gęstą sieć zbiórkową (10 groszy wzwyż od rodziny tygodniowo) - Zbiórkę przeprowadza referat pracy społecznej kobiet przy ŻTOS. Komisja Gospodarcza patronatu zakupuje bieliznę, leki, z przepisu lekarza ordynującego w szpitalu - wydaje masło lub inne tłuszcze, cukier, białe pieczywo, mleko, jaja, mięso, ser itp,a ponadto owoce i preparaty witaminowe. zbawienne skutk - dzieci głodujących w szpitalu nie ma! Akcja dziesięciogroszawa będzie się stawać coraz popularniejsza  
ZZ przystępuje do rozdziału witamin wg nast projektu: ZZ ma do dyspozycji 600 gr wit C i 5 kg wit A - co oznacza 12.000 porcji wit C i 2 750 000 porcji wit A. W intenatach i półinternatach przebywa ok. 3000 dzieci. W punktach i kuchniach ok. 25.000. projektowany jest rozdział w internatach i półnternatach wokresie 14-dniowym dla 30% dzieci wg uznania lekarza. jednocześnie jest projwektowany rozdział witamin dla wszystkich dzeci podopiecznych za pośrednctwem kuchen  
Ponieważ w okresie śwąt Wielkanocnych chleb wydawany nie będzie - odp jego ilość przypadająca na kupony 1 i 2 karty kwietniowej zostanie wydana na kupony 9 i 10 karty marcowej przed świętami w nast termianch: kupon 9 - 24-03-, wtorek, kupon 10 - dn 26 bm czwartek  
Na karty aprowizacyjne 03 wydawana bądzie stopniowo marmolada. Na kupon 28 po 25o gr w cenie 9,60 za kg raport z rozdziału marmolady na kupon nr 28 kart marcowych winni właściciele sklepów rozdzielczych złożyć do : stopniowo ZZ marmolada na dodatkowe bony dziecięce serii C na kupon nr 1, 250 gr na dziecko  
Nowy termin rozdziału kapusty cały szereg sklepów roz nie odebrał jeszcze w ZZ kapusty kwaszonej i buraków konserwowych, wydawanych na karty żywn lutowe - kupon 51. Ostateczny termin - 6 marca 1942  
następujące sklepy rozdzielcze zostały ukarane odebraniem im uprawnień rozdzielczych:  
Akcja zmierzająca do poprawy gatunku chleba trwa. ZZ w dążeniach swych nie ustaje ani na chwilę w styczniu - 125 lustracji piekarń. ZZ stara się wpłynąć na piekarzy drogą rozmów ustnych oraz okólników i ostrzeżeń, które przypominają, iż sprawa jakości chleba jest pilnie obserwowana w 01 cofnięto kontyngent jednej piekarni jako karę za zły wanik, 12 piekarniom zmniejszono kontzyngent dużą pomoc w tej akcji mogą okazać konsumenci, któych reklamacje są uważnie protokołowane i pociągają za sobą bezwzględne i szczegółowe dochodzenie  
Kto nie odebrał paczek z Portugalii? Dla niżej wymienionych mieszkańców dzż nadeszły na Pocztę żyd paczki z Portugalii. Nie mieszkają już pod wskazanymi adresami - poczta za pośrednictwem Gazety zwraca się z prośbą o jak najszybsze zgłoszenie się po odboór paczek - zostaną przekazane dla instytucji społecznych  
Kurs Przysposobienia Sanitarnego do Walki z Epidemiami (Wydział Zdrowia) organizuje się nowa grupa - początek zajęć z końcem marca br Informacje i zapisy: codziennie w godz 13 do 15 pp i w Kancelarii Kursu - od 17 do 18 w  
Unieważna się zagubione Meldekarte na nazwisko:  
Dyplomowany buchalter prowadzi księgi wg obowiązujących przepisów  
unieważnia się Meldekarte na nazwisko:  
Unieważnia się meldekarte NR 7952 wydaną przez Urząd Pracy na nazwisko:  
Okazyjnie sprzedam dobrze piszącą maszynę do pisania cena bardzo niska  
Ścianka - do przegrodzenia pokoju w dobrym stanie do sprzedania  
Zgubioną Meldekarte 3488 unieważniam, zwrot wynagrodzę  
Kierownik- (czka) do nowootwartego salonu gier z szerokimi znajomościami towarzyskimi poszukiwany. Z konkretnymi propozycjami zgłosić się w godz 4-5,30 po poł.  
Dla mojej siostry, lat 17, pracowitej, rzetelnej, szukam zajęcia przy gospodarstwie lub do dzieci. Oferty listownie pod adresem: dla Ewy  
Grupa znanych autorów o renomowanxch nazwisakch wystąpiła obecnie z bardzo pomysłową, wybitnie odróżniającą się od szablonowych (tzw. "szmirowych") programów rewiowych, imprezą literacko-artystyczną. MAmy tu na Myśli "Żywy Dziennik nr 1", zainicjowany i wykonany przez pp: zmontowali w wytwornym lokalu "Sztuki" - "Żywy dziennik" obejmujący wszystkie niemal działy, znane nam ze szpalt gazetowych. A więc mamy tutaj w sposób żywy, barwny, satyrycznie cięty, tekstowo po literacku opracowane (i przez samych autorów wykonane) - artykuł wstępny Szlengla, komunikat mec. Wacusia, piosenki Braunówny, artykuły Lipksiego, wiersz Foksz budzący homeryczny śmiecz, referat z ulicy Szlengla, kronika bieżąca Własta. sprawozdanie sportowe Lipskiego, reportaż teatralny Szlengla, ogłoszenia w opracowaniu mec. Wacusia i - wreszcie szczęśliwe zamknięcie numeru "ż‹wego organu" w formie finału. Wszystkie te prace cechują: odpowiedni poziom, błyskotlkiwy (a nie tani) dowcip i nie powszedni humor na najaktualniejsze tematy godne zanotowania ia zapamiętania... Autorzy tym razem dali dowód, iż mogą oni w obecnych warunkach znakomicie konkurować niejako z aktorami, ale nie chodzi tu przecież o "konkurencję" ile o podanie konsumentom strawy artystycznej przez autentycznych jej prAWDZIwych twórców. ... spotkali się z serdecznym przyjęciem, toteż mogą liczyć na stałą ‚prenumeratę" ctzytelników (bywalców tego oryginalnego widowiska). Rolę zapowiadacza wykonał z dużym ferworem red. Wład. Szlengel [H.Cz]  
Karty rozpoznawcze dla Żydów od tygodnia wiszą na murach Dzelnicy duże plakaty -. początek przyjmowania wniosków - 4-03. Osobiste stawiennictwo jest obowiązkowe- należy przestrzegać terminów, które podaje kalendarzyk akcji akrt rozpoznawzych. Referat Kart Rozpoznawczych uczynił wszystko, co w jego mocy, by ułatwić mieszka,com wypełnienie obowiązku nałożonego przez Władze. Opłata 4 zł - pewna ilość zwolniona, niezamożni 50% do Biura - także mieszkańcy północnej części rejonu II - powyżej Chłodnej. Biuro w części pd - będzie uruchomione  
Pedagogium Żydowskie - kierownictwo :  
w ub tygodniu odbyła się w uroczystość rozdawania paczek żywnościowych w postaci podarków Purymowych dla 500 najbiedniejszych dzieci przesłanych przez poszcz. delegatury ŻPR w KD. W 1. rocznicę śmierci bł.p. H. gancwajcha, ojca A. G - dyrektora ŻPR paczki zawierały: bułeczki, pierniczki oraz cukierki  
Zwaiadomienie W odpowiedzi na szereg zapytań zawiadamiam, że wszelkie dowody, zaświadczenia, legitymacje itp. dla członków Centrali, kierowików Rejonów, sektorów, wydziałów, Lotnej Służby Ratowniczej (LSR) i in. na rok 1942, odpisuje wyłącznie prezes Rady Nadzorczej, p. Stm. Rosenberg Równocześnie wyrażam tą drogąą moje najgłębsze podziękowanie Kierownictwu Żydowskiego Pogotowia Ratunkowego za wykazanie mi tyle serca i tak hojne uczczenie pierwszej bolesnej rocznicy śmierci Ojca mojego, bł.p. Hirsza Gancwajcha Abraham Gancwajch  
ZZ - Plac Przeładunkowy - podaje do wiadomości, że w magazynie placu Przeładunkowego zalegają przesyłki dla następujących osób.: Wobec tego, że odbiorcom zaawizowanych przesyłek nie można było doręczyć odnośnych zawiadomień, wzywa się ich tą drogą do zgłoszenia się najdalej do d. 15-03-42 w Biurze Pl. P. Po upływie tego terminu - przesyłki oddane zostaną na cele charytatywne  
TNA wprowadza obecnie na afisz niezmiernia fascynujące widowisko pt. "Bar Mcwa" z prollogiem B. Tomaszewskiego. przygotowane wielkim nakładem pracy i kosztów  
uruchomiony został wielki" Dom Dziecka". pierwsza transza - 60 dzieci. Ogółem bądzie 500-600 sierot. Stworzony będzie pawilon dla niemowląt i dzieci do 4 lat  
Przy ostatnich zapisach do szkół powszechnych zarejstrowało się 2.730 dzieci. W końcu roku szkolnego 41/42 czynnych było 11 szkół - uczęszczało 3.176 dzieci  
ZZ rozda na kupon 43 karty lutowej po 1 kawałku (wagi 80g) mydła toaletowego oraz po 1 paczce (250g) kontyngentowego proszku do prania za łączną cenę 1,60,zł  
Nieopisanym powodzeniem cieszy się, wystawiona głośna sztuka W. Fodora "Matura". Co wieczór sala przepełniona jest tłumami publiczności. tak przepięknego przedstawienia dawno już Dzielnica nasza nie widziała . Całość po mistrzowsku wyreżyserował JT. W rolach gł: Na czele doborowego zespołu Feminy występują w tej sztuce ulubieni aktorzy  
u stopni mostu - 8.rano: stary wysoki Żyd trzymający kwitariusz - żądał opłaty za przej.cie przez most. "Urzędnik" ten stał po parzytsej stronie ul CHłodnej, po nieparzystej - stała starsza Żydówka z takim samym kwitariuszem - pobierali opłatę 10 gr - wydawali kartkę z kwitariusza. Twierdzili, że opłata na RŻ. Ludzie sarkali i płacili... Twało to dopóty, dopóki nie nadszedł do mostu jeden z radców Gminy... Wezwany porządkowy wylegitymował "kontrolera" .. był w posiadaniu jakiegoś świstka, że Kiwa P. z ulicy Paiej wraz ze swoją żoną uprawnieni są do pobierania opłaty 10-groszowej na rzecz RŻ w W za przechodzenie przez most na ul. Chłodnej - dokument napisany na maszynie i zaopatrzony w pieczątkę: Most-10 gr... Kiwa i jego żona opowiedzieli z pełną naiwnością o tym, jak to otrzymali cudowne posady kontrolerów mostu. Okazało się, że padli ofiarą pomysłowych aferzystów, którzy pobrali od nich pewną umę pieniędzy (kilka tysiący złotych)  
EKONOMIA, najkorzystniej sprzedasz, kupisz - garderobę, bieliznę, meble, sprzęty domowe itp. na żądanie przysyłamy fachowca do domu  
Ubrania, bieliznę kupuję - płacę najlepsze ceny  
Zapisy do pedagogium Zakład kształcenia nauczycieli) - kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią - mogą się zapisywać w Kancelarii 10-13 dwa działy - judaityczny (humanistyczny) i matematyczno-przyrodniczy  
ZZ - zezwolenie Przymusowego zw. Wytwórców i Sprz. Obuwia na nabycie do sukcesywnej dostawy 1500 par ob. na drewnianych spodach oraz skóry miękkiej na prod. 1000 par obuwia w dzielnicy w 12-41 - przakazał Wydz Pracy 200 par dla rob w obozach w 01 - 300 par dla Centosu w 01 zlustrowano 22 zakłady szewskie  
ZZ rozdzieli stopniowo w 03 na kupon 29 kart na 03 oraz na kupon 2 dodatkowyh kart dla dzieci serii C 250 gr miodu 9,60 za kg  
ZZ w 03 na kupon 51 kart marcowych - 50 dkg kapusty kwaszonej i po 10 dkg buraków konserwowych za łączną cenę 1,50 zł (kapusta - 2,60 za 1 kg, buraki 2 zł za kg). przy odbiorze powyższych produkktów należy w sklepach rozdzielczych żądać przepisu przyrządzania potraw z buraków konserwowanych  
Budowa nowych mostów referat Techniczno Budowlany przy Przew. RŻ - int. prace przygotowawcze celem wybudwania mostu dla ruchu pieszego na ulicach: Rynkowa-Pl. Żelaznej Bramy-Elektoralna. Most ten będzie ważnym udogodnieniem dla komunikacji m. częścią pn i pd i odciąży ruch na moście nad Chłodną poza tym zostaje wybudowany most łączący ul. Żelazną z Gmachem Collegium i szpital Czyste z ul. Stawki  
Z kroniki żałobnej szwagier rabina Altera z Ger, wybitny uczony  
poważny repertuar dramatyczny - Matura, 3 akty - po polsku. Sztuka zawsze aktualna, - pozostwaia silne wrażenie. Znaleziono w koszu list miłosny uczennicy 8. klasy (chyba do profesora?). sąd. zwycięża młodość i młość, Postawy nauczycieli [HCz]  
w ost. koncercie środowym - duo kameralne - sonaty na fortepian i skrzypce - d-dur Haendla, E-moll Mozarat, G-dur Mozarta- f-dur Wiosenna Beethovena  
koncert sobotni - muzyka do Snu nocy Letnej - mendelssohn Mała Suita Strawińskiego konc fort. Es-dur Beethovena uwertura do Wesela Fgara solo - RS - konc fort nr5 Es-dur Beet.  
dr przeprowadził się  
zamieszkała dawniej Twarda 10 m. 27 proszona jest o podanie adresu lwów - red GŻ óod "Geer"  
zgubiono legitymcję zbieracza złomu żelaznego, którą się unieważnia  
Trzydziestoletni, przystojny b. prokurent większego przedsiębiorstwa, zaślubi odpowiednią pannę, która umożliwiłaby egzystencję oferty sub "3833"  
22-letni. kulturalny, przystojny poszukuje odpowiedniej towarzyszki życia, posażnej lub mogącej zapewnić egzystencję. Oferty sub "ZZ". Pośrednicy pożądani  
Firanki i kapy nawet najbardziej używane kupuję. Dobrze zapłacę  
"Zawiadomienie Podaje się do wiadomości zainteresowanych, iż pod zarządem Biura Rejonowego 1-a Komisarycznego Zarządu Zabezpieczonych Nieruchomości ul. Leszno 13 m 3 , znajdują się następujące nieruchomości: ..... Elektoralna 4,6,8,10,14,20; Solna 4,6,8,10,16,18; Orla 3,4,5/7, 6,11,13,15; Leszno 6,7,8,10,19,22,29,31,33,35,37; Nowolipie -1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,14a,15,17,17a,20,21,21a,22, 23, 25,26,27,29,30,31,32,34,36,38,40,40a; Nowolipki - 2,4,6,7,9,12,19,21,23,25,27,31, Karmelicka - 1,3,5,5a,6,7,9,11,12,13,14,16,17,18; Przejazd - 1,3,5,11; Mylna - 1,3,5,7,9,18; Zamenhofa - 3 Biuro Rejonowe 1-a K.Z.Z.N. załatwia li tylko sprawy odnoszące się wyłącznie do wyżej wyszczeólnionych nieruchomości codziennie od 9-16 oprócz sobót i świąt."  
Nowe zasady rozdziału chleba dla zatrudnionych Zarządzenie Komisarza: przydziały specjalne przysługują: 1) pracownikom zatrudnionym w przeds. pracujących dla siły zbrojnej - 4 kg na osobę/miesięcznie 2) w przeds. aryjskich lub pod zarządem komisarycznym, mających swe warsztaty w dzż - 4g 3)w przeds. ważnych dla wywozu z dzż innych - 2,6 kg 4) osobom wykonującym zajęcia użyteczne, tj: a)robotnikom i pracownikom w Samorządzie Żydowskim b) pracującym w przeds. użytecznych nie należących do grup 1-3 c)pozostałym użytecznym (np. rzemieślnikom, lekarzom blokowym itp) - 4 kg 5) Funkcjonariusze SP - przydzał specjalny 10 kg. Podstawa przydziału - karta dodatkowa - za pośrednictwem przeds. lub występują indywidualnie Prezds. mające przedstawicieli po stronie aryjskiej - składają w nioski w Transferstelle Królewska 23 lub Leszno 34, wnioski - w 4 egzemplarzach - w formie alfabetycznego imiennego spisu pracowników na blankietach, które morzna nabyć w UP. Wszystkie czynności związane z uzyskaniem kart specjalnych załatwia nowoutworzone Biuro nr 7:  
WD: Od dłuższego czasu rozgościła się na linii tramwajowej badna złodziejska, która korzystając z tłoku w pewnych godzinach, okradała pasażeróów na poważne nieraz sumy pieniędzy i wartościowe przedmioty. V Rejon Sp - energiczna akcja na s woim terenie, ujęto członków szajki: osadzono w areszcie centralnym  
Porządkowy Sp zauważył w czasie pełnienia obowiązków podejrzanego osobnikA, KTÓRY NIÓsł PODSTAWę OD MaSZYNY. ZATRZYMany - nieskładne wyjaśnienia. Doprowadził go do rejonu, gdzie właśnie zgłosiłł się MZ dla zameldowania o kradzieży. jakież było jego zdziwienie, kiedy rizpoznał część skradzionej mu maszyny. Sz - przekazany do III Kom PP  
OSTRZEŻENIE Doszło do naszej wiadomości, iż mimo naszego porzedniego ostrzeżenia (patrz komunikat, zamieszczony w GŻ nr 7 z d. 16-01-42), w dalszym ciągu jacyś niepowołani osobnicy, wykorzystując naszą firmę, dopuszczają się kompromitujących czynów - ponownie najkategoryczniej ostrzegamy, iż w żadnym wypadku nie będziemy tolerować podobnych wystąpień. Firma nasza "M. Kohn i Z. Heller" nie może brać żadnej odpowiedzialności za nie-licujące z intencjami naszego Domu Handlowego postępkami. Ostrzegając winych, działających na szkodę naszej firmy przed grożącymi konsekwencjami, równocześnie prosimy osoby, które zostały w ten lub inny sposób narażone - o zwrócenie się do nas w celu udzielenia nam ewentualnych informacji  
Ze sceny żydowskiej - TNA Bar Micwa 3 akty, B. Tomaszewski - sztuka populana, Historia rzekomo zaginionej Lei, pierwszej żony bogacza kupca. Straciła pamięć- 10 lat poza domem. Mąż żeni się 2 raz. - matka wraca po 10 latach na konfirmację syna  
Wydział Opieki Społecznej - wzmożona praca w styczniu: zapomogi doraźne na sumę 61.380 zł, zasiłki mies. - 35.826 Ref. Pom. Najub. - 115.000 kubków kawy, 69.438 porcyj chleba po 10 dkg - rozdawały kucnie ruchome 500 obiadów bezpłatnych dziennie. Ogółem: w styczniu: 15.500 bezpłatnych obiadów, 1867 paczek żywno.ciowych (chleb, cukier, marmolada, kawa, sacharyna, zacierki, kartofle)  
w lutym - Referat Pomocy Najuboższym: 104.000 kubków kawy i 69.456 porcyj chleba oraz 510 obiadów bezpłatnych dziennie - 14.280 w lutym 2092 paczek żywnościowych, bony na pranie bielizny i naprawę obuwia  
Wydział Opieki Społ, ambulatorium udzieliło: płatnych porad lekarskich - 682 ulgowych pl - 544 bezpłatnych pl - 3025 płatnych zabiegów lekarskich - 539 bezpłatnych zl - 1446 płatnych wizyt lek na mieście - 61 ulgowych wizyt - 78 bezpłatnych wizyt - 723 płatnych porad dentystycznych - 115 bezpłatnych pd - 159 płatnych zabiegów dent. 26 płatnych analiz lek. - 129 bezpł. al - 83 bezpł. lekarstw - 4778  
Wydział Opieki Społ, ambulatorium udzieliło w lutym: płatnych porad lekarskich - 874 ulgowych pl - 712 bezpłatnych pl - 3664 płatnych zabiegów lekarskich - 366 bezpłatnych zl - 1976 płatnych wizyt lek na mieście - 54 ulgowych wizyt - 85 bezpłatnych wizyt - 857 płatnych porad dentystycznych - 170 bezpłatnych pd - 182 płatnych zabiegów dent. 24 płatnych analiz lek. - 135 bezpł. al - 85 bezpł. lekarstw - 4940  
kuchnie w styczniu wydały 1.789.408 obiadów dla dorosłych i 760.594 dla dzieci  
"W styczniu na częściowy lub całkowity koszt Rady Żyd skierowano do Zofiówki - 9 chorych umysłowo, do Brijusu - 46 chorych na gruźlicę; w lutym - 18 chorych do Zofiówki i 71 do Brijusu do szpitali w styczniu 84 dorosłych i 17 dzieci; w lutym - 129 dorosłych i 31 dzieci 105 dzieci w styczniu do schronisk, w lutym - 112"  
Skończył się bezpłatny kontyngent chleba - z numerem 2 kart marcowych za chleb otrzymywany na kupon 3 i dalsze w marcu należy już opłacać jak zawsze ustalone ceny cukier na bony wydawano bezpłatnie jedynie w lutym do końca marca - 10 dkg buraków konserwowanych na kupon 51 i 50 dkg kapusty - łącznie 1,50 zł. Towar dostaczany sklepom rozdzielczym bezp. z magazynów Gminy, bądź można go odebrać w nast. punktach rozdzielczych: w marcu opłaty przez ZZ na opiekę nad dzieckiem - od spoż. sklepów i punktór rozdzielczych - 2,5 gr od każdego obsłużonego klienta, pekarnie - 5 gr  
Turniej szachowy - wszedł w ostatnią decydującą fazę. Klasyfikacja po 13 rundzie: turniej codziennie 17-20 w najbliższą sobotę - uroczyste zamknięcie i nagrody  
WP-H przejął uprawnienia Wydziału Inspekcji Handlowej Zarz. Miejskiego na dzielnicę żydowską. Nazwa zmieniona: Wydział Przemysłowy i Inspekcji Handlowej przy Przew. RŻ - wydawanie uprawnień i zezwoleń na zajmowanie gruntu miejskiego w dzielnicy - w porozumienu z wydz. technicznym (dział dróg i mostów) zarz. miejskiego obenie w dzielnicy kontrola budek, stoisk, gablotek itp. - usunięte te, które nie mają zezwoleń  
Komisarz dzż zwiedził w towarzystwie Przewodniczącego RŻ szereg domów, które zostały doprowadzone do porządku przez przedsiębiorstwo wywożące śmieci. Jednocześnie zlustrowano podwórza dotychczas zanieczyszczone przy okazji stwierdzono, że większość urządzeń higienicznych jest nieczynna z powodu zamarznięcia rur  
WD: Złodzieje warszawscy - wyrafinowani i pomysłowi. Nowy, łatwy sposób: grasują na klatkach schodowych domów w bogatszych okolicach Dzielnicy, obserwując przez pewien czas jakieś mieszkanie. Gdy ktoś obcy wychodzi z mieszkania (byle nie domownik) - złodziej podbiega i prosi: "Pan bądzie łaskaw nie zamykać drzwi..." - wchodzi do mieszkania, by wychodzący myśli, że to jakiś znajomy lub domownik. Złodziej wynosi co się da z wieszaka Łupem ostatnio padają mieszkania lekarzy... ostrzegamy  
WD:nieznany sprawca, korzystając z chwilowej nieuwagi, skradł worek kartoflli na szkodę:  
WD: z lokalu firmy FiF skradziono w nocy motor z pasami  
WD:z mieszkania skradziono garderobę i bieliznę  
WD:ze składu skradziono deski i drzewo rąbane na opał  
WD: ze składu skradziono kilkaset kg żelaza wartości 1000 zł  
WD:M przed domem nieujęty złodziej wyrwał Gitli K. teczkę w której znajdowało się 700 zł oraz dwa bloki kasowe spółdzielni ŻTOS  
WD: z fabryki AF skradziono 120 piorunochronów  
WD:nieznani osobnicy wyrwali na Gęsiej niesiony przez nią w paczce kostium  
WD: skradzono palto męskie z mieszkania  
WD:w bramie domu Gęsia 47nieustaleni sprawcy skradli trzy resztki materiału wartości ok. 400 zł  
WD:Do V rejonu Sp zgłosiła się EW, która rozpoznała swój wózek dzieicęcy u EW. Zawezwana oświadczyła, że wózek ten nabyła u nieznajomego - ale oddała poszkodowanej  
Z życia muzycznego: w 10. koncercie - skrzypaczka - sonata nr 8 G-dur Beethovena, Nr 2 as-dur Brahmasa - wybitna- precyzja wykonania- romantyczne ujęcie. Partie fortepianowe wykonał JF Żydowski kwartet smyczkowy : kwartet c-moll op. 18 Beeth.. Młody zespół powinien narazie zrezygnować z wykonywania trudnych interpretacyjnie utworów w części wokalnej - CP sopran wykazała mimo b. ubogiego materiału głosowego - rzadkie poczcuiwe rytmu i umuzykalnienie. Aria z "Il re pastore" Mozarta solo skrzypcowe prześlicznie odegrał JMesser. Na fortepianie - ZW  
roboty tokarskie galanterię drzewną wszelkiego rodzaju wykonuje  
Rzemieślnik (handlowiec) kulturalny, majętny, samotny, poszukuje pokoju parterowego Chłodnej-Białej-ogrodowej. Zgłoszenia telefon: 525-56 lub Adm - "3864"  
"Wydział Opieki Społecznej - sprawozdania cd w schronskach - 5.511 dorosłych, 3.519 dzieci - ogółem 9030 otrzymali: chleb 13.729,25 kg, cukier - 404,2 kg; kasza - 677,90 kg; marmolada - 472,20 kg; sacharyna - 0,96 kg; zacierki - 56,00 kg, mąka - 55,oo kg; cukierki - 0,75 kg; miód -13,00 kg; kawa - 26,25 kg; olej - 3,75 kg; esencja herbaty - 134 litr. Wydano z kuchen ludowych 333.166 obiadów co stanowi przeciętnie 10.744 dziennie"  
"Wydział Opieki Społecznej,:dzieci w schroniskach za pośrednictwem Centosu: chleb 11.442,90 kg; cukier 294,05 kg;, marmolada 258,05 kg; kasza 266,10 kg; olej 23,85 kg; cebula 62 kg; sacharyna 0,03 kg;jaja 175 sztuk; liczba posłków na punktach zasadniczych (kasza z chlebem) - 110.446; liczba posiłków dodatkowych dla sierót - 38.844, łączna liczba posiłków dla dzieci w punktach: 149.290"  
rozdała Schroniskom mat opałowe: węgiel 11.422 kg koks 6570 kg torf 2455 kg drzewo 1998 kg  
Sekcja Opieki Społecznej uruchomiła przy wydatnej pomocy czynnika społ - dobrze urządzony Ośrodek Sierocy - 50 dzieci, okrągłych sierot - po przesiedleńcach Gniazdo sieroce - również 50 dzieci Sekcja otworzy Ośrodek SIeerocy przy Dzikiej 3 na 250 dzieci, przy Dzikiej 9 - również na 250  
Pomoc konstruktywna: Założono próbny warsztat wyrobu pantofli słomianych szytch przy Schronisku  
w styczniu uruchomiono przy Wydziale Pomocy Społecznej - referat Pomocy Indywidualnej - przyjście z pomocą podupadłej inteligencji zawodowej, która się wstydzi  
Powstała komisja do rozpatrzenia sprawy przeznaczenia wierzchów od futer, złożonych przez ludność dzż. Postanowiono wierzchy przerobić na odzież dla najbiedniejszych dzieci. Powierzono przeróbkę wielkiej firmie po rozpatrzeniu szeregu ofert  
odbyła się uroczysta akademia ku czci przedwcześnie zmarłego bł.p. AN, lekrza miejsowego oddziału VI Ur. żałobną zagaił dyrektor szpitala, JS - odłonił portret Zmarłego oraz tablicę pamiątkową, mianując salę, gdzie pracowaał dr N. - Jego imieniem. przemawiali - dr. G - ordynator oddziału VI, dr JD - asystent oddziału  
WELŻ - sprawozdanie marcowe - działalność rozszerza się - ciągle tworzą się nowe działy i referaty. Obecnie do funkcji WELŻ należy także załatwiane sporów między lokatorami głównymi a sublokatorami, o ile dotyczą one zameldowania lub wymeldowania. WELŻ załatiwa też zameldowania lokatorów, gdy sprzeciwaia się temu administracja domów na skutek niepłacenia komornego przez gł. lokatora  
reorganizacja Domu Starców i Dzieci - konieczna ze wzgędul na szkody, jakie poczyniła wyjątkowo długa i sroga zima energiczna naprawa wszelkich braków - przy wydatnym współdziałaniu pani drowej Sz - daje dobre wyniki Izby są lepiej ogrzane, czystość przestrzegana, posiłki wydawane regularnie. Wykwalifikowane wychowawczynie oraz pomocnice prowadzą noermalne zajęcia, z podzielonymi na grupy dziećmi w 3 przeznaczonych an świetlice izbach. Dzieci chętnie się uczą, czytają i bawią, a anwet pomagać zaczynają przy zajęciach gospodarskich. 8 izb - przeznaczonych an sypialnie dla dzieci, 2 na szpitalik, 1 na ambulatorium  
"opłaty za karty aprowizacyjne - ile powinien zbierać pobierający meldunki nieporozumienia - zamieszczamy tabelę opłat na karty - normalną i dziecięcą na RŻ - zł 2, na ZZ - zł0,30; na rzecz Opieki Społecznej - zł 0,10, Najwyższa dopuszczalna opłata na rzecz prowadzącego meldunki - zł 0,30 -- razem zł 2,70 ponadto w marcu ustanowiono dodatkowo opłatę na wywózkę śmieci - 0,30 zł od karty , co razem stanowi zł 3 w o4 - opłata za wywózkę śmieci wyniesie 0,20 zł prowadzący meldunk nie ma prawa zatrzymywać karty z tytułu jakichkolwiek nnych zobowiązań mieszkańców Dzelnicy ŻYd"  
W RAMACH AKCJI Pomocy Zimowej ODBYŁ SIę KONCERT CHÓRU MęSKIEGO POD DYEKCJą PROF. Z 15 - OSOBOWY SKłAD, MIMO BRAKU WYBITNYCH śPIEWAKÓW TWORZY MIłą CAłOść. Pieśni w języku żydowskim, w fornmie - w sposobie wykonania wprowadzono efekty revellersowe Wykonano poprawnie. Występy solisów nie wypadły zadowalająco  
Na podstawie porozumienia Prezydium ŻSS z Pełnomocnikiem Niemieckiego Cz. Krzyża w GG oraz z zarządem PSK - placówki ŻSS przyjmują odtąd krótkie zawiadomenia do krewnych w krajach, znajdujących się w stanie wojny z Rzeszą oraz do Francji nieokupowanej na formularzach M CK Formularz można otrzymać w delegaturze ŻSS - wskazówki, jak wypełnić. Jedna osobo może przesyłać wiadomość tylko raz w miesiącu do tego samego adresata tylko wtedy - gdy nadawcy znany jest dokładny adres adresata za granicą - jeżeli poszukuje adresu - specjalne formularze B - również w lacówkach ŻSS  
dr med., wznowił przyjęcia  
dr, choroby dzieci wznowił przyjęcia  
dr med, choroby wewnętrzne wznowił pzyjęcia  
Pończochy stare , używane przerabiamy na nowe  
Potrzebna panienka umiejąca szyć firanki na okrętkowej maszynie Kupuję również firanki  
"Negro" prcownia bielizny męskiej Szyję bieliznę męską na miarę i wykonuję artystyczne przeróbki i reperacje  
GD - proszony jest o znak życia Wiadomość kierować do "Gaz Żyd. ", Lwów, Słoneczna 9 dla Mietka Geneldego  
w 01 otrzymanow darze od Wydziału Aptek 20 szafek wraz z całkowitym wyposażeniem apteczek szkolnych - umożliwi okazywanie doraźnej pomocy lekarskiej na terenie szkół Od ZZ - większy przydział mydła dla personelu szkół. Wydz Op Społ - przznał miesięcznie 100 porad amb. bezpł oraz dodatkową ilość ulgowych wraz z lekarstwami Wydz zdrowia przeznaczył 1 kąpielisko wył. na użytek szkół oraz umożliwił korzystanie z inych kąpielisk w pobl szkół - kilka razy w tygodniu dzieci szkolne przed ozpoczęciem lub po zako,czeniu nauki - posiłek: 1/8 chleba z miodem, kubek kawy słodzonej miodem wzgl. sacharyną . W lutym wydano 63.125 porcji Wydatki wynoszą 16.274,12 zł. Na czę.ciowe pokrycie wydatków Wydz Szkolny otrzymał od KOM 2000 zł.  
"Piekarze - kier. sekcji ogłosiło wewnętrzną akcję jednorazowych ofiar na rzecz pomocy dzieciom ulicy. Wyłonili Patronat - przystąpiono energicznie do zorganizowania domu ze składek piekarzy dla dzeci ulicy - otrzymał Patronat dwa budynki - remont pod kier inż L. - bądzie wzorowy internat 120 dzieic. W 1. budynku 3-piętrowym urządza się: w suteryniem pralnia oraz kąpielisko (natryski itp), na parterze - kuchnie, magazyny, na I piętrze - sala rekreacyjna, zabaw, ćwiczeń, warsztaty rzem; II i III piątro - sypialnie . Jest taras do plażowania dla dzieci chorych. W 2. budynku (2piętrowym -) - kancelaria, na 2 piętrach - szpitalik dziecięcy. zakupiono już przeszło 100 biało lakierowanych łóżeczek, tyleż materacy, pościeli, bielizny i odzieży dla przyszłych malusińskich pensjonariuszy internatu"  
Ruch ludności - WELŻ - przybyło 565 Żydów spoza Warszawy, 4158 zmieniło miejsce zamieszkania w obrębie dzielnicy. Nowonarodzonych - 54. Do prac przymusowych zarejestrowano 115 1049 zaświadczeń w zastępstwie dowodów osobistych, trwa akcja wydawania kart rozpoznawczych w ramach akcji ankietowej - złożono 110.800 kart ankietowych z 327 domów. Ogółem do 15-03: 251.465 kart anketowych z 926 domów  
"na skutek zarządzenia Pana Komisarza Dzielnicy, obniżono dopłaty do znaczków i duków pocztowych znaczki o cenie nominalnej 0,06; 0,08; 0,10; 0,12; 0,20; 0,24; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 2,00 kosztują obecnie na poczcie żydowskiej - 0,08; 0,10, 0,13, 0,15; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 2,50 zł. Komplety listowe oraz karty o cenie nominalnej 0,30, 0,01, 0,12, 0,30 kosztują obecnie w Dzielnicy 0,40; 0,02, 0,15, 0,40 zł przekazy oraz przekazy PKO kosztują 0,02 zł"  
poranek symfoniczny po raz pierwszy 3 pieśni na orkiestrę smyczkową Ravela. na wyróżnenie zasługuje koncermistrz orkiestry - solo skrzypcowe Concerto Grosso d-moll Vivaldiego, Serenada C-dur Haydna Czwarta symdfonia F-moll Czajkowskiego  
Pościel używaną kupujemy u nas na składzie lub w mieszkaniach sprzedawców. Pośrednictwo wynagradzamy  
Firanki używane kupuję - sprzedaję  
Do haftów potrzeby wykwalifikowany pracownik  
usuwanie zbytecznych włosów z twarzy  
Konces. Elektrotechnik obecnie: wykonuje wszelkie roboty elektrotechniczne  
dziś uroczysta premiera Pieśniarze Andrzeja Marka, reż autor nasze następne premiery: 1) Chasia Sierota J. Gordina 2) Finał małżeństwa głośna powieść Stefana Pollatschka  
Elzet - obecnie poleca znane ze swej dobroci proszki do pieczenia, cukier wanilinowy, cynamon, olejki oraz herbatę zastępczą  
WELŻ - działalność użyteczna dla społeczeństwa (uruchomione 03-40) - kartoteka przyjezdnych Żydów, 1-04-40 - również Żydzi warszawscy. 03-40 - do 41 ilość załatwionych pytań o adresy - ok. 60.tys.od maja 41 - rozszerzyło działalność - Biuro Adresowe WELŻ - zapytania od osób i nstytucji - 75 gr obecnie - pełny rejestr addresowy mieszkańców dzielnicy - po zakończeniu prac nad wielką anketą  
nabożeństwa w święta Pesach: wieczorne o 19, ranne o 9. Kancelaria prosi swych członków i sympatyków o zaopatrzenie się w karty wstępu, gdyż bez takowych nikt wpuszczony nie będzie  
nastąpi otwarcie Pedagogium - wydział Judaistyczny i Matematyczno- przyrodniczy Przyjmowani są kandydaci, ukończona szkoła średnia - wymagane przygotowanie judaistyczne dodatkowe zapisy co dzień 10-13  
Minął rok od chwili uruchomieniaSienna 16 kursów grafiki i kreślenia zawodowego (budowlanego i amszynowego) na zasadzie zezwolenia Władz - 6 mies kursy Obecnie kursy przeniesone do do gmachu Szkoły Rzemieślniczej grz 26 - zatr ok 250 młodzieży 16-30 lat w połowie 03 - nowy zapis na kursy po świętach , rozpocznie się nowy 6 mies kurs grafiki użytkowej, rysownika, kreślarza - zapisy  
poranek muzyczny AW - od 15 mies kieruje stroną muzyczną teatru poranek - wyłącznie prace Wolsz wystąpili: bogaty program  
Zarządzenie o obowiązku meldowania się oficerów polskich ....  
opłaty od aktów stanu cywilnego w GG - rozporządzenie z 29-10-41 za sporządzenie wycuiągów z nieniemieckich rehjestrów: 1) wyciąg nieskrócony - całkowity - 3 zł 2) skrócony zaw. dane ważne dla pochoczenia - 1,50 zł 3) jeżeli czas odszukania miejsca w rejestrze w celu sporz wyc. przekracza pół godziny - dodatkowo 1 zł 4) jeśli czas odszukania przekracza 1,5 godziny - 2 zł 5)w wypadku udowodnionej niezamożności wnioskodawcy - obniża się o 2/3  
dr, spec chor. skórne, weneryczne i płciowe godz 4-7 w  
dr med, płcoiowe i skórne obecnie: 1-3 i 4-7  
Wina an święta wielkanocne po cenach najniższych poleca Winiarnia  
Sygnety pamiątkowe dla pp. Porządkowych oraz nakładki an papierośnice, miniaturki emblematów i numerów wykonuje grawer:  
Unieważnia się skradzioną Meldekartę na nazwisko:  
Prosimy o wyrozumienie, jeżeli wskutek braku miejsca lub późnego dostarczenia listu, ogłoszenie ukaże się w późniejszym terminie Wydawnictwo gazety Żyd  
Medyczka, niezwykłe zalety ducha, przystojna, wyposażona, szuka towarzysza życia z podobnymi walorami. Wiek 35 do 45 "Aldona" - Adm GŻ  
"Lekarz- dentysta (samotny - a) otrzyma od zaraz placówkę na prowincji. urządzony gabinet, mieszkanie, etc. ; wiadomość:"  
znajdki, podrzutki - 560 dzieci - przytulisko uliczne kierownik - p. K i M - oprowadzają sala kwwarantannowa - dzicie przyniesione z ulicy - zdrowe do sal nie wszystkie mają imiona i nazwiska, mniektóre - zamast - protokoły, kartka na ubraniu NN - nazwisko nadaje Zakład musi społeczeństwo pomóc. Dr Korczak - występuje jako obserwatoe, przyczynił się do usanowania Zakładu  
Orzeczeniem Wydziału Spraw Religijnych (rabinatu) - wolno w nadchodzące święta wielkanocne używać do spożycia sacharyny jedynie w kryształkach rozpuszczonych w wodziei przecedzonych jeszcze przed świętami  
Komisja Imprez dzieciących Centosu w pierwszej połowie zimy br zorganizowała 28 imprez dla dzieci w wykonaniu aktorów ó(dorosłych) oraz 39 imprez wykonanych przez zespoły dzieciące - wszystkie obejrzało przeszło 5000 dzieci Komisja zorganizowała kukiełkowy "cyrk" wędrowny. Dużo miejsca - materiał w jidisz Ożywiona działaność : Centralna Biblioteka dla dzieci przy centosie - w grudniu 1300 książek w polskim i żyd. Licznba czytelników - ponad 300 nacisk na chóry dzieciące - wzrosła ich liczba w 92 różnych placówkach pod opieką Centosu - 26.000 dzieci  
W święta - dozwolone są nabożeństwa w prywatnych mieszkaniach i domach modlitwy.  
podatek od napojów Wszyscy właściciele kawiarń, piwiarń, i sklepów sprzedaży napojów winni złożyć odp. deklaracje w Zw drobnych Kupców - podatek  
Kier. Kursów Przysp Sanitarnego postanowło przenieść Sekretariat i Salę Wykładową z ul Wal 8 na Chł 4 - celem umożliwienia dla kandydatów z pn części dzielnicy mają charakter obowiązkowy - 30 godz dotychczas - przeszkolono paręset referentów i referentek Ostatni turnus uko,czył zajęcia 9-03 - po czym nastąpił egzamn w obecności Lekarza urządowego najbl turnus - 6-04. Oplłata za kurs - 28 zł  
WD: do mieszkania przyszły dwie nieznajome pod pretekstem zamówienia żony jego, akuszerki. Wyszedł do przyległego pokoju po żonę - ulotniły się, Zaskoczony pogonił za nimi i dopadł na podwórzu - chciał doprowadzić do rejonu. Podczas prowadzenia przez ulicę zauważyła tę grupę przechodząca właśnie FS i rozpoznała w kobietach złodziejki, które skradły z jej mieszkania sukienkę. Doprowadzone do IV rejonu, to:  
WD: Do parapetów okiennych w domu --- dobrali się... Nakrył ich jednak przy robocie dozorca i Filuty powędrowały do ciupy  
Z mieszkania Fajgi W nieznani sprawcy skradli maszynę do szycia i ruchomości domowe  
WD: Skradziono jej dwie sukienki  
WD: Z kuchni skradziono palto męskie  
"KOMUNIKAT; W najbliższych dniach ukaże się karetka ŻPR "Miriam"/ im.p.red. Gancwajchowej, wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i narzędzia lekarskie. Karetka udzielać będzie bezpłatnej pomocy społeczeństwu żydowskiemu na ulicach Dz Ż. ŻPR uruchomiło 2 stacje ambulatoryjne - Pr 8 i El 32, któe w nagłych wypadkach udzielają pórzez całą dobę bezpłatnej pomocy lekarskiej. onadto we wszystkch rejonach ŻPR rozdaje się najuboższej ludności chleb i kawę: rejon I - Prosta 8, II - Ogrodowa 23, III - Orla 3, IV - Nalewki 21, V - Zamenhofa 36"  
Co grają w teatrach? Jarmark śmiechu - wielkie widowisko wiosenne pełne humoru, tańca i muzyki, pióra Jerrego, Jurandota, Tuwima i innych. reż - EM. Muzykę skomponował i orkiestą dyryguje IW. Na czele zespołu występują: na żądanie publiczności odbądą się w święta poranki "Matury" z D B i JT. Szczegóły w afiszach  
odbędzie się przedstawienie "Księżniczki Czardaszka". Rolę Boni’ego kreować będzie ulubieniec publiczności EM. Właśnie jako Boni podbił swego czasu serca publiczności. Obchodzi 25-lecie pracy scenicznej. ragnie udowodnić, że jego siła atrakcyjna w niczym się nie zmniejszyła. także i pozostalłe role zostały starannie obsadzone.  
Sensacyjna premiera - grana jest codziennie ciekawa sztuka NAchbera/: "Git mir ub mein Harc" w reż i z udziałem znakomitego Sz. K. zespół został powiększony, a na jego czele występują obok SZK - Orkiestrą dyryguje prof. Izaaks  
Premiera - fascynujące widowisko "Duweds Fidełe" - sztuka w 3 aktach (5 odsłonach) I. Laternera, reż AS. Udział biorą znakomici: oraz cały zespół artystyczny  
dr, chor kobiece, obecnie:  
Lek-dent, obecnie  
oryginalny Kefir Leczniczy K. Sigalina Znów do nabycia wszędzie  
chor kobiece i akuszeria  
dr, dentysta  
Lekarz dentysta obecnie  
Jak pracuje się na kursach farmaceutycznych? gdzieś w początkach listopada ubr. Kier - LH - przygotowanie kadr pomocniczych pesonelu aptekarskiego. Po wielu zmianach znalazły kursy miłą przystań w lokalu Wydz Zdrowia. Czas - 9 mies. wybitni fachowcy wykładają: wielkim powowdzeniem słuchaczy i zaproszonych ( a często niezaproszonych) go.ci cieszą się wykłady prof. LH z bakteriologii Poznaniem człowieka zajmują się przedmioty i wykładowcy:  
Pieśniarze - recenzja sztuka napisana przed 40 laty, osnuta na tle prawdziwego wydarzenia z 1836 r. - odsłania świat dążeń ku szczytnym, górnym wzlotom, płynie w niej nurt prawdziwej poezji. Boski pieśniarz na szlaku swojej natchnionej sztuki śpiewaczej poczyna przeżywać dramat własnej duszy. Joel Dawid, syn getta wileńskiego - chche wyrwać sę ze swego środowiska w szeroki świat - fanatyczne przeszkody. Siłą przeznaczenia wraca do swoich - dramat - traci głos gdy zjawia się 0Ona"  
przy szczelnie zapełnionej sali kawiarni "Sztuka" w ub sobotę wielki poranek - zorganizowany przez Komitet Honorowy z p. WG na czele. Dochód na rzecz obecnie ciężko chorego utalentowanego pianisty i kompozytora p. LB. Na poranek stawiłA SIę CAŁA INTELIGENCJA DZ Ż. PROGRAM NA WYSOKIM POZIOMIE. udział: orkiestra LR, akompaniament zapowiadał - W. Szlengel  
stan sanitarny i hygieniczny - sprawozdanie roczne Centralnego referatu Sanitarnego (TOZ) 60% lustracji - mieszkania brudne i zawszone. Wielokrotne lustracje - 12% mieszkań zakwalifikowanych początkowo jako złe zalicza się obecnie do dobrych. W pierwszym okresie lustracji il. m. w stanie sanit. złym - 5.222, obecnie - 4.645 złych Domy były lustrowane przez komisje sanitarne 3685 razy - co najmniej po 2, 3 razy. Dyspozycje wydawane przez sanitariuszki dozorcom domów w wielu wypadkach nie odnosiły skkutku, gdyż dozorcy nie wypełniają swych obowiązków sumiennie. - brudno. Rozdawały bezpłatnie środki dezynfekcyjne i czyszczące, utensylia sanitarne, jak mydło, chlorek, bielidło, lyzol, sabadyllę, grzebienie i szczotki. ogółem rozdano śr. dezynfekcyjynch - 3.592 kg - w tym mydła 1.342 kg. Lyzol i sabadylla były wyrabiane w e własnym zakresie przez Centr. Ref. Sanitarny  
Lekarz dentysta obecnie:  
Wspólnika (czki) z kapitałem 5.000 zł do koncesjonowanej czytelni w ruchliwym frontowym miejscu. 250 stałych abonentów lub Sprzedam czytelnię z 2000 książeł Tylko poważni reflektanci ofety dla "Czytelni" GŻ  
Wózki dziecięce "KONKON" - okazyjnie sprzedasz - kupisz tylko w firmie:  
Z dzałalności Prezydium ŻSS w roku 41/42 Prezydium do ponad 300 miejscowości w GG rozprowadziło ok. 8.000.000 zł (bez okr Galicja) dodatkowo suma od władz miejscowych - ok. 2.000.000 zł Prezm ŻSS - z dotacji rządu GG za pośr. RGO w wys. 17% sum przeznaczonych przez Władze na opiekę społ niem ludn w GG oraz z funduszów przekazanych przez AJDC do 10-41 subwencje got dla kuchen, przesiedleńców, op nad dzieckiem i op sanitarna. Dary zagraniczne rozprowadzało - żywność i odzież. Prez. zakupywało sienniki, drewniaki, proszek mydlany oraz mydło - kilkakrotnie marmoladę - Prez ŻSS czyni dalsze zabiegi o podwyższenie dotacji ze str Władz, o nowe źródła  
Zarządzenia poczty dot. paczek z zagranicy - wyjaśnienia urzędu Dewizowego z dn. 7-03-42: 1) adresaci paczek podarkowych z zagranicy - winni kierować podania wyłącznie do Urz. Dew. w Krakowie. Do War. - nie bądą rozpatrywane 2) Podanie musi być zredagowane po niemiecku, pismem maszynowym 3)należy podać szczegółowe imiona , nazwiska, adresy nadawcy i adresata 4) załączyć lub wymienić w podaniu szczeg. zestawienie zawartości przesyłki, jej wartoś- w walucie krajowej lub obcej poszcz. przedmiotów i wartość łączną. 5) Podać stopień pokrewieństwa nadawcy z odbiorcą, ew. jakie inne stosunki ich łączą. 6) co skłoniło nadawcę do wysłania paczki adresatowi. Do podania należy załączyć: 1) Zawiadomienie Ekspozytury Celnej przy Urz. Pocztowym Warszawa C2, o nadejściu przesyłki 2) świadectwa ubóstwa, wzgl. niezamożności, wystAWIONE PRZEZ Wydz. Opieki przy Przew. RŻ 3) Zobowiązanie adresata, że przysłane mu przedmioty zużyje wyłącznie na potrzeby własne i swojej najbl rodziny,a wżadnym aze ich nie odsprzeda. Wnioski, które nie będą odpowiadały wyżej wym. przepisom, pozostaną. bez rozpatrzenia. Bliższych inf udziela Biuro Przyjmowania Przesyłek Pocztowych przy RŻ  
Akademia ku uczczeniu 50 lat działalności pisarskiej liczne grono wielbicieli. Sylwetkę R i charakterystykę jego twórczości nakreślili w przemówieniach: w części wokalnej wystąpił chór ludowy pod dyr. JG z udziałem HB. Chór - z młodych sił - 4 pieśni Rajzena po żydowsku (Hulaj wietrze, obalimy mur, Piosenka szewca, dzwony biją). Z Żywym słowem rajzena wystąpił p. K, który znakomicie odtworzył recytowane utwory.  
Zamknięcie turnieju szachowego. Mistrzostwo: P, wice - p. Sz - wraz ze zdobywcami nast. 5 miejsc otrzymali wysokowartościowe nagrody. Każdy z uczestników - pamiątkowy dyplom. W uroczystości zamknięcia turnieju wzięły udział wybitne osobistości. Przemawiali:  
WD: Na ul Miłej 2 są warzyw sklepy dwa. Jeden rywki E. a drugi K. powinna panować harmonia, ale panuje kłótnia sąsiedzka. Wystarczyło, że do sklepu RE zbliżała się jakaś kupująca, a już z boku stawał K i uśmiechając się drwiąco, podziwiał: "Uś, co ja widzę, co? Tu idą kupić te fałszywe amerykany, te cybule, śmiech mi się zbiera. Jak paniusa ni ma oczu, przecież una wczoraj te kapuste podnosiła ze błota. U kogo pani idzie kupić, u kogo?". I tak w kółko. Swary sąsiadów-warzywiarzy osiągnęły takie natężenie, że E przybiegła do rejonu z krzykiem na K, który jej nie daje handlowa-. Dzięki interwencji pana wgranatowym obie strony pojednały się. Będzie spokój we włoszczyźnie.  
WD: Nieznany osobnik wyłudził od DK 15 bochenków chleba, które miał zanieść na Wałową 6 i jakoś ich nie doniósł.  
Unieważniam kartę pracy wydaną przez Wydział pracy  
Pomoc świąteczna - wydz. op. społ wydatkowano ogółem 200.000 zł: ok. 90.000 przyznano tytułem zapomóg doraźnych najbiedniejszym. zapomóg miesięcznych - 45.000 zł - ludziom wartościowym, zasługującym na stałą opiekę subsydia i subwencje instytucjom - ok. 60.000 zł: DOm Starców, Patronat opieki nad przesiedl., muzykami, artystami żyd, tow. Brijus, Zofiówka, Kuchnia rzemieślnicza. Poza tym subsydia - rabini, inwalklidzi wojenni, rzemieślnicy itp. WOS - paczki: 200 gr macy, 1/4 kg cukru, 1/4 kg miodu, 100 gr oleju, 1/2 kg cebuli, 1 kg marchwi 1 kg buraków - pewna ilość przez dział Pomocy dyskrecjonalnej - dla zubożałej inteligencji zawodowej. Wydawanie paczek - od 31 -03 do 1 -04 - sprawna akcja 600 talonów na bezpłatne obiady na czas od 1 do 10 04 - wydawane w 11 kuchniach ludowych  
Zmarł senior rabinów warszawskich, Prawie 40 lat był rabinem w Warszawie pogrzeb - 1-04-42 - liczne rzesze z członkami RŻ. przemówienia:  
ZZ podaje terminy wydawania chleba sklepom rozdzielczym 1. karty kwietniowe zwykłe nr kuponu chleb wydany nie wcześniej niż nie później niż 3 10 bm 10 bm 4 13 14 5 16 17 6 19 20 7 23 24 8 27 28 2. karty dodatkowe serii ZC (dla pracujących( na marzec: nr kuponu chleb winien być wydany dnia: 1 i 8 12 bm 2 i 3 17 4 i 5 22 6 i 7 26 Na kupon nr 1 karty dodatkowej serii ZC piekarnia winna wydać 400 g chleba, na kupony od 2 do 7 włącznie - po 500 gr chleba, na kupon 8 - 600 gr chleba  
ZZ rozdzieli na kupon 51 i 52 kart żywnościowych na 04 42 po 50 dkg kapusty kwaszonej oraz po 10 dkg buraków konserwowych za łączną cenę 1,50  
koncert kameralny - harakter recitalowy: IN odegrała utwory bacha, Schumanna i Brahmsa. Poza tym wystąpili: LW - sopran i MC - tenor  
koncert - początek cyklu koncertów poświąconych twórczości wielkich kompozytorów. - zamierzenie dyrektora art. środowych koncertów - pana JF. Koncert: Bach i haendel. Doskonały układ, dobrzy soli.ci Podwójny koncert skrzypcowy D-moll Bacha oraz Sonata E-dur na dwoje skrzypiec Haendla poprawnie odegrali pp JMi RB. Dwie arie z oper Haendla ożyły w staranenj interpretacji pani HO. Wilka aria Bacha z Mszy św Mateusza - przekraczało możliwości głosowe i interpretacjyne śpiewaczki niezwykły talent interpretacyjny i techn - młody pianista RS wykonaniem Wariacyj E-dur Haendla oraz Fantazji Chromatycznej i Toccaty C-dur Bacha  
Program 35. koncetu w Feminie - utwory Czajkowskiego. DZ - z orkiestrą Koncert Skrzypcowy D-dur. Nie był chyba dostatecznie pzygotowany, chociaż zdolny. w części orkiestrowej - pod dyr. IH trzy fragmenty popularnej suity Dziadek do orzechów oraz Piątą symfonię E-moll - przekraczała możliwości młodego kapelmistrza  
dr med, choroby serca i wewnętrzne:  
Pokoju nekrępującego, niewysoko z gazem, wygodami, poszukuje pani wypłacalna, referencjami, przy kulturalnej rodzinie. Okolice: Nowolipki, Leszno, Chłodna. Oferty:  
unieważniam zagubioną legitymację rządcy meldunkowego  
Unieważniam skradzioną legitymację, nominację dozorcy domu oraz talon rejestarcjyny na nazwisko:  
mieszkania 4-pokojowego z wygodami poszukuję. Ewent. odstępne. POśrednicy pożądani. oferty:  
"Rzemieślnik (handlowiec), majętny, kulturalny, poszukuje towarzyszki odpowiednich zalet; nawiąże kontakt z swatem, rodziną. Zgłoszenia: adm "Kontakt""  
Znana swatka solidnie, szybko przeprowadza partie, 5-7  
Dozorstwa domowego poszukuję. Pośrednictwo pożądane Oferty pod "Dyskrecja" do red GŻ  
"Jarmark śmiechu" - składa się z 2 części rozbitych an poszczególne numery. Program i układ rewii przypomina dawne widowiska rewiowe w stylu "Qui pro Quo" i "Bandy". Należy przyznać, że kier. lit Jurandot wraz z reż. Minowiczem ze znajomo.cią rzeczy przygotowali 0Menu" rewiowe. Na specjalne wyróżnienie zasllugują: SG, która jak zwykle urocza i pełna wdzięku i humoru wnosi na estradę prawdziwy rytm rewiowy, szczególnie wybijając się na czoło zespołu wykonaniem numeru o "kobietach różnych typów", "Małgorzatki" (tekst Tuwima) tudzież w numerze pt. "Wiosna". Z kolei żniwo oklasków zbiera p. DB - niezrównana w odtwarzaniu żydowskich piosenek ludowych i zmuszana do bisów. EM nie potrzebuje żadnej reklamy, LR - wspaniały tancerz i aktor sketchowy. Z innych wykonawców wymienić wypada: :  
odbyło się przedstawienie z okazji 25-lecia pracy scenicznej EMinowicza. teatr wysprzedany był do ostatniego miejsca. Podniosły nastrój. Wystawiona została Księżniczka Czardaszka" z jubilatem, znakomitym w roli Boniego, p: po drugim akcie przy otwartej kurtynie zebrali się na scenie: cały zespół teatru Femina, przedstawicele teatrów z dz ż i przedstawicele prasy. Jubilatowi zgotowano gorącą owację, z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Sz. Bogdanowicz, St. grodzieńska (krótko, dowcipnie ale b. serdecznie), Dyr. A. MArek, red. H. Czerwiński, Stanisław Stański, Orensztajn, Kinelski i S. Fostel  
"Dalszy ciąg "Żywego Dziennika" w Sztuce oryginalna atrakcja dz ż. "Kropka nad i" - drugi numer Żywego Dziennika skrzy się od humoru i dowcipu jakże odbiegającego od bzdur często, nestety, produkowanych w różnych lokalach rozrywkowych. Może niektóre numery mają charakter tzw. "szmoncesowy", ale tym niemniej utrzymane są w tonie, stylu i bynajmniej nie rażącej formie. Warto zanotować następujące "artykuły": "Raut Żywego Dziennika" (Wł. Sz), wywiad z szatniarzem, który ongi zajmował wybitną pozycję, a dziś zdejmuje palta (tekst i wykonanie P.B); "Od urzędu do urzędu" - dowcipna i niezwykle urozmaicona wędrówka po różnych instancjach dzielnicowych (pióra mec. Wacusia) "Wszyscy się zmieszczą" w wyk. LśF; 0Otwórz pan bram$" (scena z humorem i temperamentem wykonan przez JL) dalej sentymentalny i reflesyjny "List" z 1939 r (A. Włast) i wreszcie przezabawny dalszy ciąg zdaje się nigdy nieko,czącej się kapitalnej histroii "Zajczyk i Mińczyk". Tym razem dzieje żony Mińczyka, jako prezeski Komitetu Domowego (świetny tekst i świetne wykonanie Wł Sz). Konferansjerka Szlengla - znakomita. Całość tego widowiska-gazetki dopełnia atrakcyjny program muzyczno-filmowy z p. WG, która w sposób mistrzowski interpretuje numer wokalny pt. "Jej pierwszy bal" (teksty WSz, muzyka i montaż - Szpilman)Wspomnienia i przygody z 5 różnymi typami z minionego okresu pierwszego balu mają swój osoblkiwy urok i czar.. Akompaniament spoczywał w rękach utalentowanych pianistów - AG i WSz. orkiestra z LR na czele"  
"Wesoła Sielanka" - Dźwiękowy tygodnik aktualności od kilku dni wystawiana jest rewia połączona z nową szopką SP, rozszerzoną o cały szereg popularnych osobisto.ci Dzielnicy spoza SP. Przebojem programu jest dźwiękowy tygodnik aktualności pn. "Oczy, uszy i nos Dzielnicy", w którym pod popularną ongiś foemą dawnych tygodników filmowych w postaci przeźroczy, rzucanych na specjalnie zainstalowany ekranik, pokazane są aktualne zdarzenia ii obrazki z Dzielnicy. Każdy nowy obrazek wywołuje salwy śmiechu u rozbawionych widzów. Wyróżnić należy konferansjerkę, prowadzoną przez St.St. poza tym na czoło programu wysuwają się produkcje dobrze znanego chóru "Błękitna piątka", w którym bierze udział urocza HB i 4 panów z solistą AG. Przebojem chóru jest nowa 0wiązanka żydowska". Sposób wykonania przypomina nam chór Dana - jeszcze wiącej zacuięcia i ekspresji. Całość przygotowała spółka autorska - JAwert i Jerry - przyyłączył się do nich. prof. Inski. Sylwetki i dekoracje projektowali i wykonali HŁ i LL. Ilustracja muzyczna: RR  
urządzono recital skrzypcowy HR - niezbyt fortunny układ programu. Szereg utworów przekraczał możliwości młodego skrzypka. 2 części sonaty g-moll BAcha, sonata a-dur Mozarta , dwa 0Kaprysy" paganiniego - za trudne, brak biegłości technicznej "LA fontaine d’Arethuse" Szymanowskiego - lepiej, talent interpretacyjny skrzypkowi towarzyszył na fortepianie - JF  
poranek - wstęp do opery Euryanthe Webera, , symf. włoska a-dur Mendelshona. w części solowej - koncert fortepianowy nr 2 B-dur Beethovena - stojąc na wysokości zadania BB lampy karbidowe - niedostateczne oświetlenie  
Kupuję fotele, maszyny elektryczne oraz wszelkie inne materiały dentystyczne wchodzące w zakres dentystyki  
Papa do krycia dachów po cenie przystępnej sprzedaż:  
włożymy gotówkę do nieczynnej fabryki, branża obojętna - celem jej uruchomienia oferty "Kapitał" do Adm  
Nagrodę 20 zł otrzyma znalazca fotografii i dokumentów  
Szafę trzydrzwiową z lustrem, dwa łóżka materacami sprężynowymi lakierowane, walizkę skórzaną z okrowcem 59x 39, sprzedam. Oferty pod "Elka"  
"ZZ komunkuje, że do .. Delegaci Aprowizacyjni przyjmować będą zgłoszenia na karty zapotrzebowania na obuwie i niektóre art. włókiennicze. Sprzedaż druków zgłoszeniowych oraz udzielanie informacji odbywa się w Burze Del. Apr, właścicwym dla miejsca zamieszkania petenta: Okręg I i II - żel 68, Ok. III - Leszno 14, IV i V - Gęsia 6; VI - Lubeckiego 4 Okręgi pokrywają się z Rejonami SP na zgłoszeniu - miejsce pracy, nr karty pracy. O przyznaniu lub odrzuceniu podnia ZZ zawiadomi każdego na piśmie. Karty bądą przznawane w nast kolejności: 1) osobom, których praca związana jest z chodzeniem (inkasenci, listonosze itp.) 2) robotnikom, rzemieślnikom, urzŁędnikom 3)lekarzom i funkcjonariuszom Służby Zdrowia 4) innym"  
Przepisy sanitarne dla sklepów rozdzielczychponownie podaje do wiadomości przepisy sanitarne - dezynfekcja obowiązkowa itd, fartuchyprodukty przykryte, mycie rąk.... 6. Gruntowne sprzątanie, mycie i dezynfekowanie urządzenia sklepowego musi być dokonywane w każdą niedzielę do godz. 9 rano, a ponadto w miarę potzeby ZZ przydziela dla sklepów rozdzielczych specjalny "preparat do szorowania i dezynfekcji", który należy nabywać w : w godz m. 8 a 17 w dniach 1 do 15 każdego miesiąca po cenie ulgowej 10,50 za litr za okazanem listy konsumentów, poświadczonej na dany miesiąc. Przeciętna ilość tego preparatu, jaka potrzebna jest dla dezynfekowania skklepów, wynosi 2 l miesięcznie -  
Obwieszczenie o przeprowadzeniu przymusowego szczepienia ochronnego p-ko ospie. 1. Szczepienie będzie prowadzone przez Wydział Zdrowia 1-05 do 30-06 1942 2) Podlegają dzieci ur 1941 (pierwotnemu) oraz dzieci ur 1935 (powtórnemu) 3, Administratorzy domów (prowadzący meldunki) obowiązani są w nieprzekraczalnym terminie 15-04 dostarczyć do odp. Ośrodka Zdrowia wykazy wszystkich zamieszkałych w ch domach dzieci podlegających przym szcz, na specjalnych drukach wg wzoru... 4. Bezpłatne szczepienie odbywać się będzie codziennie za wyjątkiem sobót 8.30-10.30 w:  
Zgłoszenie samochodów Osoby prywatne i przedsiębiorstwa, posiadające samochody wszelkiego typu, winny na zarządzenie Władz takowe natychmiast zgłosić pisemnie w : z podaniem rodzaju posiadanego samochodu, wielkości oraz nru rejestracyjnego  
BORKA nr 2 - przeniesione - Biuro rozdziału kart specjalnych (dla zatrudnionych) - przeniesiony z Leszno 14 na Nalewki 28/30 m. 16  
Lód - naturalny i sztuczny  
Lwów. Bronisław Parnes, Słoneczna 9. Proszę o natychmiastową wiadomość listem. Obszerny list w drodze  
Zarządzeniem Władz ustalone zostały następujące wyloty z dz. żyd do aryjskiej, które dostały nową numerację: poza tym istnieją następujące wyloty pomocnicze:  
Na polecenie Władz przeprowadzono rejestrację księgarń i czytelń czynnych obecnie w dzż. Czynne są obecnie 22 księgarnie, z których 15 połączonych jest z wypożyczalniami oraz 35 wypożyczalni książek  
Jak ugotować obiad - szybko, wygodnie i tanio? (praktyczny wynalazek w naszej Dzielnicy) Jedną z najważniejszych kwestii gospodarstwa domowego w dniu dzidiejszym jest sprawa gotowania i opału... w kuchni stałe zatargi między gospodyniami, pokój sublokatorski zadymiony i zakopcony... potrzba jest matką wynalazków. I oto znalazł się w naszej Dz specjalista, któremu udało się bolesną tę kwestię rozwiązać. Stworzył on kuchenkę, na której można wszystko ugotować - szybko- łatwo i tanio. w wytwórni produkuje tę małą, zgrabną i elegancką kuchenkę ć istny cud techniki. Jest to znana już i w całej dz rozpowszechniona kuchenka Fenomen (mieszczą się na niej 2 większe garnki) - można ugotować obiad z dwóch dań aż dla 5-ciu osób i to kosztem tylko 1 złotówki! Tylko pół kg węgla (drzewa lub koksu) trzeba spalić - a obiad jest szybko gotowy. Tańsze niż gaz, szybsze niż elektrycznoś-, nie kopci, nie dymi, nie wymaga rur ani urządzeń, nie zajmuje miejsca i nie szpeci pokoju - estetyczne, praktyczne, techniczne doskonałe, trwałe a pzede wszystkim tanie  
WD: Henryk G pożyczał peniądze od Salomona S - ile się dało - na ślub córki, wykup macy (jeszcze w zeszlłym roku), na czapkę Pogotowia dla syna. Nie zwracał pieniędzy. Udawał, że nie ma go w domu p. S przyszedł z policjantem - tamten obiecał zwrócić długi  
na przełomie 03-04 rury wodociągowe zdradzają silne tendencje w kierunku najniespodziewanego pękania, połączonego z obfitym skrapianiem mieszkań. Pękła rura w mieszkaniu dra K - zalała kawiarnię MS - poniżej. Kobieta urządziła awanturę, podrapała lekarza. Wezwany porządkowy uspokoił zajście  
WD: Ostatnio wiele kradzieży bielizny. Nie należy oddawać bielizny do pokątnych pralni domowych ani też powierzać praczkom. Podczas maglowania koniecznie uważać. Znów mamy zanotowane szereg wypadków, spowodowanych lekkomyślnością: z mieszkania ES korzystając z nioebecności domowników, skradziono bieliznę wartości 300 zł w podobnych okolicznościach Nieznany sprawca skradł większą ilość bielizny - RZ (bez adresu)  
WD: jeszcze 11-41 oddała IH bieliznę do prania niejakiej Skowronkowej, która korzystając przeprowadzki ulotniła się nie oddając bielizny  
Skrzypce Dawida - sztuka w 3. aktach J. Latajnera - dobrze skonstruwany melodramat. konflikt m. dwoam braćmi - bogacz i muzyk. AS - unowocześnił i zmodernizował sztukę - widowisko typowo ludowe, barwne, taneczne tyt. Dawid Gajger  
Cypke Fajer - naiwna fabuła, zabwana orkiestra pod dyr. JZ  
Der Maskirter - sztuka w 3 aktach W. Sigała fascynujące widowisko  
Uprawniony technik Dentystyczny obecnie:  
Pracownia gorsetów "Zofia"  
zgasła po ciężkich cierpienach i oddana została ziemi 10-04-42 zrozpaczeni mąż, matka, siostra, bratowe, siostrzenica i rodzina  
przybyło do W. 1600 przesiedleńców z okolic podwarszawskich. Przybywali tramwajami z miasteczek: Pustelnik, MArki, Okuniew, Miłosna, Wawer. Akcja szybkiej pomocy - 50.000 zł Kwarantanna - dwa razy dziennie chleb z miodem lub marmoladą + pożywna zupa+ słodzona kawa. Dzieci i chorzy - rozwodnione mleko skondensowane i kaszkę mannę. Po przebyciu kąpieli opuszczali kwarantannę udając się bądź do swoich krewnych na mieście, bądź do wyznaczonych schronisk i punktów  
zarządzenie z dn. 28-02-42:dodatkowy przydział mydła dla lekarzy, weterynarzy, aptekarzy, denntystów, położnych i innych osób zatr. zawodowo przy pielęgnowaniu chorych i niemowląt. Po 1 kawałku mydła i 250 gr proszku mydlanego do prania dla chorych cierpiących wg zaświadczenia lekarza urzędowego na chorobę, która wywołuje wzmożoną wrażlwość skóry po 1 kawałku mydła oraz proszek mydlany wg potrzeby, najwyżej jednak 250 gr dla szpitali i zakładów położniczych na każde zajęte łóżko miesięcznie po 1 kawałku mydła, 100 gr mydła do prania i 250 gr proszku mydlanego dla lecznic i zakładów dla obłąkanych - po 1 kawałku mydła i 250 gr proszku mydlanego dla więzień po 1 kawałku mydła i 100 gr proszku na każdego więźnia dla zakładów odwszenia 20 gr mydła szarego dla każdej kąpieli odwszeniowej chorzy otrzymują mydło na podstawie recepty za pośrednictwem aptek  
Urządzona kawiarnia - do odstąpienia ew. wydzierżawienia  
Pracownia Grawerska M. Ajlenberg i S-wie  
Potrzebna podręczna do damskiej krawiecczyzny. Zdolna, czysta, uczciwa, znająca początki  
Unieważnia się zagubioną legitymację Izby Zdrowia nr 6048  
Sklep do wynajęcia dwiema wystawami, antresolą, kuchnią, wodociągiem, piwnicą. Wiadomość:= g, 4-6  
2 ost. tygodnie marca - w biurach WELŻ tarejestrowało się 4179 Ż wtym 1151 spoza Warszawy, 3010 zmieniających miejsce zamieszkania oraz 36 nowo nwarodzonych do robót przymusowych zarejestrowano 297 Ż  
Poszukiwana jest pewna ilość rymarzy i siodlarzy do płatnej pracy na miejscu. - uząd Pracy Gminy. należy się zgłaszać do:  
ZZ rozda w ternminie do na kupon 16 kart apr 150 gr cukru netto po cenie 5 zł za kg (0,75 gr za porcję)  
rabin okręgowy Gminy Żydowskiej, członek RŻ przeprowadził się  
WD: Kożuch przez pomyłkę pobił Sz - ten zbił go pogrzebaczem  
WD:dwaj braci okradli sąsiada - usunęli dyktę, która rozdzielała ich pomieszczenia - ukradli z szafy towary i ubrania za 1000 zł. oddani do PP  
Na podwórzu domu stała szopa drewniana pokaźnych rozmiarów. pewnej nocy szopa znikła - ukradł ją nieznany sprawca. Administrator złożył zawiadomienie  
WD:do przechodzącego ulicą sekcyjnego V rejonu podeszła 9-letnia HS i wskazała na kobietę, w której rozpoznała uczestniczkę kradzieży bielizny z mieszkania jej rodziców - Doprowadzona złodziejka podała się za:  
WD: SKLEPIK W ANDRUTACH. Do sklepu słodyczy zgłosił sę. Na tle bliżej nie wyjaśnionych porachunków właściciel sklepu pobił Fyma. Krewki młodzieniec wrócił do sklepu w towarzystwie amtki i ciotki, które po obrzuceniu p. Mojżesza wrza z najdalszą rodziną najwymyślniejszymi przekleństwami, przystąpiły do dzieła: począwszy od gablotki, a kończąc na drewaninej śmietniczce nic nie ostało się zniszczeniu. Po posadzce walały się serie "KOL" (Cherie, Rekord, Luksus itd), "Hopiesów" oraz przeróżnych ciągutek. Zjawił się porządkowy - krewkie niewiasty doprowadził do rejonu.  
WD:dyżurny V rejonu, grup. G schwytał na gorącym uczynku kradzieży SZK i SZL  
WD: Dozorca domu pochwycił złodzieja MK w chwili wykradania pierzyny z mieszkania nr 30 tego domu  
WD: przechodzącej ul. Leszno Ewie Opatowskiej skradziono z kieszeni dowód osobisty  
WD: W sklepie Grzybowska 20 skradziono Mali Kunden torbę zawierającą kilknaście kg warzyw oraz woreczek z pieniędzmi  
WD: skradziono jej serwis porcelanowy  
Znana kawiarnia Werchajzera z ul. Rymarskiej 16 komunikuje swoim Sz. Gościom, iż otworzyła lokal frontowy przy ul. poleca znane ze swej dobroci śniadania, obiady i kolacje oraz dania abrowe  
Nagrodę zł 100 za zwrot dokumentów osobistych bezwartościowych dla obcego. Dyskrecja zapewniona  
Kto posiada wiadomość o następujących osobach..... z Warszawy, których widziano ostatnio w Koluszkach an dworcu dn. 10-04 - proszony jest o zakomunikowanie za wynagrodzeniem pod: i duże ogłoszenie tej samej treści w GŻ 48  
Zaginęła torba damska, bezwartościowymi dokumentami. Zwrot dokumentów za nagrodą  
Wózek dzieciący sportowy z budą sprzedam  
Unieważnia się meldekartę nr 12481 na nazwisko  
"Do ZZ wpłynął szereg listów od konsumentów - . Na każdy list nie anonmowy ZZ odpowiada. Będzie wywieszona skrzynka w każdym Biurze okręgowym. Można pisać również w j. żydowskim. sprawozdania mies. wydaje się w 2 językach: żyd i pol. ZZ nie wydawał chleba 2-10-04 (Pesach) chleb na kupony 1 i2 - wydany w 03 , wydano po 150 g cukru netto (kupon 16), netto, 100 g cukierków 13 zł za kg; kup 28 - 250 g marmolady, 29 - miód 250 g, kup 42 - 1 jajko, karty dziecięce - o 2 jajka 0,70 zł ; 250 g soli szarej, dwie porcje kapusty kwaszonej i buraków konserwowanych"  
WELŻ - zarejestrowało się 5294 osoby - w tym 3440 zmieniających miejsce zamieszkania, 1806 nowoprzybyłych oraz 48 nowonarodzonych, do prac przymusowych - 343 Żydów  
WD:.. mamy most.. ale z drewna mimo zakazu, wymalowanego na białej tablicy czarnymi literami, podkreślonymi czerwoną linią - na szarym słupie tuż przy pierwszym stopniu. znalazł się jakiś gość, który papierosa nie zgasił. Szedł raźno do góry zaciągając się "swojskim" za 15 - podszedł do niego porządkowy i prosi o zagszenie. Ten mu: "Odczepisz się szmalec, czy nie?" - mandat  
WD: włamanie do piwnic domu - złapani na gorącym uczynku  
Zaślubieni w kwietniu 42  
Narzędzia chirurgiczne, przybory laboratoryjne wszelkie naprawy, zamiana strzykawek M. Ch pod kier HA  
Unieważnia zagubioną Meldekartę nr 29989  
Poszukuję sklepu dobrej dzielnicy, płacę odstępne, również ładnego mieszkania lub pokoju - przy kulturalnej rodzinie.  
ZZ rozdzieli na kupon 11 dodatkowych kart dla dzieci serii D po 100 gr netto cukierków po cenie 18 zł za 1 kg  
"WD: Zderzenie furgonu z rikszą u zbiegu .. na rikszę ZK najechał furgon piekarni mechanicznej przy ul. L 69. przedna część rikszy - strzaskana ; furgon prowadzony był przez nieletniego chłopca"  
WD: do lecznicy zębów, w mieszkaniu GF - zgłosił się nieznany pacjent - korzystając z chwilowej nieobecności lekarki skradł torebkę z dowodami, złotym mostkiem i gotówką 50 zł  
Do IV Rejonu zgłosił się MD i zameldował, że w lecznicy skrradziono mu jesionkę, w której znajdowało się 80 zł  
WD: pożar - od zapalenia się transformatora. ogień nie zagrażaą bezpieczeństwu domu - ugasiła straż pożarna  
Obwieszczenie o wprowadzeniu przymusowego łącznego szczepienia p-ko durowi brzusznemu i czerwonce 1. wszystkie osoby 2-60 lat, dwukrotne szczepienie 2. chore - zaświadczenia 3. termin szcz. 1-06- 31-07 4. przez: a) lekarzy blokowych 2 zł za dwukrotne wraz ze szczepionką i świadectwem b) stacje szczepień Wydz Zdr , Leszno 58 16-18.... Żyd Pog Rat:.... Przychodnie: za opłatą 50 gr ze szcz i świadectwem niezamożni - na zaświadczenia KD - bezpłatnie c) lekarzy prywatnych za opłatą 3,5o zA JEDEN ZASTRZYK WRAZ ZE SZCZEP I śWIADECTWEM 5. PO ZAKOńCZENIU AKCJI SZCZ ODBęDZIE SIę STEMPLOWANIE kART ŻYWN NA DOWÓD . SZCZEPIEń  
zakończenie roku szkolnego - popisy i uroczystości w szkołach - osiągnięcia w dziedzinie wychowania i nauczania. Szkoła zaprezentowała prace dzieci w jednym dniu szkolnym oraz rezultaty opieki wych. w szkole - wystawę zwedziło liczne nauczycielstwo oraz słuchacze Pedagogium. w 06 - nie uruchomiono żadnej nowej szkoły - starania o nowe lokale  
Wydział Szkolny czyni usilne starania celem uzyskania większego kontyngentu chleba na akcję śniadaniową. W związku z podwyższoną ceną miody Wydz Szk był zmuszony podwyższyć opłatę za śniadanie do 40 gr od dziecka w 06 wydano 143.337 śniadań w o6 - tytułem próby podwyższono jakość zup w szkołach w dwóch kuchniach dziecięcych ( Now. 22 i 68II) - korzysta z obiadów ok. 600 dzieci szkolnych - podwyższona cena za posiłek do 80 gr. Ulgowe i bezpłatne obiadyNa zakończenie roku szkolnego - z polecenia Pana Przewodniczącego każde dziecko otrzymało dodatkowe racje żywnoścowe. Wydano ok. 6500 porcji. W osatnich dnach bież roku szk uzyskał Wydz Szk 6500 jajek, które rozdzielono dzieciom na śnadania w ostatnim dniu roku szkolnego Ogólne wydatki związane z dożywianiem dzieci wynosiły w mies. sprawozdawczym (chyba 06?) zł. 76 458.50  
Nowe ogródki szkolne - otwarcie Obecnie z ogródków korzysta codziennie 1500 dzieci szkolnych, z uruchomieniem placów sportowych - dojdzie do 4.000  
lna Wypożyczalnia Pomocy Szkolnych uzupełnia nadal swoje zbiory, częściowo przez zakupy, zwłaszcza książek pedagogicznych i literatury dziecięcej w 06 - wypożyczono 231 egzemplarzy pomocy naukowych oaz 583 książek  
"ogromnie niegdyś popularna operetka BAJADERA została odnowiona w naszej pamięci w opracowaniu Jurandota i Minowicza. Czy wybór tej operetki był zupełnie szczęśliwy? To byłoby jeszcze kwestią do dyskusji; w każdym jednak raze należy przyznać, że zrobiono wiele, by widowisko postawić na poziomie, który jest ambicją każdego teatru. Widowiskowa strona operetki zasługuje raczej an uznanie. W roli zdobywczego i zakochanego w pięknej diwie operetkowej księcia Radiani - p. Or. - dał się poznać bardziej jako śpiewak niż jako aktor, p. Ostr ma ustaloną reputację doskonałej śpiewaczki. jej wielka kultura śpiewacza i piękno jej śpiewu wycisnęły swe wybitne piętno... Dużo ożywienia wprowadzili do widowiska p. Grodzieńska w roli małomieszczańskiej snobki i kobiety "która nigdy swego męża nie zdradza", oraz p. Minowicz, jako niefortunny wielbiciel wdzięków p. fabrykantowej czekolady. Oboje są doskonali zarówno w piosence jak i w grze, urozmaicając dość ubogie na ogół libretto. Doskonałym by<ł też p. Regro jako dyrektor teatru. Natomiast p. RYT W roli naczelnego klakiera tym razem nieco przeszarżował. P. Sreb - blado i nieprzekonująco w roli płk hinduskiego"  
Prawdziwym przyjacielem domu jest kuchenka fenomen doskonale gotuje i mało spala Demonstracje: centrala Ogr 30 wzgl: leszno 47, Grzyb 37, Żel 78, Nowolipki 20, nal 45, sm 23, kar 15  
ostatnie dni - pocałunek przed lustrem z Jonasem Turkowem i Dianą Blumenfeld 17-07 premiera Droga do szczęścia w reż JT  
Unieważnienie dokumentów:  
MK  
MK  
MK  
MK  
rewelacyjny napój odżywczy "BAMBO" sporządzony całkowicie na gotowanej wodzie z dodatkiem składnków odżywczo-witaminowych  
dr., choroby wewnętrzne  
Lek-dent  
Internat Twarda 7 założony 1918 - duma dzielnicy. ostatnio Zarząd powiększył ilość podopiecznych dzieci, poziom wychowawczy - podniesony dzięki pracy kierownika i jego małżonki obszerne higeniczne sale sypialne. uderza posunięza do najdalszych granic oszczędność, systematyczność, ład ogólne kształcenie, hebrajski, relligia, śpiew, kurs introliigatorstwa, starsze - uczą się w szkołach zawodowych specjalnie uzdolnienni - lekcje prywatne, np. lekcje rysunku ze stypendium p. Prezesa A. Cz zakład prowadzony w duchu trdycyjno-religijnym, przestrzegane zasady "kaszrut" wysoki poziom koła dramatycznego prowadzonego przez IKacenelsona  
towarzystwo komunikacji Omnibusowej podaje do publicznej wiadomości społeczeństwa żydowskeigo w Warszawie, że począwszy od dn... uruchomione zostały NOWE OMNIBUSY O NAPĘDZIE MOTOROWYM a to celem usprawnienia komunikacji w Dzielnicy Żydowskiej Ceny biletów niw zostały podwyższone  
Obwieszczenie Wydz Opałowego przy ZZ, przystąpił do rozdziału drzewa na kartyx aprowizacyjne na 07-42 na kupon 55 po 10 kg drzewa rąbanego suchego w cenie 0,75 za 1 kg Po odbiór drzewa należy zgłaszać się do najbliższej rozdzielczej składnicy opłaowej Spis składnic uwidoczniony jest w bramach domów  
poszukuje się specjalisty na robotę szytą i klejoną na łosiu (bambosze) z własnego lub powierzonego ameriału oferty sub "bambosze"  
Sprawy paczek zagranicznych (zezwolenia dewizowe, podania) przyjmują prawnicy Chł 15/7 Elek 30/63  
Unieważnienie dokumentów  
MK  
zakończenie roku szkolnego - przedstawienie w ogródku Grz 21 - coram publico - zaszczycił p.Przew z członkami Rady, goście: chór dziecięcy odśpiewał szereg pieśni hebrajskich - nauczyciel p. Szklar sensacja - 4-letnia rozkosznisia - p. prze wziął ją na kolana Orkiestra Sp pod batutą p. PP - wiązanka ludowych pieśni żydowskich popis gimnastyczny  
zmarł w W z Łodzi  
Specyficzna struktura topograficzna DZŻ nastręcza trudności komunikacyjne, zwłaszcza w połączeniu części pn i pd dzielnicy. Ważnym środkiem komunikacyjnym są omnibusy Towarzystwa Komunkacji Omnibusowej Celem przyspieszenia komunikacji zostaną, za zezwoleniem Władz uruchomione wozy omnibusowe motorowe z napędem gazu drzewnego. Pierwsze próbne jazdy wozu motorowego miały już miejsce i dały doskonałe wyniki. regularna komunkacja - w najabliższych dniach  
ZZ w 07 na kupon 51 kart z 06 po 50 dkg kapusty kwaszonej za cenę 1 zł za 1 porję ZZ prosi o składanie wszelkich skarg i zażaleń na gatunek i sposób rozdziału art do Okr Biur  
Wydział Szpitalnictwa poszukuje chłodni (frigidaire) koniecznej bardzo do celów leczniczych. osoby posiadające chłodnię do wypożyczenia za opłatą lub sprzedania, proszone są o zgłoszenie się do Wydz Szp  
Potrzeba od zaraz ok. 40 zamiataczy ulicznych, mężczyz, zdrowych Zgłoszenia przyjmuje WYdział Nier i Zakładów Użyteczn Publ  
Władze udzieliły zezwolenia na urządzanie przez Samopomoc Urządników rady Żydowskiej koncertów muzyki żydowskiej raz na tydzień Odbyły się pierwsze koncerty, które cieszyły się wielkim powodzeniem  
Wynagrodzenie za zwrot zgubionego Kuszanu uprawniającego do wyjazdu. Dla obcego bez wartości  
Skradziono marynarkę mąską wraz z dokumentami Uprzejmie proszę o zwrot dokumentów za nagrodą  
Unieważnienie dokumentów  
MK  
Mk  
MK  
Sklep spożywczy kontyngentowy wydzierżawię lub sprzedam w dobrym punkcie. Wiadomość:  
SP otrzymuje coraz trudniejsze i coraz poważniejsze zadania. ... Jej obowiązki są natury nie tylko policyjnej, ale w pierwszym rzędzie społecznej i obywatelskiej. Wszyscy funkcjonariusze, w myśl zasady, że policjant jest zawsze na służbie, pełnią ją nieprzerwanie i bez wytchnienia... Nie wolno mu przejść obojętnie obok dziecka ulicy, nie wolno minąć obojętnie ulicznego zajścia, nie zatroszczy<ć się o stan sanitarny ulicy, sklepu, domu.... Ochrypłym głosem reguluje ruch an ulicy, nieustannie pouczając przechodnia i nawołując niesfornych rykszarzy do porządku, walcząc z zamętem i chaosem. drobne spory, nieporozumienia, zatargi handlowe i lokatorskie - społeczna rola SP - mediatora i rozjemcy Sp - służy inbteresowi społecznemu Przy rejonach - zgodnym wysiłkiem funkcjonariuszy i przedstawcieli społeczeństwa - Izby ZAtrzymań dla dzeic ulicy Celem regulowania i usprawnienia ruchu komunkacyjnego w Dzienicy Kier. SP utworzyło specjalny pluton SP - którego zadaniem bądzie zajmować się sprawami komunikacji  
Pan Przew. zwrócił się do Władz o zezwolenie na urządzenie miesiąca propagandowego, w którym ludność zostanie uświadomiona o znaczeniu odpoczynku sobotniego z punktu widzenia religijnego, narodowego i społecznego. Władze udzieliły zezwolenia  
w ost mies Wydz Pracy - wzrósł przydział zatrudnienia - 6603 osoby (6091 mężczyzn i 512 kobiet) w poprzednich mies - zatr 1000 - 2000 osób  
Czynione są przygotowania do zorganizowania straży pożarnej w dzż. Zapoczątkowano szkolenie członków mającej być utworzonej stpoż - pod nadzorem Sp  
Władze udzieliły zezwolenia, aby dozorcy domowi nosili żetony, które ustali i wyda WN I INUŻP  
wieczór artystyczno-literacki popularnego Jacka L - na cześć jego wykonają cały szereg numerów artyści: sam wykona urywek z "Hioba" oraz urywki z Biblii specjalne miejsce w sztuce żyd - dziesiątki alt służy on swoją czystą sztuką społeczeństwu jako jedyny w swoim rodzaju artysta i recytator  
w ogrodzie - uroczysty jubileusz 25-lecia pracy artystycznej i autorskiej Wł Lina udział bioorą: ponadto żywy dziennik!  
WD: ku uwadze i anśladownictwu ogółu podajemy fakt następujący: Ewa W, pżona kierownika w WPracy, przechodząc ul. Karmelicką zauważyła leżące banknoty, a obok nich rozsypane kartki. Podniosła je i okazało się, że suma wynosi 200 zł, na kartkach zaś wymienione było nazwisko i adres - ML Pani W odniosła zgubę do III rejonu Sp, dokąd wezwano pana L. SzczęśLIWIE ODZYSKAŁ stratę po zidentyfikowaniu  
WD: Szlama F - postanowił sprzedć swoją rykszę. Znalazł nabywcę - HCz. targ w targ i rikszę sprzedano, jednak Cz nie wpłacił pełnej sumy - nie zabrał jeszcze rikszy F sprzedał ją po raz drugi - IF zapłacił i wziął Pierwszemu nabywcy powiedział, że rikszę skradziono - ten ją odnalazł - Do V Rejonu SP - Sekcyjny D zaświadczył o niewinności 2. nabywcyOskkarżenie p-ko włAśCIWEMU SPRAWCY zamieszania orzeczeniem instruktora rejonu rkszę pozostawiono Fajnowi.  
Kupuję meble, pianina, kryształy, Bronzy  
Meble, pianina używane kupuję, płacę najlepsze ceny  
Kupujemy używane grzejniki elektryczne, kawiarni samowary, suszarki do włosów, poduszki elektryczne, wentylatory, elektroluxy itp.  
farby do farbowanoia wełny, bawełny, jedwabiu, skóry itp. poleca Uwaga! bezpłatnie udzielam porad w dziedzinie farbiarskiej  
Unieważnienie dookumentów  
MK  
MK  
MK  
MK  
Mk  
Przystojna, zamożna, poślubi lekarza, inżyniera, lat 35-45 Informacje:  
uwaga Lekarze - dentyści! Wszelkie roboty techniczne oraz reperacje kauczukowe na poczekaniu wykonuje Obecnie:  
Publiczne ostrzeżenie!! W głębokiej trosce o harmonijność współżycia małżeńskiego zakłócanego niestety często z niedbałości Pani w odniesieniu do garderoby mężowskiej - ostrzegamy niniejszym panie by w swoim własnym interesie, pieczołowicie zbadały koszule mężów, zaś podarte lub o wytartych kołnierzach i mankietach - natychmiast dały do przeróbki na nowe w odświeżalni koszul "Oszczędność"  
Copyright © 2011 Polish Center for Holocaust Research
supported by:
Ford Foundation grant No 1015-1739  and The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
database and website architecture: